ร่วมงานกับเรา

หากมีใครสักคนสามารถดึงพรสวรรค์ในตัวคุณออกมา คุณคงตัดสินใจได้อย่างไม่ลังเลที่จะรับความหวังดีนี้ และนี่เป็นโอกาสของคุณที่จะได้สัมผัสประสบการณ์การทำงานกับคนรุ่นใหม่ ฉีกกรอบแนวความคิดเดิมๆ เราทุกคนเบื่อการงานที่ซ้ำซากและจำเจ แต่จำต้องทำ เพราะไม่มีคนคอยส่งเสริมพรสวรรค์ที่คุณมี

ตำแหน่งที่เปิดรับ

WordPress Front-End Developer

วันทำงาน : วันจันทร์ – เสาร์
เวลาทำงาน : 10.00 – 19.00 น.

สถานที่ทำงาน : 199/54 casacity nuanchn1 บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ค่าล่วงเวลา (ตามการมอบหมาย)
 3. โบนัสประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ ความขยันตั้งใจทำงาน)
 4. ค่าคอมมิสชั่น
 5. น้ำเปล่าฟรี ขนม ฟรี
 6. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน
 7. เบี้ยขยัน

คุณสมบัติ:

 1. สามารถใช้ เขียน HTML ในรูปแบบ HTML5/CSS3, Media query
 2. ใช้ framework ต่างๆของ CSS ใด้, Table less CSS
 3. สร้างเค้าโครงเว็บไซต์ / อินเทอร์เฟซผู้ใช้โดยใช้การปฏิบัติตามมาตรฐาน HTML / CSS ได้
 4. แก้ไขและปรับแต่งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าได้
 5. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และนำสิ่งที่มีแล้วมาพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาเว็บไซต์
 6. รับบรีฟ ประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ
 7. สามารถพัฒนา WordPress Plugin จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สามารถ Customize Code ของ CMS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เงินเดือน 18,000 – 35,000 บาท

Join us

Administrator

วันทำงาน : วันจันทร์ – เสาร์
เวลาทำงาน : 10.00 – 19.00 น.

สถานที่ทำงาน : 199/54 casacity nuanchn1 บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. โบนัสประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ ความขยันตั้งใจทำงาน)
 3. น้ำเปล่าฟรี ขนม ฟรี
 4. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน

คุณสมบัติ:

 1. มีความละเอียดรอบคอบ
 2. สามารถดูแลเอกสาร จดหมายให้แก่พนักงานภายในบริษัท และติดต่อประสานงานเรื่องเอกสารกับนอกบริษัท
 3. เป็นคนมีความรับผิดชอบสูง คอยตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำงาน
 4. มีความคล่องแคล้ว มนุษยสัมพันธ์สูง สามารถทำงานได้ภายใต้ภาวะความกดดัน
 5. ใจเย็น และรักในงานบริการ
 6. ช่วยดูแลรักษาความสะอาดเบื้องต้น

เงินเดือน 13,000 – 18,000 บาท

Join us

Motion Graphic

วันทำงาน : วันจันทร์ – เสาร์
เวลาทำงาน : 10.00 – 19.00 น.

สถานที่ทำงาน : 199/54 casacity nuanchn1 บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. โบนัสประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ ความขยันตั้งใจทำงาน)
 3. น้ำเปล่าฟรี ขนม ฟรี
 4. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. รับผิดชอบในการทำสื่อโฆษณา VDO
 2. ตัดต่อวิดีโอ + Motion Graphic ด้วยโปรแกรม Pr และ Ae
 3.  คิดและสร้างสรรค์ Content ของชิ้นงานให้มีความน่าสนใจ
 4. สามารถทำ Banner ,VDO Motion และ สื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติ:

 1. เพศ : ชาย,หญิง
 2. อายุ(ปี) : 23 – 28 ปี
 3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป
 4.  ประสบการณ์(ปี) : 1 ขึ้นไป
 5. บ้านไกล้ที่ทำงาน

เงินเดือน 20,000 – 35,000 บาท

Join us

Copy writer

วันทำงาน : วันจันทร์ – เสาร์
เวลาทำงาน : 10.00 – 19.00 น.

