Alt Attribute สำคัญต่อการทำอันดับเว็บไซต์อย่างไร

Alt Attribute สำคัญต่อการทำอันดับเว็บไซต์อย่างไร ข้อความที่ใส่ในรูปภาพหรือ Img Tag ใช้อธิบายความหมายของภาพ นั้นเรียกว่า Alt Attribute

ข้อความอธิบายรูปภาพที่เราใช้สำหรับใส่ใน img tag หรือ image tag เราเรียกว่า Alt Attribute ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า Alt tag หรือ Alt image

อิธิบายแบบให้จำกันง่าย ๆ ก็คือ
img = รูปภาพ
alt = แทนที่
img+alt= แทนที่รูปด้วยข้อความ

Alt Attribute มีประโยชน์ต่อการค้นข้อมูลบนอินเตอร์เนตและการค้นหาโดยใดยใช่ search engine เช่น google เพราะ แต่ละรูปภาพนั้นมีข้อความอธิบายกำกับอยู่ ถึงแม้ว่าในกรณีที่รูปภาพบนเว็บไซต์ที่เราหาอยู่เกิดมีข้อผิดพลาด ไม่แสดงรูป ก็จะมีข้อความ Alt Attribute ที่เราใส่ไว้ปรากฏอยู่ซึ่งจะช่วยให้คนที่ใช้งานเว็บไซต์นั้นรู้ว่ารูปนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับเนื้อหา นอกจากนี้ Alt Attribute ยังแสดงคำอธิบายภาพเวลา mouse over เหรือเวลาที่เราเลื่อน cursor ของเม้าท์ชี้ไปบนรูปภาพอีกด้วย

สาเหตุที่รูปภาพไม่แสดงอาจเป็นไปได้หลายประการเช่น
1.ไฟล์รูปภาพหาย
2.ใส่ชื่อไฟล์รูปภาพผิด
3.Internet มีความเร็วต่ำ

การใส่ Alt Attribute

Code Sample
src=”https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2016/05/logo-graphicbuffet.png” alt=”logo”>

หลักเกณฑ์ในการใส่ Alt Attribute
1. รูปภาพควรตรงกับคำอธิบาย
ทุกครั้งที่มีการใส่รูปควรมีคำอธิบายทุกครั้งในกรณีที่อินเตอร์เนตมีปัญหาหรือไฟล์ภาพเสียผู้ใช้งานจะสามารถรู้ได้ว่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไร
2. Keyword ต้องระบุไว้ในข้อความ
การระบุ Keyword ลงในข้อความ Alt Attribute ของรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ Keyword จะช่วยเรื่อง SEOได้ แต่ถ้ารูปไหนไม่เกี่ยวอะไรกับ Keyword ก็ใส่แต่ข้อความอธิบายรูปตามปรกติ
3. ไม่ควรใช้เครื่องหมายขีด หรือยัติภังค์ (-)
ตามปรกติแล้วเวลาเราเขียนประโยคธรรมดาก็ไม่นิยมใช้เครื่องหมายขีด (-) แจ่จะใช้เคาะหนึ่งครั้งหรือเว้นวรรคแทน

 

4. เว้นข้อความใน Alt Attribute ไว้ในกรณีที่รูปไม่สำคัญกับเนื้อหา
ในกรณีที่รูปไม่สำคัญกับเนื้อหาให้เว้นว่างไว้ ไม่ต้องใส่ข้อความใน Alt Attribute
5.แต่ละรูปต้องมีข้อความ Alt Attribute ที่ต่างกัน

หากต้องใส่รูปหลาย ๆ รูปในหัวข้อเรื่องเดียวกัน ไม่ควรมีข้อความที่เหมือนกันเพราะจะทำให้ สับสน ควรใส่ชื่อให้แตกต่างกันเล็กน้อย
ในกรณีที่เราค้นข้อมูลแล้วรูปมีปัญหา หรือไม่แสดง Alt Attribute สามารถช่วยเราได้ด้วยการแสดงข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับรูปนั้น ดังนั้นการใส่ Alt Attribute จึงมีความจำเป็นอย่างมากและต้องใส่ให้เกี่ยวข้องกับรูปด้วยเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของ SEO และการจัดอันดับของเว็บไซต์

Total Page Visits: 298 - Today Page Visits: 1