Social bookmark คืออะไร จำเป็นอย่างไรต่อเว็บไซต์

Untitled 30 Social bookmark คืออะไร จำเป็นอย่างไรต่อเว็บไซต์

Social bookmark  คืออะไร  จำเป็นอย่างไรต่อเว็บไซต์ ปัจจุบันการท่องบนเว็บไซต์คือการหาข้อมูลหรือความรู้อีกประเภทที่นิยมมาก เนื่องจากมีแหล่งข้อมูลที่มากมายมหาศาล นอกเหนือจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ อย่างเช่นห้องสมุด  เพราะช่วยประหยัดเวลาในการสืบค้นแล้วยังทำให้สามารถได้ข้อมูลตรงกับความต้องการอีกด้วย

Social bookmark จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อผู้ใช้งานที่ท่องเว็บไซต์และต้องการเก็บรวบรวมหมวดหมู่การใช้งานของเว็บไซต์เข้าด้วยกัน ทั้งยังช่วยเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องเข้าด้วยกัน สามารถแท็กเพื่อแยกหมวดหมู่ประเภทเดียวกัน สำหรับ Social bookmark ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้คือ Twitter , Facebook , google Plus, Reddit, Pinterest เป็นต้น หลายคนอาจจะสงสัยว่า เหตุใดจึงเรียกว่า Social Bookmark กรณีที่เรียกแบบนี้ เพราะเนื่องจาก มี Link ในการเชื่อมโยงเพื่อไปยังข้อมูล จึงถูกเรียกว่า Social bookmark

ปัจจุบัน Social bookmark ถูกนำมาใช้ในการจัดอันดับเว็บไซต์หรือการสืบค้นข้อมูลที่ได้รับความนิยม เช่นการทำ SEO ที่ช่วยให้บทความหรือข้อมูลในเว็บไซต์มีความเชื่อถือมากขึ้น โดยเฉพาะการสร้าง Backlink เพื่อไปสู่เว็บไซต์นั้นๆ แต่การทำ SEO จะต้องจัดประเภทของเว็บไซต์นั้นๆ ด้วย เพื่อทำให้สามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่ผู้คนจะสืบค้นเข้ามาดูอย่างง่ายดาย

สิ่งที่พิเศษของ Social bookmark ที่ทำให้ผู้คนนิยมในการใช้งานอย่างรวดเร็วคือ สามารถเก็บข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น สามารถแบ่งปันข้อมูลแก่เพื่อนๆหรือคนอื่นๆ รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูลขยายองค์ความรู้หรือเรียกว่า COP หรือชุมชนนักปฎิบัติ และการจัดอันดับยอดนิยม ที่สามารถวัดได้จากการเข้าเยี่ยมชมของผู้คน ซึ่งนำไปสู่ข้อมูลเชิงการทำการตลาดออนไลน์ในที่สุด

ในอนาคตนั้น Social bookmark จะสามารถจัดการข้อมูลประเภท รูปภาพ วีดีโอ เพื่อเพิ่มความสามารถในการจัดกลุ่มข้อมูลให้ง่ายต่อการสืบค้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ตาม Social bookmark ก็ยังมีข้อจำกัดในการสืบค้นบ้าง สำหรับบางเว็บไซต์ที่มีการสะกดคำที่ผิดจากหลักไวยากรณ์ ทำให้การสืบค้นข้อมูลมีความหมายมากกว่า 1 Tage ซึ่งจะต้องอาศัยเครื่องมือหรือในการสืบค้นที่มีประสิทธิภาพ โดยที่ฟังก์ชั่นการใช้งานของ Social Bookmark ยังต้องมีการพัฒนาต่อไป

ประโยชน์ของ Social Bookmark นอกจากจะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนข้อมูลทางเว็บไซต์แล้ว ยังเป็นประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจที่ต้องการโปรโมทเว็บไซต์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น หรือบทความที่ต้องการเผยแพร่ ก็สามารถนำข้อมูลไปแนะนำในเว็บ Social Media เพื่อเพิ่มยอดจำนวนการเข้าชม เนื่องจากเว็บไซต์ประเภทนี้ จะมีระบบการทำงานBot ของ Search Engine ของ Google มีการเก็บข้อมูลค่อนข้างถี่ จึงทำให้เกิดประสิทธิภาพในการวัดผลได้อย่างชัดเจน

Social Bookmark คือตัวช่วยสำคัญในการสืบค้นข้อมูลและการตลาดออนไลน์ในปัจจุบัน ทั้งยังเป็นเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับธุรกิจออนไลน์ที่สามารถวัดผลได้อย่างเห็นผล

Total Page Visits: 3983 - Today Page Visits: 1