สถานที่ทำงาน: 199/54 casacity nuanchn1 บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ค่าล่วงเวลา (ตามการมอบหมาย)
 3. โบนัสประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ ความขยันตั้งใจทำงาน)
 4. ประกันชีวิต
 5. ประกันสุขภาพ
 6. ค่าคอมมิสชั่น
 7. น้ำเปล่าฟรี ขนม ฟรี
 8. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน
 9. เบี้ยขยัน

คุณสมบัติ:

 1. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียน ทั้งด้านภาษาและการใช้คำ รวมถึงตัวสะกดที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษา
 2. คิดเนื้อหา บทความ อย่างสร้างสรรค์ ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด เช่น Social Media, Official website, Email และสื่ออื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ใช้เนื้อหาที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอก แก้ไขตรวจสอบเนื้อหาโดยยึดหลักการบรรณาธิการให้เนื้อหามีความถูกต้อง แม่นยำ และมีมาตรฐานที่เสมอต้นเสมอปลาย
 4. พิสูจน์อักษรเนื้อหาให้ปราศจากข้อผิดพลาด
 5. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหา เช่น ข้อความ กราฟฟิก มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
 6. มีความรู้หรือพร้อมจะศึกษาบทความตามหลัก SEO
 7. สร้างสรรค์คำโฆษนา ชื่อแบรนด์ แคปชั่นปังๆ
 8. สามารถออกแบบรูปประกอบบทความได้

เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท

Join us

Web developer

วันทำงาน : วันจันทร์ – เสาร์
เวลาทำงาน : 10.00 – 19.00 น.

สถานที่ทำงาน: 199/54 casacity nuanchn1 บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ค่าล่วงเวลา (ตามการมอบหมาย)
 3. โบนัสประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ ความขยันตั้งใจทำงาน)
 4. ประกันชีวิต
 5. ประกันสุขภาพ
 6. ค่าคอมมิสชั่น
 7. น้ำเปล่าฟรี ขนม ฟรี
 8. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน
 9. รูปภาพ Shutterstock
 10. เบี้ยขยัน

คุณสมบัติ:

 1. สามารถเขียนโค้ดที่มีการออกแบบ และทดสอบเบื้องต้นโดยใช้แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้
 2. สร้างเค้าโครงเว็บไซต์ / อินเทอร์เฟซผู้ใช้โดยใช้การปฏิบัติตามมาตรฐาน HTML / CSS ได้
 3. แก้ไขและปรับแต่งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าได้
 4. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และนำสิ่งที่มีแล้วมาพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาเว็บไซต์
 5. รับบรีฟ ประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ

เงินเดือน 20,000 – 60,000 บาท

Join us

Graphic Designer

วันทำงาน : วันจันทร์ – เสาร์
เวลาทำงาน : 10.00 – 19.00 น.

สถานที่ทำงาน : 199/54 casacity nuanchn1 บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ค่าล่วงเวลา (ตามการมอบหมาย)
 3. โบนัสประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ ความขยันตั้งใจทำงาน)
 4. ประกันชีวิต
 5. ประกันสุขภาพ
 6. ค่าคอมมิสชั่น
 7. น้ำเปล่าฟรี ขนม ฟรี
 8. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน
 9. adobe ครบชุด
 10. รูปภาพ Shutterstock
 11. เบี้ยขยัน

คุณสมบัติ:

 1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ แบนเนอร์โฆษณา ออกแบบสิ่งพิมพ์ กราฟฟิกเพื่อประกอบเว็บไซต์ หรือออกแบบตามที่ได้รับมอบหมายได้
 2. สามารถจัดทำสื่อ ส่งเสริมการขายให้บริษัทได้
 3. สามารถใช้โปรแกรม ai,psd,id ได้ดีมาก
 4. รับผิดชอบดำเนินการในงานหรือโครงการที่ตนเองได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดได้
 5. ประสานงาน หรือติดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ งานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งเข้าใจในเนื่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. วาดรูปได้ (วาดไม่ได้ไม่เป็นไร)

เงินเดือน 25,000 – 40,000 บาท

Join us

Art Director

วันทำงาน : วันจันทร์ – เสาร์
เวลาทำงาน : 10.00 – 19.00 น.

สถานที่ทำงาน : 199/54 casacity nuanchn1 บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ค่าล่วงเวลา (ตามการมอบหมาย)
 3. โบนัสประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ ความขยันตั้งใจทำงาน)
 4. ประกันชีวิต
 5. ประกันสุขภาพ
 6. ค่าคอมมิสชั่น
 7. น้ำเปล่าฟรี ขนม ฟรี
 8. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน
 9. adobe ครบชุด
 10. รูปภาพ Shutterstock
 11. เบี้ยขยัน

คุณสมบัติ:

 1. มีประสบการณ์การอย่างน้อย 3 ปี
 2. สามารถตีโจทย์เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 3. มีความสามารถในการจัดวางองค์ประกอบของงานทั้งหมด
 4. แก้ไขปัญหากับงานที่ท้าทายความสามารถอยู่เสมอ
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแหวกแนว ชอบติดตามข่าวสารวงการออกแบบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดีอย่างสมบูรณ์
 6. สามารถแจกแจงงาน และความคุมการทำงานของลูกทีม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท

ร่วมงานกับเรา

คำถามที่ชอบถาม?

