Online Marketing กลยุทธ์การตลาดที่ไม่ควรมองข้าม

Online Marketing กลยุทธ์การตลาดที่ไม่ควรมองข้าม

Online Marketing กลยุทธ์การตลาดที่ไม่ควรมองข้ามในปัจจุบันเราต้องยอมรับว่าการทำการตลาดในการขายสินค้า เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก นั่นเป็นเพราะพฤติกรรมของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ใช้เวลาออกไปเดินห้างเพื่อจับจ่าย หรือชอปปิ้งสินค้าที่ต้องการ แต่เมื่ออินเทอร์เนทเข้าครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ทำให้ผู้ซื้อหันมานิยม และให้ความสนใจในการซื้อสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้น  ผู้ขายจึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการขายให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่ปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม

 

 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน Contextual Targeting
 • เป็นการทำการตลาดแบบโฆษณาแฝง ผู้ขายสามารถทำได้โดยการสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้า จากนั้นก็แทรกรูปภาพสินค้าหรือบริการลงไป เช่น หากผู้ชายขายแว่นตากันแดด ก็สามารถแทรกรูปสินค้าลงไปในบทความที่เกี่ยวกับการเลือกแว่นกันแดด เป็นต้น
 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน Google Adwords
 • เป็นเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะปัจจุบันผู้คนส่วนมาก มักจะให้ google เป็นเครื่องมือในการค้นหาสินค้าและบริการที่ตนเองต้องการมากกว่าการไปนั่งเปิดแคตตาล็อกแบบสมัยก่อน และ Google Adwords  ยังสามารถช่วยให้ผู้ขายโปรโมทสินค้าให้เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว และสะดวกมากกว่าการทำโฆษณาประเภทอื่นๆ
 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน Social Network
 • ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการติดต่อ สื่อสารกันผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทั้ง facebook, twitter ,Line หรือ Instragram ก็ต่างมีคนสนใจที่จะใช้บริการเป็นอย่างมาก ดังนั้นการทำการตลาดผ่านตัวกลางสี่ช่องทางนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับผู้ที่สนใจในการทำตลาดออนไลน์ในปัจจุบันเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในรวดเร็วและสะดวกกว่าการขายแบบปกติ
 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน Text-Link Ads
 • วิธีการตลาดออนไลน์ที่ได้ผลดีและลงทุนน้อยที่สุด ทำได้โดยผู้ชายแทรกลิงค์เว็บไซต์ที่ขายสินค้าและบริการตนเองลงใน เว็บที่คล้ายคลึงกัน หรือข่าวต่างๆที่น่าสน ในแบบที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นการโฆษณาแบบโจ่งแจ้งจนเกินไป ให้เลือกแทรกลิงค์ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้ามากที่สุด เช่น หากผู้ขายขายสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าคนอ้วน ก็ให้แทรกลิงค์ลงไปที่เกี่ยวกับการแต่งตัวของผู้หญิง เป็นต้น
 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน EDM หรือ Electronic Direct Mail
 • หรือที่นิยมเรียกกันอย่าง ว่า E-Newsletter เป็นการทำการขายโดยการส่ง อีเมล์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น หรือกิจกรรม ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆของผู้ขาย ไปยังผู้รับ ที่ได้ลงทะเบียนรับไว้กับทางเว็บไซต์เท่านั้น เป็นการแจ้งโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเดิม ซึ่งให้ผลดีกว่าจากการส่งอีเมล์แบบ Rented Email List เพราะการส่งแบบ Rented Email List จะส่งไปยังลูกค้าทุกคน จึงไม่ได้รับการตอบรับกลับมาเหมือนการส่งให้ลูกค้าเดิมแบบวิธี E-Newsletter
 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน Affiliate Marketing
 • เป็นการทำตลาดออนไลน์หรือการโฆษณาสินค้าและบริการของผู้ชายผ่านตัวกลางที่ทำหน้าที่ช่วยเพิ่มการเข้าชม และการซื้อขายสินค้าและบริการของผู้ชายให้เพิ่มมากขึ้น โดยตัวกลางจะได้ค่าจ้างจากยอดขาย และยอดผู้สนใจ ส่วนผู้ชายก็จะได้ยอดในการขายสินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้น ในการทำตลาดออนไลน์ประเภทนี้ไม่มีใครเสียเปรียบใคร เพราะหากไม่มียอดขาย หรือยอดผู้เข้าชมสินค้าผู้ขายก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้กับตัวกลาง
 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน SEO หรือ Search Engine Optimization
 • เป็นการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้เว็บไซต์ของผู้ขายมีความน่าสนจนไปอยู่ในอันดับต้นๆในการค้นหาข้อมูลใน Google เมื่อลูกค้าทำการค้นหาสินค้าและบริการ จะพบสินค้าและบริการเราอยู่ในอันดับต้นๆ ทำให้เปอร์เซ็นต์ในการคลิกเข้าไปซื้อสินค้าและใช้บริการของผู้ขายเพิ่มมากขึ้น

 

จากไลฟ์สไตล์ ของซ้อที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ พ่อค้า แม้ค้าหรือแม้กระทั่งหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจในการใช้อินเตอร์เน็ตการมากขึ้นเพราะเป็นการเข้าถึงลูกค้าค้าได้ง่าย และค่าใช้จ่ายไม่สูง เป็นวิธีที่สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากกว่าการทำการตลาดแบบปกติอีกด้วย

