6C คืออะไร ทำไมจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมาสนใจ เว็บไซต์ของคุณ

6C คืออะไร

6C คืออะไร  ทำไมจึงเป็นปัจจัยที่ทำให้คนมาสนใจ เว็บไซต์ของคุณ  สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องที่เจ้าของเว็บไซต์ทุกคนต้องการมากที่สุดจากการทำเว็บไซต์ขึ้นมา คือการทำให้มีคนมาสนใจเข้าเว็บไซต์ของเราให้เยอะที่สุด  ซึ่งมีปัจจัยมากมาย วันนี้จึงมาสรุปเป็น บทความ 6C ให้เข้าใจกันง่ายๆนะครับ

6C ปัจจัยทีทำให้คนหันมาสนใจเว็บไซต์คุณ

1.C-Content : ข้อมูล

Content หรือ ข้อมูล ซึ่ง “ข้อมูล” เป็นส่วนสำคัญอันดับหนึ่งที่จะทำให้เว็บไซต์ของเราน่าสนใจ โดยรูปแบบของข้อมูล (Content) ที่มีให้บริการในเว็บไซต์ ในปัจจุบันมีหลายรูปแบบ เช่น  ข้อมูลเป็นตัวหนังสือ, รูปภาพ, เสียง, หนัง, ภาพเคลื่อนไหว (Flash Animation) และแอพพลิเคชั่น เป็นต้น โดยข้อมูลที่ดีควรจะมีลักษณะดังนี้คือ

 • ข้อมูลใหม่อัพเดตเสมอ
 • ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์แม่นยำ
 • มีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของข้อมูล

เมื่อเรามีข้อมูลแล้วสิ่งที่สำคัญอันดับต่อไปก็คือการจัดการและบริหารข้อมูล (Content Management ) ภายในเว็บไซต์ ซึ่งปัจจุบันได้มีระบบ  CMS ซึ่งย่อมาจาก Content Management System เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์ โดยผู้ใช้งานแทบไม่ต้องมีความรู้ในด้านการเขียนโปรแกรม ก็สามารถสร้างเว็บไซต์ได้ เดียวบทความต่อไปผมจะมาอธิบายเรื่อง CMSให้กระจ่างกว่านี้นะครับ

2.C-Community : สังคมออนไลน์

ผู้เข้ามาภาย ในเว็บไซต์ ที่สามารถเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์ มีการพูดคุย ทำกิจกรรมต่างๆ กับคนอื่นๆ ภายในเว็บไซต์นั้นได้ ซึ่งทั้งหมดนี้จะก่อให้เกิด Community หรือสังคมออนไลน์ ซึ่งการมี Community ในเว็บไซต์จะช่วยทำให้เว็บไซต์ มีผู้เข้ามาใช้อย่างต่อเนื่องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล (Content) ที่มาจากผู้ใช้ ซึ่งถือเป็นข้อมูลที่เจ้าของเว็บไซต์ไม่ต้องเสียเวลาในการหาข้อมูลมาใส่ในเว็บไซต์

Community ที่เกิดขึ้นในเว็บไซต์มีหลายรูปแบบ ตัวอย่างเช่น

 • เว็บบอร์ด (Web Board)
 • ห้องแช๊ตรูม (Chat Room)
 • พิ๊กโพสต์ (Pic Post)
 • บล็อก (Blog)
 • ข่าว (News) + Web Board
 • เมล์ลิ่งลิสต์ (Mailing List)
 • Social network

3.C-Commerce : การขายผ่านเว็บไซต์ 

Commerce คือ การทำการค้าขายผ่านเว็บไซต์ ซึ่งสร้างรายได้ให้กับเว็บไซต์ได้ ถึงเว็บไซต์ของคุณไม่ใช่เว็บไซต์ E-Commerce แต่ไม่ว่าเว็บไซต์ของคุณจะเป็นประเภทไหนก็สามารถเป็นเว็บ E-Commerce ได้ เพราะการค้าขายผ่านเว็บไซต์นี้ สามารถนำไปเพิ่มหรือเสริม เพื่อทำให้เว็บไซต์คุณมีบริการและข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น เป็นทั้งช่องทางสร้างรายได้ และเป็นทั้งช่องทางที่ทำให้เว็บไซต์น่าสนใจเพิ่มขึ้น

4.C-Communication : ช่องทางการสื่อสาร      

Communication คือ ช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการในเว็บไซต์ของคุณ ซึ่งปัจจุบันไม่ใช่แค่คอมพิวเตอร์เท่านั้น ที่สามารถติดต่อกับผู้ใช้งานได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ,ข้อความSMS ,หรือติดต่อสื่อสารผ่าน Social network เป็นต้น ยิ่งคุณมีช่องทางในการสื่อสารมากเท่าไหร่ผู้ใช้ยิ่งมีโอกาสเข้ามาเว็บไซต์คุณมากเท่านั้นุุ6C ปัจจัยที่ทำให้คนหันมาสนใจเว็บไซต์คุณ

5.C-Customization : การปรับแต่งเว็บไซต์

Customization คือ รูปแบบการให้บริการที่สามารถปรับแต่งการใช้งานให้มีความเหมาะสมตรงกับความต้องการของผู้ใช้ และยังสามารถเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ จากการเก็บข้อมูลของผู้ใช้ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ซึ่งสามารถปรับแต่งได้หลายรูปแบบ ได้แก่

 • การปรับแต่งข้อมูลเพื่อการบริการ (Service Customization)
 • การปรับแต่งสินค้าเพื่อการค้า (Commerce Customization)
 • การเก็บข้อมูลของลูกค้าเพื่อการนำเสนอข้อมูล (Information Customization)

6.C-Convenience : ความสะดวกสบาย

Convenience คือการออกแบบเว็บไซต์ให้ใช้งานได้ “ง่ายและสะดวก” (Web Usability) ซึ่งจะช่วยทำผู้ใช้งานเว็บไซต์คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลหรือบริการต่างๆของคุณได้อย่างถูกต้อง ซึ่งจะทำให้เว็บไซต์คุณสามารถนำเสนอข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์ แล้วยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ซึ่งจะทำให้ผู้ใช้กลับมาใช้งานต่อและแนะนำเว็บไซต์ของเราให้คนอื่นได้รู้จักเพิ่มยิ่งขึ้น

By…ITบ้านนอก             

 

 

 

Total Page Visits: 5034 - Today Page Visits: 4