สุนทรภู่ จากเด็กหนุ่มในวังสู่ครูกวีแห่งสยาม

สุนทรภู่ จากเด็กหนุ่มในวังสู่ครูกวีแห่งสยาม

ถ้ากล่าวถึงโครงฉันท์ กาพย์กลอนที่แสนไพเราะ น่าประทับใจ และมีความหมายที่งดงามในประเทศไทย เชื่อว่าคนแรกที่เราจะนึกถึงทันทีก็คือท่านสุนทรภู่ จินตกวีเอกแห่งสยาม ผู้โดดเด่นด้านกวีเชิงกลอนที่ได้รับเกียรติจากองค์กรใหญ่อย่าง UNESCO ให้กลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวัฒนธรรม เท่ากับว่าเราสามารถตอบโจทย์ผู้ที่สงสัยมานานว่าท่านมีตัวตนอยู่จริงหรือไม่ได้อย่างชัดเจน