Title Tag คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไรในการทำเว็บไซต์

Untitled 36 Title Tag คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไรในการทำเว็บไซต์

Title Tag คืออะไร มีความจำเป็นอย่างไรในการทำเว็บไซต์ Title tags นั้นจะเป็นข้อความที่ใช้บอกชื่อหน้าของเว็บเพจ ซึ่งจะแสดงผลอยู่ด้านบนสุดของ web browser เป็นส่วนที่ถือว่าสำคัญมาก เป็นข้อความสำหรับบอกให้ทราบว่าหน้าเว็บไซต์ที่แสดงผลอยู่นั้นมีหัวข้อเกี่ยวกับอะไร หากเราสังเกตจากหน้าการค้นหาของ google จะพบว่าอันดับต้นๆที่เป็นผลลัพธ์จากการค้นหานั้นจะมีคำที่ค้นหา (Keyword) อยู่ใน Title tags

 

การใส่ Title Tag

ปกติในการสร้างเว็บเพจจะมี Title tag ซึ่งก็คือ

โดยสิ่งที่อยู่ภายใน Title tag นั้น จะเป็นหัวเรื่อง

Code Sample

 

 

การเขียนข้อความใน Title Tag ให้ถูกเกณฑ์ของ Google

  • Title Tag เป็น Tag ที่ Google ให้ความสำคัญมากที่สุดในการจัดอันดับ เพราะฉะนั้น keyword สำคัญที่ต้องการให้ค้นหาเจอ หรือ keyword ที่เป็นตัวแทนของเว็บเพจนั้น จะต้องอยู่ใน Title tag
  • ความยาวไม่ควรเกิน 60 ตัวอักษร  ถ้ายาวเกินไปจะตกขอบเป็น (…) และถ้าใส่ Keyword ไว้ด้านหลังก็จะตกไปด้วย
  • ข้อความที่ใส่ลงไปควรทำให้ผู้ค้นหาสามารถอ่านได้ง่าย ข้อความน่าสนใจ จูงใจ ให้ผู้ค้นหาอยาก click เข้ามายังเว็บไซต์
  • ไม่ควรใส่ชื่อหน้า เช่น หน้าแรก , ติดต่อเรา หรือ บริการระดับพรีเมียม เพราะไม่สื่อถึงความหมาย ซึ่งผู้ใช้งานก็ไม่ได้ใช้คำพวกนี้ในการค้นหา
  • Title Tag แล้วสำคัญต่อการทำ SEO มาก จึงจำเป็นที่จะต้องใส่ทุกหน้าของเว็บไซต์ตามเกณฑ์ของ Google
  • ควรใส่ Keyword อยู่เป็นคำแรกใน Title tags  Google จะให้ความสำคัญกับข้อความที่อยู่ต้นๆ มากกว่า
  • ในการเขียน Title Tag จะต้องใส่ Keyword อยู่ด้วย แต่จะต้องไม่ใส่หลายครั้ง หรือ หลายคำใน 1 Tag ถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้ Google สับสน และอันดับตกได้ เพราะตามเกณฑ์ของ Google ควรจะตั้ง1 Keyword ต่อ 1 หน้า จะดีที่สุด
  • การใส่ข้อความใน Title Tag ใน 1 เว็บไซต์ จะต้องใส่ให้แตกต่างกันทุกหน้า ซึ่งในการทำ SEO ข้อความใน Title Tag ที่ซ้ำกันถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดี เพราะจะทำให้ไม่ทราบว่าในแต่ละหน้ามีหัวข้ออะไร ส่งผลให้ทั้ง Google และผู้ค้นหาเกิดความสับสนได้ ดังนั้นควรใส่ข้อความใน Title Tag ที่ไม่ซ้ำกันจะดีที่สุด

การใส่ Title Tag เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ SEO เพราะฉะนั้นเจ้าของเว็บไซต์จะต้องเรียงลำดับความสำคัญก่อนว่าอะไรสำคัญที่สุด เพื่อให้สามารถดึงผู้ค้นหาให้เข้ามาเว็บไซต์ของเราได้มากที่สุด ทำให้มีคนรู้จักเว็บไซต์คุณมากขึ้นและเพิ่มโอกาสในการขายและทำให้ผู้คนเข้าถึงธุรกิจของคุณได้มากขึ้นและรวดเร็วยิ่งขึ้น

Total Page Visits: 2829 - Today Page Visits: 1