Alt Attribute สำคัญต่อการทำอันดับเว็บไซต์อย่างไร

Untitled 37 Alt Attribute สำคัญต่อการทำอันดับเว็บไซต์อย่างไร

Alt Attribute สำคัญต่อการทำอันดับเว็บไซต์อย่างไร ข้อความที่ใส่ในรูปภาพหรือ Img Tag ใช้อธิบายความหมายของภาพ นั้นเรียกว่า Alt Attribute

ข้อความอธิบายรูปภาพที่เราใช้สำหรับใส่ใน img tag หรือ image tag เราเรียกว่า Alt Attribute ซึ่งบางครั้งก็เรียกว่า Alt tag หรือ Alt image

อิธิบายแบบให้จำกันง่าย ๆ ก็คือ
img = รูปภาพ
alt = แทนที่
img+alt= แทนที่รูปด้วยข้อความ

Alt Attribute มีประโยชน์ต่อการค้นข้อมูลบนอินเตอร์เนตและการค้นหาโดยใดยใช่ search engine เช่น google เพราะ แต่ละรูปภาพนั้นมีข้อความอธิบายกำกับอยู่ ถึงแม้ว่าในกรณีที่รูปภาพบนเว็บไซต์ที่เราหาอยู่เกิดมีข้อผิดพลาด ไม่แสดงรูป ก็จะมีข้อความ Alt Attribute ที่เราใส่ไว้ปรากฏอยู่ซึ่งจะช่วยให้คนที่ใช้งานเว็บไซต์นั้นรู้ว่ารูปนั้นเกี่ยวข้องอย่างไรกับเนื้อหา นอกจากนี้ Alt Attribute ยังแสดงคำอธิบายภาพเวลา mouse over เหรือเวลาที่เราเลื่อน cursor ของเม้าท์ชี้ไปบนรูปภาพอีกด้วย

สาเหตุที่รูปภาพไม่แสดงอาจเป็นไปได้หลายประการเช่น
1.ไฟล์รูปภาพหาย
2.ใส่ชื่อไฟล์รูปภาพผิด
3.Internet มีความเร็วต่ำ

การใส่ Alt Attribute

Code Sample
src=”https://graphicbuffet.co.th/wp-content/uploads/2016/05/logo-graphicbuffet.png” alt=”logo”>

หลักเกณฑ์ในการใส่ Alt Attribute
1. รูปภาพควรตรงกับคำอธิบาย
ทุกครั้งที่มีการใส่รูปควรมีคำอธิบายทุกครั้งในกรณีที่อินเตอร์เนตมีปัญหาหรือไฟล์ภาพเสียผู้ใช้งานจะสามารถรู้ได้ว่าภาพนี้เกี่ยวกับอะไร
2. Keyword ต้องระบุไว้ในข้อความ
การระบุ Keyword ลงในข้อความ Alt Attribute ของรูปภาพที่เกี่ยวข้องกับ Keyword จะช่วยเรื่อง SEOได้ แต่ถ้ารูปไหนไม่เกี่ยวอะไรกับ Keyword ก็ใส่แต่ข้อความอธิบายรูปตามปรกติ
3. ไม่ควรใช้เครื่องหมายขีด หรือยัติภังค์ (-)
ตามปรกติแล้วเวลาเราเขียนประโยคธรรมดาก็ไม่นิยมใช้เครื่องหมายขีด (-) แจ่จะใช้เคาะหนึ่งครั้งหรือเว้นวรรคแทน

 

4. เว้นข้อความใน Alt Attribute ไว้ในกรณีที่รูปไม่สำคัญกับเนื้อหา
ในกรณีที่รูปไม่สำคัญกับเนื้อหาให้เว้นว่างไว้ ไม่ต้องใส่ข้อความใน Alt Attribute
5.แต่ละรูปต้องมีข้อความ Alt Attribute ที่ต่างกัน

หากต้องใส่รูปหลาย ๆ รูปในหัวข้อเรื่องเดียวกัน ไม่ควรมีข้อความที่เหมือนกันเพราะจะทำให้ สับสน ควรใส่ชื่อให้แตกต่างกันเล็กน้อย
ในกรณีที่เราค้นข้อมูลแล้วรูปมีปัญหา หรือไม่แสดง Alt Attribute สามารถช่วยเราได้ด้วยการแสดงข้อความที่อธิบายเกี่ยวกับรูปนั้น ดังนั้นการใส่ Alt Attribute จึงมีความจำเป็นอย่างมากและต้องใส่ให้เกี่ยวข้องกับรูปด้วยเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของ SEO และการจัดอันดับของเว็บไซต์

Total Page Visits: 2901 - Today Page Visits: 3