10 วิธีป้องกัน และเอาตัวรอดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่

10 วิธีป้องกัน และเอาตัวรอดจากเชื้อไวรัสโคโรน่า โรคติดต่อสายพันธุ์ใหม่

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสตัวร้าย “โคโรน่า” ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ขณะนี้พบว่า มียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น จึงทำให้หลายประเทศหามาตรการป้องกัน และเตรียมพร้อมรับมือกับไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่นี้อย่างเข้มงวด เนื่องจากมีการแพร่กระจายเชื้ออย่างรวดเร็วจากสัตว์สู่คน และจากคนสู่คนโดยผ่านช่องทางปาก ตา จมูก และการสัมผัสผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโคโรน่านี้ ทำให้ผู้ที่ได้รับเชื้อเกิดอาการปอดอักเสบขั้นรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้

ด้วยความอันตรายร้ายแรงของเชื้อไวรัสชนิดนี้ องค์การอนามัยโลก และกรมควบคุมโรคจึงหาวิธีป้องกันเพื่อให้รอดพ้นจากโรคติดต่อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ดังนี้

 1. สวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ
  วิธีป้องกันที่ดีที่สุดในขณะนี้คือการสวมใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอ เนื่องจากเชื้อโรคแพร่ทางอากาศ การใช้หน้ากากอนามัยเพื่อปิดปาก ปิดจมูกจะช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดโรคได้
 2. หลีกเลี่ยงการเดินทางไปในที่ที่มีคนพลุกพล่าน หรือพื้นที่สุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
  เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสามารถแพร่ทางอากาศได้ ดังนั้นจึงหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่สุ่มเสี่ยง หรือบริเวณที่มีคนพลุกพล่านหนาแน่น
 3. หากพบอาการผิดปกติเป็นไข้ ไอจาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ หลังจากเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงให้ไปพบแพทย์พร้อมแจ้งประวัติการเดินทางโดยทันที
  ถ้ามีความจำเป็นเข้าไปในพื้นที่สุ่มเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า แล้วกลับออกมาพบมีอาการผิดปกติเป็นไข้ ไอจาม มีน้ำมูก และหายใจเหนื่อยหอบ ให้ไปพบแพทย์พร้อมบอกประวัติการเดินทางโดยทันที เพื่อที่จะได้รักษา และหยุดการแพร่กระจายของเชื้อได้
 4. ล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ สบู่ หรือเจลล้างมือ
  การหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอเป็นสิ่งที่สำคัญ และควรล้างมืออย่างน้อย 20-30 วินาที ด้วยน้ำ สบู่ หรือเจลล้างมือ เพราะนอกจากจะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่าได้แล้ว ยังช่วยป้องกันโรคติดต่ออื่น ๆได้อีกด้วย
 5. รับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ ๆ และมีช้อนกลางในการตักอาหาร
  การรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหม่ และใช้ช้อนกลางตักอาหาร จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคติดต่อได้
 6. ของใช้ส่วนตัวห้ามใช้ร่วมกับผู้อื่น
  เนื่องจากของใช้ส่วนตัวเป็นสิ่งที่สัมผัสกับผู้ใช้งานโดยตรง ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดโรคติดต่อต่าง ๆจึงห้ามใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกัน
 7. ไม่สัมผัส หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการป่วย เป็นไข้ ไอจาม หรือมีน้ำมูก
  ควรหลีกเลี่ยง และอยู่ห่างไกลจากผู้ที่มีอาการป่วย โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการไอจาม ควรอยู่ห่างประมาณ 180 เซนติเมตร เพื่อให้พ้นจากรัศมีน้ำลาย และน้ำมูกที่กระจายออกมา
 8. อย่าใช้มือขยี้ตา หรือสัมผัสจมูก และปาก
  เนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสามารถติดได้จากการสัมผัส ดังนั้นอย่าใช้มือไปสัมผัส หรือขยี้ตา จมูก และปากโดยเด็ดขาด และควรหมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ
 9. หลีกเลี่ยงการเข้าตลาดค้าสัตว์แปลก ๆ และห้ามนำสัตว์เหล่านี้มารับประทานเด็ดขาด
  เพราะเชื้อไวรัสโคโรน่าสามารถติดต่อจากสัตว์สู่คน ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงไม่เข้าตลาดที่มีการค้าขายสัตว์แปลก ๆ และห้ามนำสัตว์เหล่านี้มารับประทานโดยเด็ดขาด
 10. นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
  การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งที่ดีที่สุดช่วยให้ร่างกายแข็งแรง และสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้อีกด้วย

นอกจาก 10 วิธีป้องกันตนเองให้รอดจากเชื้อไวรัสโคโรน่าแล้ว การติดตามข้อมูลข่าวสารก็เป็นสิ่งที่สำคัญ ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับเชื้อไวรัสตัวร้ายโคโรน่านี้ได้อย่างดี

Total Page Visits: 5946 - Today Page Visits: 3