นั่นเป็นเพราะพฤติกรรมของลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่ใช้เวลาออกไปเดินห้างเพื่อจับจ่าย หรือชอปปิ้งสินค้าที่ต้องการ แต่เมื่ออินเทอร์เนทเข้าครอบคลุมเกือบทุกพื้นที่ ทำให้ผู้ซื้อหันมานิยม และให้ความสนใจในการซื้อสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้น  ผู้ขายจึงต้องมีการปรับปรุงวิธีการขายให้เข้ากับความต้องการของลูกค้าที่ปัจจุบันเปลี่ยนไปจากเดิม

 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน Contextual Targeting
 • เป็นการทำการตลาดแบบโฆษณาแฝง ผู้ขายสามารถทำได้โดยการสร้างเนื้อหาที่มีประโยชน์ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินค้า จากนั้นก็แทรกรูปภาพสินค้าหรือบริการลงไป เช่น หากผู้ชายขายแว่นตากันแดด ก็สามารถแทรกรูปสินค้าลงไปในบทความที่เกี่ยวกับการเลือกแว่นกันแดด เป็นต้น
 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน Google Adwords
 • เป็นเครื่องมือที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เพราะปัจจุบันผู้คนส่วนมาก มักจะให้ google เป็นเครื่องมือในการค้นหาสินค้าและบริการที่ตนเองต้องการมากกว่าการไปนั่งเปิดแคตตาล็อกแบบสมัยก่อน และ Google Adwords  ยังสามารถช่วยให้ผู้ขายโปรโมทสินค้าให้เข้าถึงลูกค้าได้รวดเร็ว และสะดวกมากกว่าการทำโฆษณาประเภทอื่นๆ
 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน Social Network
 • ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการติดต่อ สื่อสารกันผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ทั้ง facebook, twitter ,Line หรือ Instragram ก็ต่างมีคนสนใจที่จะใช้บริการเป็นอย่างมาก ดังนั้นการทำการตลาดผ่านตัวกลางสี่ช่องทางนี้จึงเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับผู้ที่สนใจในการทำตลาดออนไลน์ในปัจจุบันเพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าในรวดเร็วและสะดวกกว่าการขายแบบปกติ
 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน Text-Link Ads
 • วิธีการตลาดออนไลน์ที่ได้ผลดีและลงทุนน้อยที่สุด ทำได้โดยผู้ชายแทรกลิงค์เว็บไซต์ที่ขายสินค้าและบริการตนเองลงใน เว็บที่คล้ายคลึงกัน หรือข่าวต่างๆที่น่าสน ในแบบที่เป็นธรรมชาติไม่ใช่เป็นการโฆษณาแบบโจ่งแจ้งจนเกินไป ให้เลือกแทรกลิงค์ในเนื้อหาที่เกี่ยวกับสินค้ามากที่สุด เช่น หากผู้ขายขายสินค้าเกี่ยวกับเสื้อผ้าคนอ้วน ก็ให้แทรกลิงค์ลงไปที่เกี่ยวกับการแต่งตัวของผู้หญิง เป็นต้น
 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน EDM หรือ Electronic Direct Mail
 • หรือที่นิยมเรียกกันอย่าง ว่า E-Newsletter เป็นการทำการขายโดยการส่ง อีเมล์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้า ไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่น หรือกิจกรรม ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆของผู้ขาย ไปยังผู้รับ ที่ได้ลงทะเบียนรับไว้กับทางเว็บไซต์เท่านั้น เป็นการแจ้งโปรโมชั่นให้กับลูกค้าเดิม ซึ่งให้ผลดีกว่าจากการส่งอีเมล์แบบ Rented Email List เพราะการส่งแบบ Rented Email List จะส่งไปยังลูกค้าทุกคน จึงไม่ได้รับการตอบรับกลับมาเหมือนการส่งให้ลูกค้าเดิมแบบวิธี E-Newsletter
 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน Affiliate Marketing
 • เป็นการทำตลาดออนไลน์หรือการโฆษณาสินค้าและบริการของผู้ชายผ่านตัวกลางที่ทำหน้าที่ช่วยเพิ่มการเข้าชม และการซื้อขายสินค้าและบริการของผู้ชายให้เพิ่มมากขึ้น โดยตัวกลางจะได้ค่าจ้างจากยอดขาย และยอดผู้สนใจ ส่วนผู้ชายก็จะได้ยอดในการขายสินค้าหรือบริการเพิ่มมากขึ้น ในการทำตลาดออนไลน์ประเภทนี้ไม่มีใครเสียเปรียบใคร เพราะหากไม่มียอดขาย หรือยอดผู้เข้าชมสินค้าผู้ขายก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆให้กับตัวกลาง
 1. การทำตลาดออนไลน์ผ่าน SEO หรือ Search Engine Optimization
 • เป็นการใช้เครื่องมือที่ช่วยให้เว็บไซต์ของผู้ขายมีความน่าสนจนไปอยู่ในอันดับต้นๆในการค้นหาข้อมูลใน Google เมื่อลูกค้าทำการค้นหาสินค้าและบริการ จะพบสินค้าและบริการเราอยู่ในอันดับต้นๆ ทำให้เปอร์เซ็นต์ในการคลิกเข้าไปซื้อสินค้าและใช้บริการของผู้ขายเพิ่มมากขึ้น

จากไลฟ์สไตล์ ของซ้อที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้ประกอบการต่าง ๆ พ่อค้า แม้ค้าหรือแม้กระทั่งหน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ หันมาให้ความสนใจในการใช้อินเตอร์เน็ตการมากขึ้นเพราะเป็นการเข้าถึงลูกค้าค้าได้ง่าย และค่าใช้จ่ายไม่สูง เป็นวิธีที่สามารถเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาด และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากกว่าการทำการตลาดแบบปกติอีกด้วย

Total Page Visits: 1517 - Today Page Visits: 1