Currently browsing: Packaging

งานศิลปกรรม เป็นการถ่ายทอดผลงานศิลปะที่มีคุณค่า

26 1 งานศิลปกรรม เป็นการถ่ายทอดผลงานศิลปะที่มีคุณค่า

งานศิลปกรรม เป็นการถ่ายทอดผลงานศิลปะที่มีคุณค่า งานศิลปกรรม เป็นการถ่ายทอดผลงานศิลปะที่มีคุณค่า โดยมนุษย์นั้นเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานให้มีความโดดเด่น น่าสนใจ ดึงดูดความสนใจจากผู้ที่พบเห็นได้ ด้วยการสร้างสรรค์คุณภาพผ่านงานศิลปะ งานประติมากรรม งานสถาปัตยกรรมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นศิลปกรรม นั่นเอง หากคุณเป็นอีกคนที่ชื่นชอบผลงานที่เป็นศิลปะต่างๆนาๆ ตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน ก็ยังคงได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง บางอย่างเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งมายังอีกรุ่นหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นศิลปกรรม ที่มีคุณค่าทางจิตใจมากยิ่งนัก ซึ่งศิลปกรรมที่เราพบเห็นบ่อยๆและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากที่สุดคือ ศิลปวัฒนธรรมของไทยเรานั่นเอง อาทิเช่น วัด พระราชวัง คูเมือง กำแพงเมือง สะพาน ท่าน้ำ ฯลฯ ซึ่งทั้งหมดถือว่าเป็นศิลปกรรมที่มนุษย์เราได้สร้างสรรค์ผลงาน และมีการพัฒนาทั้งรูปแบบ รูปร่าง ความทันสมัย ความคงทนจกาอดีตจนปัจจุบัน ซึ่งเห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจน

