งานวรรณกรรม สื่อสารเรื่องราวผ่านศิลปะ

19 งานวรรณกรรม สื่อสารเรื่องราวผ่านศิลปะ

งานวรรณกรรม สื่อสารเรื่องราวผ่านงานศิลปะ

งานวรรณกรรม สื่อสารเรื่องราวผ่านงานศิลปะ เป็นงานที่ถูกถ่ายทอด โดยการเขียนหรือการเล่าเรื่อง โดยใช้การสื่อสารเพื่อให้คนอื่นได้อ่าน ได้ฟัง ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ได้ถูกแต่งขึ้น โดยการใช้ความคิด เพื่อกลั่นกรองเรื่องราวผ่านตัวหนังสือ เพื่อให้คนอื่นได้ทราบถึงเรื่องราวของเราที่เราต้องการสื่อสารให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อ โดยเป็นการรวบความเอาความคิดทั้งหมด มาเรียบเรียง นำมาเล่า เขียนเป็นหนังสือ หรือจะขับร้องเพื่อให้ทุกคนนั้นได้รับฟังกันอย่างกว้างขวาง อย่างที่เรามักจพเห็นบ่อยๆตามร้านหนังสือ ทั้งนวนิยาย เรื่องสั้นต่างๆ ที่ถูกนำมาเขียนเป็นหนังสือซึ่งถือว่าเป็นสื่อสิ่งพิมพ์อีกหนึ่งชนิด ที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง ทำให้ผู้ที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องๆนั้นได้ดี โดยผ่านตัวหนังสือ ที่จะทำให้คุณนั้นได้สัมผัสกับอัธรสในการอ่านได้เป็นอย่างดี

งานวรรณกรรม สื่อสารเรื่องราวผ่านงานศิลปะ

นอกจากนี้งานวรรณกรรมยังถือว่า เป็นผลงานศิลปะอีกหนึ่งชนิด ที่ได้รับความสนใจ สามารถทำให้ผู้ที่ชอบศึกษา ค้นคว้า ประวัติตั้งแต่อดีต ตำนาน หรือเรื่องเล่าต่างๆที่ให้ความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ ซึ่งงานวรรณกรรมต่างๆเหล่านี้จะเหมาะหกับผู้ที่ชอบเรียนรู้ ศึกษาเรื่องราวต่างๆ ที่ถือว่าหากหากใครมีศิลปะในการเล่าเรื่องได้ดี ก็จะทำให้คุณนั้นมีผลงานที่เป็นที่ชื่นชอบ และมีการบอกต่อๆกันไป งานวรรณกรรมเป็นงานที่สามารถสื่อสรเรื่องราวต่างๆของผู้เขียนผ่านตัวหนังสือ จัดทำเป็นหนังสือ สิ่งพิมพ์ วารสาร เพื่อให้ทุกคนได้อ่านศึกษาหาความรู้กันได้อย่างง่ายดาย เสียเงินไม่กี่ร้อย คุณก็ได้หนังสือที่คุณชอบมาอ่านเล่นเรียบร้อย ซึ่งดีกว่าการนำเงินไปใช้ในเรื่องที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แต่อย่างใด โดยเน้นการสื่อสารให้เข้าใจถึงเนื้อหาสาระ

สำหรับวรรณกรรมของไทยเรานั้น มีอยู่ 2 ชนิด ได้แก่ วรรณกรรมแบบร้อยแก้ว และวรรณกรรมแบบร้อยกรอง ซึ่งทั้งสองอย่างก็มีลักษณที่แตกต่างกันออกไป โดยวรรณกรรมทั้ง 2 ชนิดนี้มีมาตั้งแต่สมัยอดีตจนปัจจุบันได้มีการพัฒนาให้ดีมาเรื่อยๆ และสำหรับประเภทของวรรณกรรมนั้น ก็จะสามารถแบ่งออกได้ 2 ประเภทเช่นกัน อาทิเช่น ประเภทของสารคดี ทั้ง 2 อย่างก็จะมีความหมายที่แตกต่างกันออกไป โดยประเภทสารคดีนั้น จะเป็นการแต่งขึ้น เพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจศึกษาหาความรู้ โดยเน้นการให้ความรู้ โดยผ่านการกลั่นกรองจากความคิด รวมไปถึงประสบการณ์โดยตรงจากผู้เขียน เพื่อสื่อสารออกมาให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์กันอย่างทั่วถึง สำหรับประเภทวรรณกรรมอีกหนึ่งชริดคือ วรรณกรรมประเภทบันเทิงคดี ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไร บันเทิงคดี หมายถึง วรรณกรรมที่ถูกแต่งขึ้นเพื่อให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน มีความสุขเมื่อไดรับชม รับฟัง

Total Page Visits: 2957 - Today Page Visits: 5