H1 Tag คืออะไร มีความสำคัญกับการจัดอันดับ SEO อย่างไร

H1 Tag คืออะไร

H1 Tag คืออะไร มีความสำคัญกับการจัดอันดับ SEO อย่างไร Tag H1-H6 นั้นเป็นภาษา HTML ที่สำคัญมากที่สุด เพราะนอกจากจะทำหน้าที่เน้นตัวอักษรให้ใหญ่และหนาแล้วมันยังให้ความสำคัญของ Keyword ที่มากที่สุดด้วย โดย Tag H1-H6 โดยสามารถกำหนดความสำคัญให้กับหัวข้อในเว็บไซต์ของเราได้ โดย H1 จะเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญมากที่สุด และ H6 จะเป็นหัวข้อที่มีความสำคัญน้อยที่สุด H1 Tag ยังเป็นอีก 1 ปัจจัยที่ Google ใช้ในการจัดอันดับ SEO โดยที่ Google จะดูที่ H1 Tag ก่อนเสมอ นอกจากนี้ผู้ค้นหาจะสามารถเห็นข้อความใน H1 Tag ได้ที่หน้าเว็บไซต์ หรือสามารถดูได้จาก Code

ตัวอย่างเปรียบเทียบขนาด H1-H6

 การใส่ H1 Tag

H1 Tag สามารถอยู่ตรงส่วนใดในหน้าของเว็บไซต์ก็ได้ แต่โดยปกติแล้วควรจะอยู่ช่วงแรกๆ เพราะเป็นหัวข้อเรื่องซึ่งมีความสำคัญมาก ลักษณะของ H1 Tag ดังที่แสดงด้านล่าง โดยจะใส่ข้อความลงใน (…)

<

Code Sample

บริการรับทำ SEO

หลักเกณฑ์การใส่ H1 Tag

· การใส่ข้อความลงใน H1 Tag ไม่ควรมีความยาวเกินไป เพราะ H1 Tag เป็นหัวข้อเรื่องไม่ใช่หัวข้อเพื่อใช้อธิบาย ดังนั้นควรใช้ข้อความที่เข้าใจง่ายกระชับ ได้ใจความ

· แต่ละหน้าของเว็บไซต์ จะเป็นเรื่องที่แตกต่างกัน จึงต้องใส่ H1 Tag ทุกหน้า เพื่อให้ Google และผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ทราบว่าหน้านี้เกี่ยวข้องกับเรื่องอะไร

· H1 Tag เป็นหัวข้อเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นใน 1 หน้าก็ควรต้องมีหัวเรื่องเพียงแค่เรื่องเดียว

· ควรใส่ Keyword ลงไปใน H1 Tag ด้วย เพราะการมี Keyword อยู่ใน H1 Tag จะช่วยทำให้ Keyword มีความสำคัญมากขึ้น และเมื่อเวลาที่ Google มาเก็บข้อมูลจะได้รู้ได้ง่ายและชัดเจนขึ้นว่าหน้านี้ต้องการเน้นเรื่องอะไร เกี่ยวกับอะไร

มีบางกรณีที่บางเว็บไซต์ไม่ใส่ H1 Tag แต่ใส่ H2-H6 แทน ซึ่งอาจมีสาเหตุ ดังนี้

  1. ข้อความใน H1 Tag มีขนาดใหญ่และหนาเกินไป ทำให้ดูไม่สวยงาม แต่ทั้งนี้สามารถปรับแก้ไขได้ตามความต้องการโดยใช้ CSS ช่วยได้นะครับ
  1. อาจจะไม่ทราบว่า H1 Tag มีความสำคัญมากต่อการทำ SEO หรืออาจไม่มีความสนใจเกี่ยวกับการทำ SEO
  1. อาจไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้ H1 Tag

สำหรับการทำ SEO แล้ว H1 Tag มีความสำคัญอยู่ในกลุ่มเดียวกับ Title Tag ซึ่งเป็น Tag ที่ต้องมีทุกหน้าของเว็บไซต์ เพื่อบอก Google และ บอกผู้ใช้งานที่เข้ามายังเว็บไซต์ไห้ทราบว่าหน้าเว็บนี้เน้นเกี่ยวกับอะไร และต้องการสื่อให้ผู้ใช้งานทราบถึงสิ่งใด ดังนั้นควรใส่ H1 Tag ให้ถูกวิธี จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ในการทำ SEO อย่างมาก เพราะ H1 Tag เน้นความสำคัญของ Keyword ให้กับเว็บไซต์ จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหาเจอเว็บไซต์ของเราได้ในอันดับต้นๆของหน้า google

Total Page Visits: 4380 - Today Page Visits: 3