Read more

งานภาพยนตร์ ศิลปะในยุคใหม่

25 งานภาพยนตร์ ศิลปะในยุคใหม่
งานภาพยนตร์ ศิลปะในยุคใหม่ งานภาพยนตร์ ศิลปะในยุคใหม่ สำหรับท่านใดที่ชอบดูภาพยนตร์เป็นประจำ รู้ไหมว่าจริงๆแล้วงานภาพยนตร์นั้นคืองานอะไร และเกิดจากอะไร ถึงเรียกว่าเป็นงานภาพยนตร์ได้ ซึ่ง กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ทุกท่านนั้นรู้จักงานภาพยนตร์กันมากยิ่งขึ้น โดยปกติทั่วไปนั้น เราจะดูภาพยนตร์เมื่อเรารู้ศึกว่า เรื่องที่เราจะดูนั้นมีความน่าสนใจ และมีดารานักแสดงที่เราชื่นชอบ โดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า ทำไมถึงเรียกว่า ภาพยนตร์ งานภาพยนตร์ ศิลปะในยุคใหม่ เป็นงานที่ถูกนำเสนอด้วยทีมงานสร้างภาพยนตร์คุณภาพ โดยมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสร้างภาพยนตร์มากมายหลายท่าน สำหัรบบุคคลที่มีความสำคัญและมีส่วนสร้างสรรค์ผลงานในด้านงานแสดงนั้น ซึ่งในการสร้างภาพยนตร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใครๆก็จะสามารถทำได้ โดยปกติแล้ว ในงานภาพยนตร์จะต้องมีบุคลคลที่ช่วยสร้างสรรค์ผลงานต่างๆนี้ให้ออกมามีคุณค่า สู่สายตาคนทั่วโลก ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่เก่งมากเลยทีเดียว สำหรับบุคคลที่สร้างงานภาพยนตร์หรือผู้ที่ช่วยเตรียมงาน อาทิเช่น ผู้อำนวยการผลิต ฝ่ายกฏหมาย ผู้เชียนบทภาพยนตร์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ผู้ช่วยผู้กำกับ ผู้กำกับภาพ ช่างกล้อง ผู้กำกับศิลป์ ผู้ช่วยกำกับศิลป์ ฝ่ายสร้างฉาก ผู้เขียนสตอรี่บอร์ด ผู้ออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผู้จัดคิวเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ผู้จัดการตัดหาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ผู้คัดเลือกนักแสดง ผู้ฝึกซ้อมนักแสดง เป็นต้น ทั้งนี้ทุกส่วนนั้มีความสำคัญต่องานภาพยนตร์ เมื่อทุกอย่างครบทั้งนักแสดง ฉาก สถานที่พร้อมก็จะมีการทำภาพยนตร์ขึ้นมา โดยปกติแล้ว ภาพยนตร์นั้น การนำเสนองานด้วยภาพนิ่ง ที่มีกระบวนการขั้นตอนการผลิตโดย การนำภาพนิ่งหลายๆภาพนั้นมาเรียงติดต่อกัน ด้วยภาพที่มีความต่อเนื่อง และสร้างสรรค์ออกมาให้เป็นภาพติดตา และเมื่อนำมาเรียงต่อกันในระยะเวลาที่ต่อเนื่องกันแล้ว จะทำให้ภาพที่เรามีอยู่นั้นเกิดการเคลื่อนไหว ได้อย่างเป็นธรรมชาติอย่างที่เราเห็นกัน โดยปกติทั่วไปแล้วนั้น ความเร็วที่ใช้ในการถ่ายทำจะมีความเร็วอยู่ที่ 24 เฟรม ต่อ 1 นาที งานภาพยนตร์ถือว่าเป็นงานที่ยากมาก ที่จะต้องใช้ความสามารถในการผลิต รวมไปถึงต้องอาศัยทั้งทีมงานและนักแสดงจำนวนมาก สำหรับงานภาพยนตร์หากสร้างสรรค์ผลงานออกมาสู่สายตาคนที่รอชมภาพยนตร์นั้นออกมาได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพเพียงพอ จะทำให้ภาพยนตร์เรื่องนั้นได้รับความนิยมและมีผู้ที่ให้ความสนใจมากมายเลยทีเดียว ทั้งนี้งานภาพยนตร์จะสังเกตุได้ว่ามีการพัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันที่มีเทรโนโลยี นวัตกรรมใหม่ๆที่สามารถครองใจทุกท่านและมีรูปแบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น มีหลายๆเรื่องที่ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหน ภาพยนตร์เรื่องนั้นก็ยังอยู่ในภาพยนตร์ที่ชื่นชอบมากที่สุด ทั้งนี้เพราะผลงานการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ
Read more

