Art Director

วันทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำงาน 10.00 – 19.00 .

สถานที่ทำงาน : 199/54 casacity nuanchn1 บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ค่าล่วงเวลา (ตามการมอบหมาย)
 3. โบนัสประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ ความขยันตั้งใจทำงาน)
 4. ประกันชีวิต
 5. ประกันสุขภาพ
 6. ค่าคอมมิสชั่น
 7. น้ำเปล่าฟรี ขนม ฟรี
 8. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน
 9. adobe ครบชุด
 10. รูปภาพ Shutterstock
 11. เบี้ยขยัน

คุณสมบัติ:

 1. มีประสบการณ์การอย่างน้อย 3 ปี
 2. สามารถตีโจทย์เพื่อตอบสนองให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า
 3. มีความสามารถในการจัดวางองค์ประกอบของงานทั้งหมด
 4. แก้ไขปัญหากับงานที่ท้าทายความสามารถอยู่เสมอ
 5. มีความคิดสร้างสรรค์ ไอเดียแหวกแนว ชอบติดตามข่าวสารวงการออกแบบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่ดีอย่างสมบูรณ์
 6. สามารถแจกแจงงาน และความคุมการทำงานของลูกทีม ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

เงินเดือน 30,000 – 50,000 บาท

apply

Graphic Designer

วันทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำงาน 10.00 – 19.00 .

สถานที่ทำงาน : 199/54 casacity nuanchn1 บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ค่าล่วงเวลา (ตามการมอบหมาย)
 3. โบนัสประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ ความขยันตั้งใจทำงาน)
 4. ประกันชีวิต
 5. ประกันสุขภาพ
 6. ค่าคอมมิสชั่น
 7. น้ำเปล่าฟรี ขนม ฟรี
 8. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน
 9. adobe ครบชุด
 10. รูปภาพ Shutterstock
 11. เบี้ยขยัน

คุณสมบัติ:

 1. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ โลโก้ แบนเนอร์โฆษณา ออกแบบสิ่งพิมพ์ กราฟฟิกเพื่อประกอบเว็บไซต์ หรือออกแบบตามที่ได้รับมอบหมายได้
 2. สามารถจัดทำสื่อ ส่งเสริมการขายให้บริษัทได้
 3. สามารถใช้โปรแกรม ai,psd,id ได้ดีมาก
 4. รับผิดชอบดำเนินการในงานหรือโครงการที่ตนเองได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดได้
 5. ประสานงาน หรือติดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ งานที่ตนเองรับผิดชอบ พร้อมทั้งเข้าใจในเนื่องานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. วาดรูปได้ (วาดไม่ได้ไม่เป็นไร)

เงินเดือน 20,000 – 50,000 บาท

 

apply

Web developer

วันทำงาน : วันจันทร์ – ศุกร์ เวลาทำงาน 10.00 – 19.00 .

สถานที่ทำงาน : 199/54 casacity nuanchn1 บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ค่าล่วงเวลา (ตามการมอบหมาย)
 3. โบนัสประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ ความขยันตั้งใจทำงาน)
 4. ประกันชีวิต
 5. ประกันสุขภาพ
 6. ค่าคอมมิสชั่น
 7. น้ำเปล่าฟรี ขนม ฟรี
 8. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน
 9. รูปภาพ Shutterstock
 10. เบี้ยขยัน

คุณสมบัติ:

 1. สามารถเขียนโค้ดที่มีการออกแบบ และทดสอบเบื้องต้นโดยใช้แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้
 2. สร้างเค้าโครงเว็บไซต์ / อินเทอร์เฟซผู้ใช้โดยใช้การปฏิบัติตามมาตรฐาน HTML / CSS ได้
 3. แก้ไขและปรับแต่งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าได้
 4. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และนำสิ่งที่มีแล้วมาพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาเว็บไซต์
 5. รับบรีฟ ประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ

เงินเดือน 20,000 – 60,000 บาท

apply

Wordpress developer

วันทำงาน : วันจันทร์ – เสาร์ เวลาทำงาน 10.00 – 19.00 .

