Client

Our Client

Tools used

Photoshop | Illustrator

Basic info

บริษัท THANTHIYA TECHNOLOGY หรือเรียกย่อๆ ว่า TTY-Tech ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยทีมวิศวกรด้านสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อมที่มีประสบการณ์ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการจัดหา และติดตั้งอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย ให้บริการบำบัดน้ำเสีย ตลอดจน การออกแบบ การติดตั้งและการฝึกอบรม ทั้งในรูปแบบของโครงการ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้า เพราะ TTY-Tech ตระหนักในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

จากผลงาน การออกแบบเว็บไซต์ TTY-Tech นั้น เราออกแบบให้มี ความเหมาะสมกับการนำไปใช้ในธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรม ที่แสดงถึงความดูดี มีมาตรฐาน เพื่อความน่าเชื่อถือที่สูง โดยใช้หลักการว่า “เว็บที่ออกแบบแนวโรงงาน ต้องดี ใหญ่ หนักแน่น ชัดเจน จริงจัง และไม่อ้อมค้อม” เพราะลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกชม หรือใช้บริการเว็บไซต์ที่ดูน่าเชื่อถือ การออกแบบเว็บไซต์สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม เราจึงเน้นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ทั้งด้านความสวยงาม ที่ไม่หวือหวาจนเกินไป และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญ ในการเข้าถึงข้อมูล หรือหน้า HOME PAGE ที่เป็น Company Profile รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอด้วยเทคนิค Responsive Design รองรับการแสดงผลทุก Browser นั้นจะต้องดูเหมือนผู้เชี่ยวชาญ ระดับมือโปร ดูยิ่งใหญ่ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เพราะเราเชื่อว่า เราได้สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นศิลปะทีอย่างมีคุณภาพ

กราฟฟิกบุพเฟต์ มีแนวคิดว่า เว็บไซต์เปรียบเสมือนภาพลักษณ์ขององค์กร โดยเรามองว่าภาพลักษณ์เป็นสิ่งสำคัญ เราจึงใช้คอนเซ็ปต์การออกแบบเว็บไซต์ที่สามารถ แก้ไขดีไซน์ได้ไม่จำกัด จำนวนครั้ง ถ้าหากที่ทางเราทำมายังไม่ถูกใจเรายินดีทำใหม่โดยไม่คิดเพิ่มโดยให้บริการด้านการจัดทำเว็บไซต์ เว็บอีคอมเมิร์ส รับออกแบบเว็บไซต์ รับทำเว็บขายของ และรับออกแบบเว็บไซต์ เว็บไซต์ตามแผนธุรกิจ ตลอดจนการจัดทำระบบต่างๆ ที่ต้องการใช้เป็นเครื่องมือในการเนินธุรกิจ และการออกแบบเว็บไซต์

Categories

[my_cat_list]