กระดาษแบงค์สี โดยทั่วไปมีอยู่ขนาดเดียว คือ 31 นิ้ว x 43 นิ้ว

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษแบงค์สี มีอยู่ขนาดเดียว
กระดาษแบงค์สี เป็นกระดาษที่มีลักษณะบางเบา โดยปกติทั่วไปแล้วมักจะมีหลายสี หลายขนาด อาทิเช่น สีชมพู สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษแบงค์สี ส่วนใหญ่มักจะนำมาทำเป็นบิลที่เราเห็นทั่วๆไป รวมไปถึงใบปลิวด้วย เพราะกระดาษแบงค์สีนี้ มีคุณสมบัติพิเศษบางเบา จึงเหมาะที่จะนำมาทำเป็นใบปลิว สื่อสิ่งพิมพ์อีกหนึ่งชนิดที่จะช่วยประชาสัมพันธ์ธุรกิจของคุณนั้น ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง และสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เร็วขึ้น รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ กระดาษแบงค์สี โดยทั่วไปแล้ว กระดาษแบงค์สีจะมีขนาดเดียวก็คือ ขนาด 31 นิ้วx34 นิ้วค่ะ และมีน้ำหนักที่ไดมาตรฐานอยู่ที่ 55,77,100 แกรม นอกจากนี้กระดาษแบงค์สีนั้น ได้รับความนิยมและนำไปใช้ในงานธนาคารตามสบาบันการเงินต่างๆด้วย อาทิเช่น ใบฝาก-ถอนเงินของธนาคารต่างๆ ซึ่ง เราจะพบกันบ่อยๆเมื่อไปทำธุรกรรมต่างๆในธนาคารแต่ละสาขา นอกจากนี้ยังสามารถนำไปพิมพ์ออฟเซ็ทลายเส้นได้อีกด้วย ซึ่งมีหลากหลายเฉดสีให้ได้เลือกใช้ และส่วนใหญ่โรงพิมพ์ต่างๆจะมีมากมาย เพื่อให้ลูกค้าที่มาติดต่อให้ผลิตให้ได้ใช้บริการได้ทันตามเวลาที่ลูกค้าต้องการ และให้เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า เพื่อไม่ให้ลูกค้าที่มาติดต่อนั้น ไม่ต้องรอนานจนเกินไป จะเห็นได้ว่ากระดาษมีหลากหลายชนิดมาก ซึ่งเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบกันดี ทั้งนี้กระดาษแต่ละชนิดนั้นก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันออกไป รวมไปถึงการนำไปใช้งานลักษณะที่แตกต่างกันออกไปด้วย อาทิเช่น กระดาษอาร์ตมัน เป็นกระดาษที่นิยมนำไปทำเป็นโปสเตอร์ โปสการ์ด ส่วนกระดาษกล่องหลังขาว-เทา จะนิยมนำไปทำเป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ ส่วนกระดาษแบงค์สีก็จะได้รับความนิยมนำไปทำเป็น ใบฝาก-ถอนเงินของธนาคารต่างๆ ซึ่งจะพบเห็นกันบ่อย แต่หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าต้องทำมาจากกระดาษอะไร ทั้งที่ก็ไปใช้บริการเป็นประจำ ทั้งนี้ขนาดความหนาก็จะแตกต่างกันออกไปด้วย บางชนิดหนา บางชนิดบางเบา ดังนั้น การนำมาใช้งานก็ย่อมแตกต่างกันไปด้วย สำหรับกระดาษแบงค์สี กระดาษที่นิยมนำไปทำเป็น ใบปลิว ใบฝากเงิน-ถอนเงิน ในธนาคาร กระดาษแบงค์สีโดยทั่วไปแล้วจะมีอยู่ขนาดเดียว นั่นก็คือ ขนาด 31 นิ้วx34 นิ้ว สำหรับท่านใดที่อาจจะไม่คุ้นเคยก็ลองไปศึกษาข้อมูลกันก่อน และภถ้าหากมีความจำเป็นที่จะต้องการใบปลิว หรือนำความรู้เกี่ยวกับกระดาษแบงค์สีเพื่อประกอบความรู้หรือนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้เช่นกันนะคะ หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระดาษแบงค์สี สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ผู้ที่มีความรู้เรื่องการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์หรืออาจจะเป็นบริษัทที่รับทำเว็บไซต์ที่มีความรู้เรื่องของกระดาษเป็นอย่างดี
Read more

