Map Design การออกแบบแผนที่ แบบ 3D ให้ดูง่าย ใช้สะดวก

Map Design การออกแบบแผนที่ แบบ 3D ให้ดูง่าย ใช้สะดวก

Map Design การออกแบบแผนที่ แบบ 3D ให้ดูง่าย ใช้สะดวก แผนที่เป็นสื่อ ในการนำเสนอข้อมูลทางภูมิศาสตร์ เมื่อเราต้องการนำเสนอข้อมูลเชิงพื้นที่แก่บุคคลทั่วไปก็ต้องอาศัยแผนที่ การออกแบบแผนที่ที่ดีนั้น จะต้องดึงดูดความสนใจของผู้อ่านแผนที่รวมทั้งสื่อให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย ต้องสื่อสารอย่างชัดเจน ไม่ใช่สวยงามเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ  แผนที่ของบริษัทมีความสำคัญไม่แพ้ข้อมูล หรือบริการอื่นๆ สำหรับลูกค้าที่ต้องการเดินทาง เพื่อติดต่องานที่บริษัท หรือหน่วยงานของท่าน ยิ่งเราออกแบบแผนที่ได้ดีสวยงาม และใกล้เคียงกับสถานที่จริงเท่าไร ยิ่งทำให้การเดินทางมาถึงง่ายยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ให้กับองค์กรอีกด้วย ซึ่งแผนที่์ที่ดีนั้นจะช่วยสร้างให้ภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรของลูกค้าได้ดีทีเดียวเลยล่ะคะ เพราะเมื่อธุรกิจ หรือสถานที่ตั้งของท่านปรากฎอยู่ในแผนที่จะทำให้เห็นเด่นชัดว่า บริษัทฯ ของท่านนั้นมีตัวตนอยู่จริง  ในการออกแบบแผนที่ จะต้องมีการพิจารณาถึง องค์ประกอบต่างๆ ของแผนที่ โดยสิ่งที่เราควรคํานึงถึงในการออกแบบแผนที่ มีดังนี้คะ

 

 

เนื้อหาของแผนที่ (Map content) ส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญที่สุด เพราะคือข้อมูลหลักของแผนที่จัดอยู่ในความสำคัญอันดับแรก เนื้อหาแผนที่มักวางไว้ตรงกลางจุดศูนย์กลางเชิงทัศน์ ของระวางแผนที่หรือขอบเขตกระดาษทำแผนที่ เนื้อหาแผนที่ต้องโดดเด่นมากที่สุดและครอบคลุมพื้นที่แผนที่มากที่สุดแต่ต้องเช้าจว่าพื้นที่นั้นอยู่ตรงไหน

ขอบระวางแผนที่ (Neat line)  มักเป็นเส้นบาง และอาจมีเส้นขอบนอกล้อมรอบซึ่งมีลักษณะเป็นเส้นหนากว่าขอบระวาง เรียกว่า เส้นขอบระวาง ข้อมูลตัวเลขค่าพิกัดแผนที่บอกเนื้อหาแผนที่ โดยวางอยู่ระหว่างขอบระวางและเส้นขอบระวาง

ชื่อแผนที่ (Title) มีความสำคัญอยู่ในลำดับ 2 รองจากเนื้อหาแผนที่  การตั้งชื่อแผนที่ควรกระชับและได้ความหมายตามเนื้อหาของแผนที่ ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ถ้าเนื้อหาแผนที่แสดงวันเวลาเฉพาะ ให้ระบุไว้ในชื่อแผนที่ด้วย หากชื่อแผนที่ยาวมากอาจแบ่งชื่อแผนที่ เป็นชื่อหลัก และชื่อรอง ซึ่งการแสดงชื่อรองให้แยกเป็นอีกบรรทัดและจัดวางไว้กึ่งกลางของชื่อหลัก เน้นให้เห็นเด่นชัดและดูง่าย

คำอธิบายสัญลักษณ์ (Legend) มีความสำคัญรองจากเนื้อหาแผนที่ และชื่อแผนที่คำอธิบายสัญลักษณ์ประกอบด้วยรูปสัญลักษณ์ และคำอธิบายความหมายของสัญลักษณ์ สัญลักษณ์ที่อยู่ในเนื้อหาแผนที่ต้องปรากฏคำอธิบายสัญลักษณ์ด้วยเสมอ และมีรูปร่างลักษณะเหมือนกันทุกประการ

แหล่งที่มาของข้อมูล (Data source) ผู้จัดทำแผนที่ และวันที่ทำแผนที่ ควรแสดงไว้เพราะทำให้สามารถอ้างอิงที่มาของข้อมูลได้ วางไว้ที่ขอบระวางแผนที่ และตัวอักษรมีขนาดเล็ก เพราะมีความสำคัญอันดับรอง

มาตราส่วนแผนที่ ทำได้โดยระบุเป็นตัวเลข และกราฟิกของมาตราส่วนเส้นบรรทัด แต่ควรใช้มาตราส่วนกราฟิกประกอบด้วยเสมอ เพราะอาจมีการทำสำเนาย่อหรือขยายแผนที่นั้นได้

เครื่องหมายทิศ ถ้าแผนที่นั้นไม่มีเครื่องหมายทิศกำกับ แสดงว่านักแผนที่กำหนดให้แผนที่นั้นวางตัวชี้ไปทางทิศเหนือ แต่ถ้าขนาดของเนื้อหาแผนที่ไม่เหมาะสมกับการวางตัวในทิศเหนือก็เปลี่ยนไปทิศอื่นๆ ได้ แต่ต้องมีเครื่องหมายทิศเหนือกำกับด้วยเสมอ

การออกแบบแผนที่นั้น แม้ในปัจจุบันมีซอฟต์แวร์ช่วยให้การออกแบบและทำแผนที่ง่ายดายและรวดเร็วขึ้นมาก แต่เราก็ไม่ควรละเลยความสำคัญของการออกแบบแผนที่  การออกแบบแผนที่ที่ดีนั้นควรออกแบบให้ผู้ใช้สามารถทำความเข้าใจแผนที่ได้รวดเร็ว  เพราะยิ่งทำให้การเดินทางมาถึงง่ายยิ่งขึ้น ก็ส่งผลให้การติดต่อง่ายไม่มีความซับซ้อน ก็ยิ่งช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ ให้กับองค์กรอีกด้วยค่ะ

โดย..เจ้าน้อย..

Total Page Visits: 3842 - Today Page Visits: 1