DAAT Score คืออะไร ทำไมนักโฆษณาดิจิทัลจำเป็นต้องสอบ

DAAT Score DAAT Score คืออะไร ทำไมนักโฆษณาดิจิทัลจำเป็นต้องสอบ

เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัลที่เต็มเปี่ยมไปด้วยการใช้งานเทคโนโลยีในเกือบทุกด้านของชีวิต จึงทำให้สื่อดิจิทัลเติบโตมากขึ้นจากแต่ก่อนหลายเท่าตัว การขยายตัวนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วเพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เริ่มปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยีและการสื่อสารรูปแบบใหม่ๆ ได้มากขึ้น แต่ในขณะที่ทุกอย่างไปได้สวยกลับเกิดปัญหาขาดแคลนทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถด้านนี้โดยเฉพาะ จึงเกิดเป็นการอบรมและการสอบ DAAT Score ขึ้นมา เพื่อป้อนคนทำงานคุณภาพให้กับผู้ประกอบการที่ถือว่าดีเยี่ยมที่สุด

เมื่อขาดแคลนคนทำงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพ ทางสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) จึงเปิดการอบรมและสร้างการสอบ DAAT Score ที่จะเป็นตัวการันตีความสามารถของผู้ที่มาเรียน เพื่อให้สามารถนำใบรับรองและผลการสอบที่ได้จากทางสมาคมไปยืนยันการทำงานในอนาคต ทำให้คนทำงานหรือเรียนด้านการทำสื่อดิจิทัลรู้สึกสนใจการสอบนี้และหลายๆ คนก็ยังคงรู้สึกสงสัยว่าการสอบ DAAT Score คืออะไร วันนี้เรามีคำตอบฝาก

1.DAAT Score คือ การสอบเพื่อวัดระดับความรู้ด้านโฆษณาดิจิทัล เป็นการวัดผลผู้ที่มีความสามารถในการผลิตสื่อดิจิทัลที่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไป, นักศึกษา หรือผู้ที่ทำงานในสายโฆษณาและประชาสัมพันธ์การตลาดออนไลน์โดยเฉพาะ 

2. DAAT Score คือ การสอบวัดความรู้และความสามารถที่จะนำเอาผลสอบไปประกอบการสมัครงานได้ เป็นหนึ่งในการพิจารณาเรื่องความสามารถที่ชัดเจน ทำให้คุณกลายเป็นคนแรกๆ ที่ผู้ประกอบการสนใจ หรือถ้าเป็นบุคลากรที่ทำงานในสายโฆษณาดิจิทัลอยู่แล้ว ก็สามารถนำผลสอบนี้ไปยื่นเพื่อรับการพิจารณาเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือเพิ่มฐานเงินเดือนได้

3. DAAT Score จะมีข้อสอบจำนวน 90 ข้อ ถูกแบ่งออกเป็น 9 หมวดใหญ่ ภายใน 9 หมวดมีข้อสอบหมวดละ 10 ข้อ โดยในแต่ละหมวดจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการทำโฆษณาดิจิทัลทั้งหมด คือ

  • Digital Marketing Strategy
  • Display & Programmatic
  • Performance Marketing
  • Search (SEO & SEM)
  • Website & Mobile Site & Mobile App
  • Social Media
  • Data & Digital Measurement
  • E-commerce
  • Cyber Law & Ethic

4.เมื่อเข้าสอบ DAAT Score หลังจากนั้นไม่นานผู้เข้าสอบจะได้รู้คะแนนรวมและคะแนนย่อยของแต่ละหมวด เพื่อนำไปพิจารณาว่าควรแก้ไขและเพิ่มเติมความรู้ที่หมวดใดเป็นพิเศษบ้าง ซึ่งข้อสอบทุกชุดที่ผู้สอบได้รับจะไม่เหมือนกัน เพราะเป็นการสุ่มดึงออกจากฐานข้อมูลข้อสอบ ดังนั้นผู้เข้าสอบจึงไม่สามารถลอกคำตอบกันได้

5. DAAT Score เป็นการสอบรูปแบบออนไลน์ในระบบปิด ข้อสอบมีการอัปเดตเพื่อให้ทันต่อยุคสมัย มีความปลอดภัย และมีความแม่นยำสูง จะต้องเดินทางไปสอบที่ห้องคอมพิวเตอร์ของทางสมาคมโฆษณาดิจิทัลเท่านั้น โดยจะมีเวลาในการสอบให้ที่ 180 นาที ทางสมาคมไม่อนุญาตให้นำเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์ใดๆ ที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตเข้าสอบเด็ดขาด

6.ค่าใช้จ่ายในการสอบ DAAT Score จะเป็นค่าธรรมเนียมที่จ่ายเป็นรายบุคคล โดยจะแยกออกเป็นผู้ที่มาจากหน่วยงานหรือบริษัทจะเสียค่าธรรมเนียม 1,500 บาท (กำหนดผู้สอบที่ขั้นต่ำ 20 คน) , ผู้ที่เป็นสมาชิกกับทางสมาคมโฆษณาดิจิทัลเสียค่าธรรมเนียม 1,250 บาท , นักเรียน นักศึกษา หรือมาจากหน่วยงานภาคการศึกษา เสียค่าธรรมเนียม 800 บาท และบุคคลทั่วไปเสียค่าธรรมเนียมที่ 1,500 บาท 

ถ้าคุณคิดว่าตัวเองมีความสามารถและเข้ารับการอบรมจากสมาคมโฆษณาดิจิทัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีความพร้อมที่จะเข้ารับการสอบ DAAT Score สามารถสมัครสอบได้ที่ http://daatscore.exammax.co หรือถ้าต้องการข้อมูลการสอบเพิ่มเติมและสอบถามรายละเอียดที่ต้องการรู้เป็นพิเศษได้ที่ช่องทาง 

ถ้าคุณสามารถสอบผ่านในคะแนนที่ดี อนาคตของการเป็นผู้สร้างสรรค์และพัฒนาสื่อดิจิทัลก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม พร้อมทำให้วงการโฆษณาดิจิทัลก้าวไปสู่อนาคตที่สดใสและทำรายได้ที่ดีให้กับตัวคุณเองอีกด้วย

Total Page Visits: 2584 - Today Page Visits: 1