google cardboard คืออะไร

shutterstock 453346690 google cardboard คืออะไร
google cardboard คือ แว่นตาสามมิติที่เป็นนวัตกรรมที่ทันสมัยและแปลกใหม่ที่กูเกิลได้นำเสนอ ให้เราได้รู้จักกันอย่างทั่วถึง ซึ่งในการ รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ google cardboard คืออะไรนั้นหรือ มันก็เป็นแว่นตาสามมิติที่ถือว่าเป็นอุปกรณ์ไอทีแบบใหม่ที่มีความน่าสนใจมาก เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบชมภาพยนตร์และเล่นเกมส์มากเลยทีเดียว เพราะ google cardboard เป็นอุปกรณ์ไอทีที่มีความพิเศษ ช่วยให้การชมภาพยนตร์ตื่นเต้น เร้าใจ เหมือนจริงมากยิ่งขึ้น โดยการคิดค้นของกูเกิล เพื่อให้ทุกคนนั้นได้มีโอกาสสัมผัสกับอุปกรณ์ไอทีที่มีรูปร่างแปลกๆ เก๋ เท่ห์ ไม่เหมือนใคร รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ google cardboard คืออะไร ด้วยความพิเศษของแว่นตาสามมิติที่ทุกคนนั้นสามารถสร้างได้ด้วยตัวเอง โดยใช้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่หาได้ไม่ยาก อาทิเช่น กระดาษลัง เลนส์แว่นตา หนังยาง เทปหนามเตย รวมไปถึงแม่เหล็ก เมื่อท่านมีอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้อยู่ในมือก็สามารถสร้างสรรค์ผลงาน google cardboard ได้ด้วยตัวเองแล้ว และหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆนั้น ทำตามขั้นตอนอย่างละเอียด โดยอาจจะหาดูได้จากอินเตอร์เน็ต หรือดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ต่างๆ เมื่อได้ขั้นตอนของการทำเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือ ให้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นไว้ในโทรศัพท์มือถือระบบแอนดรอยด์ เพียงเท่านี้ท่านก็จะสามารถรับชมประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นด้วยอุปกรณ์ในการชมภาพยนตร์สามมิติได้เลยทันที ที่สำคัญแว่นตาสามมิตินี้เราสร้างมันขึ้นมาด้วยมือของเราเอง แต่ในการทำแว่นตาสามมิตินี้ จะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูงพอสมควร ก่อนตัดสินใจลงมือทำด้วยตัวเอง ต้องสำรวยก่อนว่า มีงบประมาณในการทำเท่าไหร่ หากมีงบประมาณไม่ถึง เราสามารถใช้อุปกรณ์อะไรแทนอุปกรณ์ที่มีราคาแพงนั้นได้หรือไม่ ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้อาจสอบถามไปยังผู้รู้ และผู้ที่มีประสบการณ์ หรือหาจากแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต จากนั้นก็ค่อยวางแผนในการทำใหม่อีกครั้ง นับว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ทำให้ทุกคนนั้นรู้จักและคุ้นเคย และตื่นเต้นไปกับการชมภาพยนตร์อยู่ที่บ้าน หรือใครที่ชอบเล่นเกมส์ที่ยังตื่นเต้นเร้าใจกับเกมส์มันส์ๆไม่พอ ขอแนะนำอุปกรณ์ไอที อุปกรณ์เสริมที่จะช่วยให้คุณพบกับประสบการณ์ใหม่ๆที่ไม่เชื่อว่าคุณจะต้องประทับใจอย่างแน่นอน หากคุณเป็นอีกคนที่ชอบการดูภาพยนตร์ห้ามภาพเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยให้คุณนั้น สนุกสนานได้อย่างเต็มที่ด้วย google cardboard ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีไอเดียที่เจ๋งมาก สำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าจะอุปกรณ์ไอทีนวัตกรรมใหม่ที่ทันสมัยตัวนี้ google cardboard มันคืออะไร สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากผู้รู้ หรือหาจากแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต และท่านจะทึ่งกับความพิเศษกับเจ้า google cardboard ที่มีลักษณะรูปร่างที่แปลกประหลาดแต่เป็นสิ่งที่น่าค้นหาและให้ประโยชน์ในการสร้างความสุขให้กับทุกท่านได้ดีทีเดียว
Read more

