• ตย. สร้างแบรนด์/โปรโมทสินค้า/ขายสินค้า/หาตัวแทน)
 • Goal ของงาน และ Goal ของ Business ที่ลูกค้าต้องการ
 • เช่น สถานการณ์ทางการตลาด Perception ของคน และข้อมูลทาง Marketing ต่าง
 • ในการใช้โปรโมท/ทำเว็บไซต์

 • ชื่อแบรนด์คู่แข่งราคา 
  list add Digital Marketing Questionnaire
  กด + เพิ่มบรรทัดได้
 • อยากให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้อะไร หรือมี Perception แบบไหน
 • จุดที่เหนือกว่าคู่แข่งหรือ Reason To believe ต่าง ๆ

  เลือกได้มากกว่า 1 ข้อ

Total Page Visits: 973 - Today Page Visits: 1