1. ที่นี่ทำงานกี่วัน?

 • ทำงาน 6 วัน หยุดวันอาทิตย์ เวลา 10.00-19.00น.

3. สวัสดิการ?

 • ประกันสังคม
 • ค่าล่วงเวลา 
 • วันหยุดประจำปี
 • โบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับว่าบริษัทกำไรไหม)
 • ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน
 • เสื้อโปโล
 • น้ำเปล่า

2. สถานที่ทำงาน?

 • 199/54 นวลจันทร์ บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

4. วิธีการรับสมัคร?

5. เกี่ยวกับบริษัท?

 • ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 จดทะเบียนอย่างถูกต้องตาม กฏหมายแพ่งและพาณิชย์ ทะเบียนเลขที่ 0105558146426

6. เอกสารในการสมัครงาน?

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารประวัติการทำงาน
 • ผลงานที่เคยทำ

7. คุณสมบัติหลักของพนักที่นี่?

 • รับผิดชอบ ตรงต่อเวลาทำงานรวดเร็วแบบมีคุณภาพ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถทำงานเป็นทีมได้
 • สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้ พูดได้ทั้งภาษาคอม และภาษาคน

8. ตอนเที่ยงกินอะไรดี?

 • มีร้านอาหารตามสั่งอร่อยๆ 2-3 ร้านราคาไม่แพงส่งถึงที่
 • มีทุกอย่าง LINE MAN จ้า

9. พนักงานกี่คน?

 • ก็ 10 – 20 คน เข้าๆ ออกๆ ก็มีอยู่มานานแล้วก็มี

ความเห็นจากลูกน้อง

บ่อยครั้งที่เราเห็นความเห็นจากลูกค้าในเว็บต่างๆ อันนี้ก็คงไม่ต่างกัน
ก้องภูมิ บุญนำเพิ่มทรัพย์

ตำแหน่ง : Web&Graphic Design

“ผมแอบเข้าไปดูงานของเขายอมรับความคิดสร้างสรรค์ของเขาผมทำงานที่นี่มาประมาณ 1 เดือน เราไม่เก่งเอาซะเลย แต่พี่ๆจะหางานให้ทำอยู่เรื่อยๆ เช่น งานเว็บไซด์ ซึ่งมันก็เกี่ยวกับกราฟฟิกอยู่ดี มันค่อยๆ ทำได้ และผมก็ยังเชื่อว่า เราน่าจะทำได้ดีขึ้นหากมีคนคอยขัดเกลา และให้อิสระทางความคิดแบบนี้อยู่เรื่อยๆ”
aui-writer
จรรยา คงปิ่น

ตำแหน่ง : Copy Writer

เราเองมักได้โจทย์งานเขียนที่แปลกใหม่อยู่เสมอ มันเป็นอะไรที่ท้าทายหัวสมองอยู่พอสมควร เช่น หัวข้อ 50 วิธีในการคัดลอกงาน มันทำให้เราจำเป็นต้องค้นหาข้อมูล ไปพูดคุยกับคนอื่น ซึ่งถือเป็นหัวข้อที่ดีในวงสนทนา เราถือว่างานเขียนแต่ละชิ้นงานช่วยเพิ่มรอยหยักในสมองแล้วคุณจะได้เปิดโลกที่เป็นอยู่ให้กว้างขึ้น
Bow
ศศินนาศ อุทกสินธุ์

Executive Assistant

กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ อาจจะไม่ใช่บริษัทที่ใหญ่มากนัก แต่เป็นบริษัททที่อบอุ่นมาก ใครก็ตามที่กำลังมองหางาน คุณจะได้อะไรที่พิเศษ เราสอนงานกันอย่างใกล้ชิด เราอยู่กันเป็นครอบครัว แบบพี่แบบน้อง มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน ไม่ใช่พนักงานที่ทำงานปกติ หรือทำงานไปวันๆ แต่ที่นี่จะทำให้คุณพัฒนา และก็เก่งขึ้นด้วยค่ะ
เอศรา ไกรภัสสร์พงษ์

Account Executive

“เราทำงานไม่เคยคอยดูเวลาเลิกงานเลย ว่าเมื่อไหร่จะได้กลับบ้าน บางทีก็มาเช้าก่อนเวลาเข้างาน ลุ้นว่าวันนี้จะได้กินอะไร อยากจะรับผิดชอบให้เสร็จทันเวลา ยิ่งงานมีเยอะ ก็ต้องช่วยแบ่งเบากันทำ เพราะที่ที่บริษัทให้คือความเป็นพี่เป็นน้อง อยู่ที่นี้ก็ชิวๆ สบายๆ แต่งานก็เป็นงาน เรายินดีที่จะทำงานให้ เพราะเรารู้สึกว่าบริษัทให้มากกว่าที่เราให้”