ลิขสิทธิ์คืออะไร ทำไมต้องรู้

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ ลิขสิทธิ์คืออะไร
หลายคนคงยังสงสัยกันอยู่ใช่ไหมค่ะว่า คำว่า ลิขสิทธิ์ นั้นหมายความว่าอย่างไร ลิขสิทธิ์ หมายถึง อำนาจและสิทธิต่างๆนั้นมีเจ้าของเพียงผู้เดียว รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ ลิขสิทธิ์คืออะไร ซึ่งเจ้าของผลงานหรือผู้ที่สร้างสรรค์ผลงานต่างๆออกมาเผยแพร่นั้นมีเพียงผู้เดียว และไม่อนุญาติให้คนอื่นลอกเลียนแบบหรือนำไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ เมื่อเป็นเช่นนี้ จะถือว่าละเมิดลิขสิทธิ์คนอื่น และถือว่ามีความผิดในการนำผลงานของคนอื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาติ ซึ่งผลงานที่ถือว่าเป็นทรัพย์สิน และเจ้าของผลงานสามารถถือครองได้แต่เพียงผู้เดียว มีอะไรบ้างนั้น วันนี้ กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ นำความรู้เล็กๆน้อยๆมาฝากเพื่อนๆ เพื่อก่อนจะนำผลงานของคนอื่นมาแชร์ โพสน์ นั้นควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะถ้าหากคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ในการนำผลงานของคนอื่นมาใช้ ก็ถือว่ามีความผิด โดยการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่น ซึ่งมีหลายๆผลงานที่ถือว่าเป็นอาชีพที่กำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย และเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลเลยทีเดียว รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ ลิขสิทธิ์คืออะไร สำหรับผลงานที่ถือว่าเป็นผลงานที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ มีดังต่อไปนี้ -ผลงานด้านงานสื่อโฆษณาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นงานด้านสื่อสารมวลชล ด้านภาพ และเสียง โดยส่วนมากจะเป็นรายการทีวี รายการตามช่องต่างๆ รวมไปถึงภาพยนตร์ และผลงานในด้านการถ่ายทำวิดีโอทั้งหลาย โดยเฉพาะวีดีโอออนไลน์ ที่ถือว่ากำลังได้รับความนิยม ทั้งนี้เพื่อเป็นการโฆษณาสินค้า แบรนด์ องค์กรของคุณไปโดยปริยาย นอกจากนี้ก็ยังมีผลงานในด้านการบันทึกเสียง และผลงานทางด้านงานเพลง บทประพันธ์ทุกชนิด เป็นต้น -ผลงานทางด้านการเขียน มีมากมายเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นงานเขียนบทความ การบรรยาย นวนิยาย หนังสือทุกประเภท ทั้งนี้ยังรวมไปถึงผลงานในด้านการถ่ายภาพ ที่หลายคนชอบถ่ายรูปต่างๆเก็บไว้เพื่อเป็นความทรงจำที่ดี หรือถ่ายรูปเพื่อนำมาลงในเว็บไซน์นั่นเอง นอกจากนี้ยังมีผลงานในด้านการวาดภาพ ซึ่งแต่ละคนนั้นก็จะมีฝีมือต่างกันออกไป โดยบางท่านชอบถ่ายรูปเก็บภาพสวยๆไว้เพื่อเก็บไว้ในแกลอรีของเราและคนพิเศษ -ผลงานด้านงานละครทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นละครเวที ละครเพลง ทั้งหมดล้วนเป็นผลงานที่ถือว่าอยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์ที่ถือว่า เป็นสิทธิ์ของเจ้าของผลงานเพียงผู้เดียว เพราะถ้าหากใครที่ฝ่าฝืน คุณอาจจะโดนร้องเรียนและดำเนินการทางกฏหมายได้ ดังนั้น เรื่องของลิขสิทธิ์ เป็นเรื่องที่ทุกคนนั้นต้องใส่ใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจสำหรับคนที่ทำงานจริง สำหรับท่านที่ต้องการมีผลงานเป็นของตัวเอง กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ของเคียงข้างและคอยเป็นกำลังให้กับทุกท่าน สามารถสร้างสรรค์ผลงานของตัวเองต่อสายตาคนอื่นๆได้ดีมีคุณภาพ
Read more

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตอนที่ 2 กระดาษอาร์ตด้าน

Untitled 46 รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตอนที่ 2 กระดาษอาร์ตด้าน

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ ตอนที่ 2 กระดาษอาร์ตด้าน กระดาษถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในงานสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ใบปลิว โบรชัวร์ หนังสือ นามบัตร สิ่งเหล่านี้งานจะออกมามีความคมชัด หรือ สีสันสนใส ล้วนอยู่ที่กระดาษเป็นตัวแปรสำคัญให้งานออกมามีคุณภาพ

Read more

ออกแบบเว็บไซต์ ตอนที่ 2 Icon SVG คืออะไร ?