สถานที่ทำงาน : 199/54 casacity nuanchn1 บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ค่าล่วงเวลา (ตามการมอบหมาย)
 3. โบนัสประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ ความขยันตั้งใจทำงาน)
 4. ประกันชีวิต
 5. ประกันสุขภาพ
 6. ค่าคอมมิสชั่น
 7. น้ำเปล่าฟรี ขนม ฟรี
 8. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน
 9. เบี้ยขยัน

คุณสมบัติ:

 1. สามารถเขียนโค้ดที่มีการออกแบบ และทดสอบเบื้องต้นโดยใช้แนวทางการพัฒนาซอฟต์แวร์ได้
 2. สร้างเค้าโครงเว็บไซต์ / อินเทอร์เฟซผู้ใช้โดยใช้การปฏิบัติตามมาตรฐาน HTML / CSS ได้
 3. แก้ไขและปรับแต่งโปรแกรมตามความต้องการของลูกค้าได้
 4. สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่และนำสิ่งที่มีแล้วมาพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาเว็บไซต์
 5. รับบรีฟ ประสานงานกับลูกค้าเพื่อให้งานออกมามีประสิทธิภาพ
 6. เชี่ยวชาญการใช้ plugin ได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน 18,000 – 35,000 บาท

apply

Copy writer

วันทำงาน : วันจันทร์ – เสาร์ เวลาทำงาน 10.00 – 19.00 .

สถานที่ทำงาน : 199/54 casacity nuanchn1 บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. ค่าล่วงเวลา (ตามการมอบหมาย)
 3. โบนัสประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ ความขยันตั้งใจทำงาน)
 4. ประกันชีวิต
 5. ประกันสุขภาพ
 6. ค่าคอมมิสชั่น
 7. น้ำเปล่าฟรี ขนม ฟรี
 8. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน
 9. เบี้ยขยัน

คุณสมบัติ:

 1. มีความรู้ความเข้าใจในการเขียน ทั้งด้านภาษาและการใช้คำ รวมถึงตัวสะกดที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ภาษา
 2. คิดเนื้อหา บทความ อย่างสร้างสรรค์ ในการนำเสนอผ่านช่องทางสื่อ Online และ Offline ทั้งหมด เช่น Social Media, Official website, Email และสื่ออื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 3. ใช้เนื้อหาที่รวบรวมจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอก แก้ไขตรวจสอบเนื้อหาโดยยึดหลักการบรรณาธิการให้เนื้อหามีความถูกต้อง แม่นยำ และมีมาตรฐานที่เสมอต้นเสมอปลาย
 4. พิสูจน์อักษรเนื้อหาให้ปราศจากข้อผิดพลาด
 5. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆเพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหา เช่น ข้อความ กราฟฟิก มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน
 6. มีความรู้หรือพร้อมจะศึกษาบทความตามหลัก SEO
 7. สร้างสรรค์คำโฆษนา ชื่อแบรนด์ แคปชั่นปังๆ
 8. สามารถออกแบบรูปประกอบบทความได้

เงินเดือน 15,000 – 20,000 บาท

apply

Administrator

วันทำงาน : วันจันทร์ – เสาร์ เวลาทำงาน 10.00 – 19.00 .

สถานที่ทำงาน : 199/54 casacity nuanchn1 บึงกุ่ม นวลจันทร์ 10230 กรุงเทพมหานคร

สวัสดิการ

 1. ประกันสังคม
 2. โบนัสประจำปี (พิจารณาตามความสามารถ ความขยันตั้งใจทำงาน)
 3. น้ำเปล่าฟรี ขนม ฟรี
 4. ผ้ากันเปื้อน 2 ผืน

คุณสมบัติ:

 1. มีความละเอียดรอบครอบ
 2. สามารถดูแลเอกสาร จดหมายให้แก่พนักงานภายในบริษัท และติดต่อประสานงานเรื่องเอกสารกับนอกบริษัท
 3. เป็นคนมีความรับผิดชอบสูง คอยตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ทำงาน
 4. มีความคล่องแคล้ว มนุษยสัมพันธ์สูง สามารถทำงานได้ภายใต้ภาวะความกดดัน
 5. ใจเย็น และรักในงานบริการ
 6. ช่วยดูแลรักษาความสะอาดเบื้องต้น

เงินเดือน 13,000 – 18,000 บาท

apply