Annual Report รายงานประจำปี คืออะไร แล้วมีแนวทางในการทำยังไงบ้าง

annual report รายงานประจำปีคืออะไร?

Annual Report รายงานประจำปี คืออะไร แล้วมีแนวทางในการทำยังไงบ้าง สำหรับหน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ยิ่งจำเป็น ที่จะต้องมีการทำ Annual Report หรือรายงานประจำปีขึ้น มาเปิดเผยต่อสาธารณะค่ะ หลายคนคงจะเคยได้ยินกันบ่อยๆ แต่อาจจะยัง ไม่เข้าใจ ใช่ไหมคะว่า เจ้า Annual Report หรือรายงานประจำปี ที่จริงแล้วมันคืออะไร แล้วมีแนวทางในการทำยังไงบ้าง ลองมาดูข้อมูลที่เรานำมรฝากกันวันนี้เลยค่ะ

 

ก่อนอื่น เราก็มาทำความรู้จักกับเจ้า Annual Report กันก่อนเลยค่ะ Annual Report หรือ รายงานประจำปี เป็นสิ่งสำคัญที่หน่วยงาน องค์กร หรือบริษัท โดยเฉพาะบริษัทที่มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำเป็นต้องทำค่ะ เพราะเป็นการเปิดแสดงข้อมูลของ ผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน ขององค์การธุรกิจประจำปี ที่ฝ่ายบริหารจะต้องจัดทำ และนำข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณะ ตามสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ของแต่ละปี นอกจากนี้ Annual Report ก็ยังเป็นข้อมูลสำคัญ สำหรับนักลงทุน ที่ต้องการตัดสินใจ ลงทุนทำธุรกิจ หรือต้องการจะซื้อหุ้น จากผลการประกอบการอีกด้วย ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนที่มั่นคงมากๆเลยล่ะค่ะ

 

สำหรับใครที่ต้องการจะทำ Annual Report โดยเฉพาะเลขานุการ นักการเงิน หรือบัญชีมือใหม่ อาจจะยังกังวลว่า จะเขียนรายงานประจำปีอย่างไร ถึงจะถูกต้องตามหลักการ ก็ไม่ต้องกังวลไปนะคะ เพราะ Annual Report นี้มันมีแนวทางในการทำดังนี้ค่ะ

 

  1. ต้องรู้วัตถุประสงค์ในการทำ เป็นสิ่งแรกที่เราต้องรู้ และต้องเขียนลงไปในรายงานค่ะว่า Annual Report ที่เราจะทำนี้มันมี วัตถุประสงค์เพื่ออะไร ซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะมีวัตถุประสงค์อยู่ประมาณ 2-3 ข้อค่ะ เช่น เพื่อรายงานผลของการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ หรือฐานะทางการเงินขององค์กรนั้นๆ ต่อสาธารณะ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการบริหารงาน และบทบาทการทำงาน ของบุคลากรในองค์กรในปีต่อๆ ไป หรืออาจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับนักลงทุน ที่ต้องการซื้อหุ้น หรือลงทุนกับบริษัทของเราก็ได้ค่ะ

 

  1. มีแบบฟร์อม หรือรูปแบบของหน่วยงานในการจัดทำรายงานซึ่งแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็น หน่วยงานราชการ กระทรวง กรม ระดับจังหวัดหรือท้องถิ่น หน่วยงานเอกชน บริษัทหลักทรัพย์ หรือองค์กรอิสระ ก็จะมีรูปแบบ หรือแบบฟร์อมในการ จัดทำ Annual Report ที่แตกต่างกันไปค่ะ ซึ่งเราสามารถนำรูปแบบนั้นๆมาประยุกต์ใช้ได้ ตามความเหมาะสมค่ะ

 

  1. องค์ประกอบของรายงาน เมื่อเราได้รูปแบบในการทำ Annual Report แล้ว ซึ่งแต่ล่ะรูปแบบนั้น ล้วนจะต้องมีองค์ประกอบหลัก 4 ส่วน ในการทำรายงานก็คือ

ส่วนที่ 1 จะแสดงข้อมูลในภาพรวมของหน่วยงานนั้นๆค่ะ โดยจะเป็นรายงาน ตามแผนปฏิบัติ หรือตามยุทธศาสตร์ประจำปีของหน่วยงานนั้น ซึ่งจะประกอบด้วย แผนกลยุทธ์หรือแผนยุทธศาสตร์ และข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

ส่วนที่ 2 จะแสดงข้อมูลของผลการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยจะรายงานเป็น 2 ส่วนคือ ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานภายใต้ แผนปฏิบัติงานประจำปี

ส่วนที่ 3 จะเป็นการรายงานฐานะทางการเงินของหน่วยงาน โดยจะประกอบไปด้วย งบทางการเงิน ต้นทุนผลผลิต และผลการวิเคราะห์งบการเงิน

ส่วนที่ 4 จะเป็นการรายงานเพิ่มเติม ในเรื่องอื่นๆ ที่หน่วยงานพิจารณาเห็นสมควรว่า ต้องการเปิดเผยต่อสาธารณะ เช่น ภารกิจพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ภารกิจที่ได้ดำเนินการบรรลุตามความคาดหวัง และความพึงพอใจของสาธารณะชน

 

Annual Report หรือรายงานประจำปี จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ทุกหน่วยงานจะต้องมีการจัดทำขึ้น เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ ตามสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี ของแต่ละปี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้บริหารของหน่วยงาน ที่จะได้นำข้อมูลนี้มาวิเคราะห์ ในการลงทุน หรือนำมาปรับกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการในปีต่อๆไป ให้ดียิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ

 

Total Page Visits: 8410 - Today Page Visits: 3