Meta Description คืออะไร มีผลอย่างไรต่อ google

Untitled 35 Meta Description คืออะไร มีผลอย่างไรต่อ google

Meta Description คืออะไร มีผลอย่างไรต่อ google Meta Description เป็น Meta Tag ที่มีไว้สำหรับอธิบายรายละเอียดเนื้อหาของหน้านั้นๆ โดยปกติเมื่อเราเปิดหน้าเว็บไซต์หนึ่ง ๆ ขึ้นมา ส่วนของ Head จะถูกประมวลผลขึ้นมาก่อน ดังนั้น Meta Tag จึงเป็นส่วนที่บอกคุณลักษณะของเว็บนั้น ๆ ว่าเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับสิ่งใด มีคำค้นหาที่ใช้ว่าอะไร เป็นต้น ข้อความที่อยู่ใน Meta Description จะไม่ได้แสดงในเว็บไซต์ แต่จะแสดงที่หน้าแรกของ Google โดยจะมีอยู่ 2 บรรทัด ถัดจาก Title Tag แต่สามารถตรวจสอบข้อความนี้ได้ใน Code ถ้า Keyword ที่ผู้ค้นหาใช้ในการค้นหาตรงกับข้อความที่อยู่ใน Meta Description ก็จะแสดงเป็นสีแดง

การใส่ Meta Description

Meta Description จะใส่ในส่วนของ HEAD () ใน HTML ซึ่ง Meta Description จะเขียนลักษณะเป็นและใส่ข้อความลงในช่องว่าง (…)

 

 

 

การใส่ข้อความใน Meta Description

· Meta Description มีผลต่อการจัดอันดับของ google บ้างเล็กน้อย ซึ่งจะเน้นไปที่การอธิบายผู้ค้นหาให้เข้าใจถึงเนื้อหา จึงก็ควรใส่ Keyword ลงใน Meta Description ด้วย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหัวข้อ เพิ่มความน่าเชื่อถือ น่าสนใจ และจูงใจให้ผู้ค้นหา Click ไปที่หน้าเว็บไซต์ของเรา

· การใส่ Meta Description ควรใส่ Keyword ด้วย แต่จะต้องไม่ใส่ให้มากเกินไปจนอ่านไม่เข้าใจ และไม่น่าสนใจ เพราะ Meta Description เป็นส่วนอธิบายรายละเอียดเสริมของ Title Tag จึงควรใช้ข้อความที่น่าสนใจและเข้าใจได้ง่าย

· Google จะให้ความสำคัญกับข้อความที่อยู่ต้นๆ เราจึงคนใส่ Keyword ลงใน Meta Description ในช่วงต้นของข้อความ

· ข้อความใน Meta Description ไม่ควรจะเกินประมาณ 160 ตัวอักษร ถ้าข้อความยาวเกินไปจะตกขอบเป็น (…) ซึ่งถ้าใส่ Keyword ไว้ด้านหลังของข้อความ Keyword ก็อาจจะตกขอบไปด้วย

· ห้ามใส่ข้อความใน Meta Description ซ้ำกับหน้าอื่นในเว็บไซต์ของตัวเอง

· ควรใส่ Meta Description ทุกหน้าจะดีที่สุด เนื่องจากเวลาที่ Meta Description แสดงผลในหน้า แรกของ google ถ้าไม่มีการตั้ง Meta Description เอาไว้ Google จะดึงข้อมูลเอาเอง ซึ่งอาจจะไม่ตรงตามที่เราอยากให้ข้อมูลกับผู้ค้นหา หากตั้ง Meta Description ไว้แล้ว Google จะดึงข้อมูลตามที่เราใส่เอาไว้แล้วซึ่งจะเกี่ยวข้องกับหัวข้อ อ่านง่าย น่าสนใจ จูงใจ และดีต่อผู้ค้นหามากกว่า

การใส่ keyword ใน Meta Description มีความสำคัญระดับปานกลาง เราจะไม่เขียนก็ได้แต่ google ก็จะไปดึงเอาข้อมูลบางส่วนมาแทนซึ่งอาจจะไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่เราต้องการที่จะสื่อให้ผู้ค้นหาเจอ เพราะ Meta Description นอกจากเป็นการอธิบายรายละเอียดแล้ว และยังช่วยอธิบายภาพรวมของเว็บไซต์ ซึ่งเราจะต้องคิดถึงว่าการใส่ข้อความลงใน Meta Description แบบไหนให้เกี่ยวข้องกับ Title Tag มากที่สุด เพื่อให้ผู้ค้นหาเกิดความน่าสนใจ ตรงกับข้อมูลจริง และช่วยให้ Google นำเว็บไซต์ของเราไปจัดอันดับได้อย่างถูกต้องตามกลุ่มของ Keyword

Total Page Visits: 2797 - Today Page Visits: 1