ออกแบบเว็บไซต์ ตอนที่ 2 Icon SVG คืออะไร

ออกแบบเว็บไซต์ ตอนที่ 2  มีหลายองค์ประกอบที่จะช่วยทำให้เว็บไซต์มีความสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งรูปภาพหรือกราฟฟิก ที่จะนำมาใช้งานบนเว็บไซต์จะต้องมีคุณภาพที่ดี มีความคมชัด ภาพสวย และภาพไม่แตก ซึ่งในปัจจุบันส่วนใหญ่เรายังเห็นไฟล์ภาพที่นำไปใช้ในการออกแบบเว็บไซต์เป็นนามสกุล ไฟล์ JPG PGN BMP เป็นต้น ไฟล์เหล่านี้เมื่อขยายออกจะได้ภาพที่ไม่มีความคมชัดเท่าทีควร โดยเฉพาะการนำไปใช้งานบนเว็บไซต์ที่ออกแบบ เป็น responsive แต่ปัญหานี้แก้ไขได้เมื่อนักออกแบบเว็บไซต์หันมาใช้ไฟล์ประเภท SVG

Read more

ออกแบบเว็บไซต์ การใช้สี ให้ถูกต้อง Psychology of Colors

shutterstock 337581353 Converted ออกแบบเว็บไซต์ การใช้สี ให้ถูกต้อง Psychology of Colors

ศาสตร์ของการ ออกแบบเว็บไซต์ การใช้สี เป็นเรื่องจิตวิทยาแห่งสีกับความรู้สึก ( Psychology of Color) ในทางด้านจิตวิทยา สี เป็นตัวกระตุ้นต่อมความรู้สึกซึ่งมีผลกระทบต่อสภาวะจิตใจของคนเรา สีที่ต่างกันจะให้ความรู้สึกหรืออารมณ์ที่แตกต่างกันออกไป

Read more

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กับการตลาด สำคัญอย่างไร ?

Untitled 51 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ กับการตลาด สำคัญอย่างไร ?

