เว็บไซต์มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง ต่างกันอย่างไร

เว็บไซต์มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง ต่างกันอย่างไร

เว็บไซต์มีกี่ประเภท มีอะไรบ้าง ต่างกันอย่างไร เพื่อให้เรามองเห็นภาพรวมของเว็บไซต์ได้ดียิ่งขึ้น สิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง คือการกำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดทำให้ชัดเจน ซึ่งแนวทางในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้น    จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจถึงลักษณะของเว็บไซต์และจำแนกแยกแยะได้ว่าเว็บไซต์เหล่านั้นมีความแตกต่างหรือเหมือนกันประการใดรวมถึงมีหน้าที่หลักเฉพาะตัวอย่างไรบ้าง โดยเว็บไซต์สามารถแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้ 8 ประเภท ตามลักษณะของเนื้อหาและรูปแบบของเว็บไซต์ กลุ่มเว็บไซต์ ทั้ง 8 ประเภท ได้แก่

Variety web
เว็บไซต์วาไรตี้ (Variety web) หรืออีกชื่อเรียกคือ เว็บท่า (Portal site) หมายถึงเว็บที่ให้บริการต่างๆ ไว้มากมาย มักประกอบไปด้วยบริการเครื่องมือค้นหา ที่รวบรวมลิงค์ของเว็บไซต์ที่น่าสนใจไว้มากมายให้ได้ค้นหา รวมถึงบริการที่เกี่ยวกับเรื่องราวที่มีสาระและบันเทิงหลากหลายประเภท เช่น ดูหนัง ฟังเพลง ดูดวง ท่องเที่ยว IT เกม สุขภาพ หรืออื่นๆ นอกจากนั้นแล้วเว็บท่ายังมีลักษณะในการเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้คนในสังคมในเรื่องเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ซึ่งเรียกว่าเว็บชุมชน (community web) คือเป็นเว็บที่ให้บริการพื้นที่แก่กลุ่มคนผู้ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้เข้ามาแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นกัน

Education site
 เว็บไซต์การศึกษา (Education site) เป็นเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ ที่มีนโยบายในการเผยแพร่ความรู้ และให้โอกาสในการค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อการศึกษา บุคคลที่สนใจโดยทั่วไป รวมถึงนักเรียน นิสิต นักศึกษาด้วย นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนรู้ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการได้แก่ เว็บไซต์ของสถาบันการศึกษา ห้องสมุด

Business site

เว็บไซต์ธุรกิจ (Business site)  เป็นเว็บไซต์ที่มักสร้างขึ้นโดยองค์กรธุรกิจต่างๆ มีจุดมุ่งหมายหลักในการประชาสัมพันธ์องค์กรและเพิ่มผลกำไรทางการค้า โดยเนื้อหาส่วนใหญ่หรือเกือบทั้งหมดมักจะเป็นการนำเสนอที่มีความน่าสนใจและตรงใจกลุ่มเป้าหมายมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อผลกำไรทางธุรกิจนั่นเอง

NEW site

เว็บไซต์ข่าว (NEW site) เว็บไซต์ที่สร้างขึ้นโดยองค์กรข่าว หรือสถาบันสื่อสารมวลชนต่าง ๆ ของตนอยู่เป็นหลัก เช่น สถานีทัศน์ สถานีวิทยุ หนังสือพิมพ์ ที่มีสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ได้นำเว็บไซต์มาใช้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารอีกรูปแบบหนึ่ง เพื่อนำเสนอข่าวและสาระที่เป็นการสรุปใจความสำคัญ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลและติดตามข่าวสารได้ทุกที่ทุกเวลา

Entertainment site

เว็บไซต์บันเทิง (Entertainment site) เว็บไซต์มุ่งเสนอและให้บริการเพื่อเสริมสร้างความบันเทิง และให้บริการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างความบันเทิง เช่น ดนตรี ภาพยนตร์ ดารา กีฬา ความรัก บทกลอน การ์ตูน เรื่องขำขัน รวมถึงการให้บริการดาวน์โหลดสื่อชนิดต่าง ๆ

Information site

เว็บไซต์ข้อมูล (Information site) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการเกี่ยวกับการสืบค้น ข้อมูล ข่าวสาร หรือข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่น่าสนใจ องค์กรต่างๆ มักสร้างเว็บข้อมูลของตนขึ้นมาเพื่อเป็นช่องทางให้ประชาชนหรือกลุ่มบุคคลที่ สนใจ เข้ามาศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับองค์กรของตน

Personal Site

เว็บไซต์ส่วนตัว (Personal Site) เว็บไซต์ส่วนตัวอาจเป็นของบุคคลเดียว เพื่อนฝูง หรือครอบครัวก็ได้ โดยอาจจัดทำขึ้นด้วยเหตุผลที่แตกต่างกัน เช่น แนะนำกลุ่มเพื่อน โชว์รูปภาพ แสดงความคิดเห็น

None – profit organization site
 

เว็บไซต์องค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร (None – profit organization site) เป็นเว็บไซต์ที่มีนโยบายที่ช่วยเหลือสังคม โดยไม่หวังผลกำไรหรือค่าตอบแทน ได้แก่ สมาคม ชมรม มูลนิธิ

 

โดย..เจ้าน้อย..

 

Total Page Visits: 5620 - Today Page Visits: 2