การแข่งขันในด้านธุรกิจต่างๆ มีอัตราการเติบโตสูงขึ้นและมีการแข่งขันสูงขึ้นเช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งการที่จะทำให้ธุรกิจมีคนรู้จักนอกจากการทำตลาดที่ดีแล้ว รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ กับการตลาด  บรรจุภัณฑ์ที่ใช้บรรจุสินค้าก็มีส่วนสำคัญในการสร้างเอกลักษณ์และความน่าสนใจให้ลูกค้าซื้อได้ ฉะนั้นการ ออกแบบบรรจุภัณฑ์  ก็มีส่วนเข้ามาสร้างมูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัทได้ ซึ่งบรรจุภัณฑ์ก็สามารถแยกออกเป็น 3 ประเภทที่เราเห็นได้ในปัจจุบันคือ บรรจุภัณฑ์ประเภทแข็งตัว บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้จะได้แก่ กระป๋อง  ขวดแก้ว ขวดพลาสติกแบบแข็ง เป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงทนทานและสามารถนำมา Reuse ได้ บรรจุภัณฑ์ประเภทกึ่งแข็งตัว บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้จะได้แก่ พลาสติกต่างๆไม่ว่าจะเป็นขวดใส่น้ำพลาสติก แก้วน้ำพลาสติก เป็นต้น บรรจุภัณฑ์ประเภทอ่อนนุ่ม บรรจุภัณฑ์ชนิดนี้จะได้แก่ ถุงพลาสติก ซองบรรจุใส่อาหาร ซองบรรจุใส่น้ำยาซักผ้า เป็นต้น รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ กับการตลาด การผลิตบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 ชนิดที่กล่าวมานั้นก็มีขั้นตอนกระบวนการและเทคโนโลยีที่แตกต่างกันไป แต่หลักขั้นตอนในการออกแบบที่นำมาใช้ ก็จะมีด้าน Hardware และ Software มาช่วยในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นงานด้านกราฟฟิค การคิดค้นตัวบรรจุภัณฑ์ หรือการนำเทคโนโลยีด้านการพิมพ์ ในรูปแบบต่างๆ อย่าง การพิมพ์ออฟเซ็ต การพิมพ์กราวเวียร์ การพิมพ์เฟ็กโฟ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบมามีความสมจริงมากที่สุด นอกจากการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่นำมาใส่กับสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าของตัวสินค้าแล้ว บรรจุภัณฑ์ยังเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการตลาดในบริษัท หลายบริษัทจึงให้ความสำคัญของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และพัฒนารูปแบบให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ อีกทั้งบรรจุภัณฑ์ยังช่วยให้การขนส่ง การจัดจำหน่าย เคลื่อนย้าย หรือกระจายสินค้าไปยังผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี บรรจุภัณฑ์ไม่เพียงจะต้องมีดีไซน์ที่สวยงามยังจะต้องมีความเหมาะสมกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งการนำไปใช้งานแต่ละชนิด นักออกแบบบรรจุภัณฑ์จะต้องคำนึงและพิจารณาถึงลักษณะและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลิตภัณฑ์มีรูปร่างลักษณะ เป็นของแข็ง ของเหลว เป็นชนิดผง และต้องนึกภาพออกด้วยว่าสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จะไปอยู่ตำแหน่งใดของตลาด โดยเปรียบเทียบกับสินค้าที่วางอยู่ เพื่อให้บรรจุภัณฑ์ที่จะออกแบบนั้นมีความโดดเด่นและแตกต่างกว่าสินค้าประเภทเดียวกัน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่จะทำให้มีความแตกต่างนั้นจะต้องอาศัยมืออาชีพในการวางแผน วางแบบ และการครีเอทีฟ ดังนั้นใครที่กำลังหาบริษัทช่วยในเรื่องดีไซน์บรรจุภัณฑ์ ทาง graphicbuffet.co.th มีทีมที่มากประสบการณ์ค่อยแนะนำให้คำปรึกษา บริการ พร้อมทั้งตัวอย่าง ให้ลูกค้าได้ดู ได้คิด ก่อนตัดสินใจ

Read more

รับออกแบบบรรจุภัณฑ์และ ผลิตบรรจุภัณฑ์

Untitled 57 รับออกแบบบรรจุภัณฑ์และ ผลิตบรรจุภัณฑ์
รับออกแบบบรรจุภัณฑ์และ ผลิตบรรจุภัณฑ์ รับออกแบบบรรจุภัณฑ์และ ผลิตบรรจุภัณฑ์   หากคุณกำลังเป็นกังวลกับรูปแบบสินค้าที่จะผลิตออกมา ยังไม่มีไอเดียดีๆที่จะสร้างความแปลกใหม่ให้กับสินค้า คิดไม่ออกว่าจะต้องดีไซน์ออกมาแบบไหนให้โดดเด่นในท้องตลาดที่มีการแข่งขันกันอย่างสูงและกลัวว่าการออกแบบออกมาจะทำให้แบรนด์เสียความเป็นเอกลักษณ์ไป graphicbuffet.co.th เป็นบริษัท รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ทันสมัย แบบครบวงจร รับออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตบรรจุภัณฑ์ รวมทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิดแบบครบวงจร ที่นี่เรารวมนักออกแบบที่มีความสามารถและความเชียวชาญในงานออกแบบโดยเฉพาะมาเป็นที่ปรึกษา ออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ที่จะช่วยให้สินค้าของคุณโดดเด่น น่าสนใจและขายได้ขายดี เพียงแค่เห็นบรรจุภัณฑ์ภายนอกก็อยากจับจองเป็นเจ้าของ ซึ่งนอกจากงานบรรจุภัณฑ์ที่เราเป็นที่สุดแล้ว รับออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่ทันสมัย แบบครบวงจร งานสื่อสิ่งพิมพ์ทุกประเภทและทุกรูปแบบที่คุณต้องการเราก็สามารถรังสรรค์ให้ออกมาสวยงาม โดดเด่นและแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร มีความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะฉะนั้นที่สุดแห่งงานออกแบบและผลิตภัณฑ์คุณภาพเยี่ยม ต้องยกให้เรา เว็ปไซด์ graphicbuffet.co.th รับออกแบบบรรจุภัณฑ์
Read more

ทุกงานออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์

Untitled 56 ทุกงานออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์

งาน ออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ ที่ดีและมีคุณภาพนั้น มีองค์ประกอบหลายอย่างร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้วัสดุที่ดีและมีคุณภาพ การผลิตที่ได้มาตรฐานและที่สำคัญที่สุดคือการออกแบบและดีไซน์ต้องมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สามารถสร้างความน่าสนใจและสวยงามโดดเด่นสะดุดตา

Read more

ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ สวยๆ

Untitled 55 ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ สวยๆ
ความเหมาะสม ความสวยงาม ความทันสมัยเป็น หัวใจสำคัญสำหรับดีไซเนอร์ ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ สวยๆ ถูกใจคนซื้อ คำนึงถึงความโดดเด่น สดุดตาและ มีเอกลักษณ์น่าจดจำ เมื่อสินค้าอยู่บนเชลฟขายของมีเวลาเพียง 3 วินาทีเท่านั้นที่สินค้าของคุณจะต้องเป็นที่น่าสนใจต่อสายตาลูกค้าผ่านแล้วผ่านเลย ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ สวยๆ ถูกใจคนซื้อ เว็ปไซด์ graphicbuffet.co.th รับออกแบบบรรจุภัณฑ์และสื่อสิ่งพิมพ์ รับทำเว็ปไซด์ ครบวงจรด้านออนไลน์และดีไซน์ ด้วยราคาที่ไม่แพงสมน้ำสมเนื้อสมแก่ราคา ไม่ว่าคุณจะต้องการทำสินค้าประเภทไหน ที่นี่สามารถออกแบบให้คุณได้และยังคงความสวยงามเอาไว้ อาทิเช่น กล่องอาหารเสริม หีบ ห่อ ซอง ฟอยล์ กล่องลูกฟูก โบร์ชัว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ โลโก นามบัตร แคตตะล้อค บริการใหม่ที่สุดคือ สติ๊กเกอร์ไลน์ เว็ปไซด์ graphicbuffet.co.th รับออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์ แล้ววันนี้ เรียกได้ว่า มาที่นี่แล้วครบไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปดิวให้วุ่นวายปวดหัว ครบวงจรจริงๆ
Read more

กล่องบรรจุภัณฑ์สำคัญไฉน

Untitled 52 กล่องบรรจุภัณฑ์สำคัญไฉน

สินค้าเกือบทุกชนิดจำเป็นต้องมีกล่องสำหรับบรรจุสินค้าหรือที่เราเรียกกันว่ากล่องบรรจุภัณฑ์นั่นเอง และที่สำคัญกล่องบรรจุภัณฑ์ยังเป็นสิ่งแรกที่ลูกค้าจะเห็นก่อนตัวสินค้าจริงๆ โดยเฉพาะปัจจุบันที่หลายคนมักจะนิยมสั่งของจากที่บ้านและให้ร้านค้านำมาส่งแทนการเดินเลือกซื้อสินค้าตามแหล่งต่างๆ เอง แต่ถึงแม้ว่าไปเดินเลือกหรือช้อปปิ้งสินค้าเอง ลูกค้าหลายคนก็ให้ความสำคัญกับกล่องบรรจุภัณฑ์ไม่ใช่น้อยกันเลยทีเดียว ดังนั้นถ้าคุณต้องการจำหน่ายสินค้าสักอย่างการ ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม สำหรับสิ่งที่ควรคำนึงถึงก็อย่างเช่น

Read more