ข้าวรัชมงคล ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าวรัชมงคล ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าวรัชมงคล ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

ข้าวรัชมงคล ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หรือพ่อหลวงของปวงชนชาวไทย พระมหากษัตริย์นักพัฒนา ตลอดระยะเวลาการครองราชย์ พระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยแก่ผืนแผ่นดินไทยโดยแท้ทรงไม่รู้จักถึงความเหน็ดเหนื่อย พระองค์มักทรงเน้นหนักเสมอ ในเรื่องของการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง พระองค์ทรงเป็นนักพัฒนา นักแก้ไขปัญญา และทรงเป็นที่พึ่งพาแก่ปวงชนชาวไทยในคราวเดียวกันมาโดยตลอด ซึ่งเรื่องราวของโครงการโรงสีข้าวรัชมงคลนั้นเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยที่พระองค์ได้ทรงช่วยเหลือราษฎรชาวไทย

เนื่องจากวิกฤตฟองสบู่แตกในปีพ.. 2540 รัฐบาลได้ออกมาประกาศลอยตัวค่าเงินบาท ทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยชะงักอย่างรุนแรง โรงงานหลายแห่งในประเทศไทยต้องปิดตัวลงไปเพราะไม่สามารถพยุงธุรกิจต่อไปได้อีก หนึ่งในนั้นคือ บริษัท โตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น ที่ได้มีข่าวออกมาว่าจะประกาศปิดโรงงานเกตเวย์และจำเป็นต้องลอยแพพนักงานกว่า 5,500 ด้วยทรงเป็นห่วงว่าราษฎรของพระองค์จะตกงาน จึงทรงมีพระราชดำริขอซื้อรถยนต์โตโยต้าโซลูน่า โดยให้อัญเชิญพระราชกระแสรับสั่งมาว่าให้พนักงานใช้มือทำก็ได้ ไม่ต้องใช้เครื่องจักร ไม่ต้องรีบทั้งนี้เพื่อพนักงานคนไทยจะได้มีงานทำนานๆ

 

ข้าวรัชมงคล โครงการในพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
Cr.MThai

 

จากนั้นได้มีการแถงข่าวจากทางผู้บริหารของบริษัทโตโยต้าถึงเรื่องดังกล่าว ซึ่งปัญหาสืบเนื่องมาจากในแต่ละปีรถคงค้างในสต็อกเป็นจำนวนมาก ทำให้ยอดขายตกลงไปทำให้ต้องหยุดการผลิต แต่ยังคงมีการจ้างพนักงานต่อไปโดยให้จัดฝึกอบรมพนักงานและทำกิจกรรมไม่เกี่ยวกับการผลิต เพื่อให้มีความพร้อมในเวลาเศรษฐกิจดีขึ้น 

เรื่องราวทั้งหมดจึงได้ทราบถึงพระเนตรพระพรรณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท แต่ทางบริษัทโตโยต้าไม่สามารถรับเงินจำนวนนนี้ไว้ได้ จึงทรงมีพระราชดำริใหม่ว่าให้นำเงินไปตั้งโรงสีข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาละแวกใกล้เคียง เพราะโตโยต้า มีระบบการบริหารจัดการที่ดี จึงควรตั้งโรงสีข้าว ซึ่งนับเป็นกุศโลบายอันแยบยลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าหัวอยู่หัว 

และนี่จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งโรงสีข้าวรัชมงคลเพื่อเป็นการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร โดยการรับซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาที่เหมาะสม แล้วจำหน่ายให้ผู้บริโภคในราคาที่ยุติธรรม พูดง่ายๆก็คือ ซื้อข้าวเปลือกในราคาตามความเป็นจริง แต่จัดจำหน่ายออกไปในราคาถูก เพื่อประโยชน์สุขต่อราษฎรของพระองค์

01 โรงสีข้าวรัชมงคล1 ข้าวรัชมงคล ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
Cr.Toyota Motor

MP33 3308 2A ข้าวรัชมงคล ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

บริษัท ข้าวรัชมงคล จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นตามแนวพระราชดำริ ที่พระราชทานแก่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ให้ก่อตั้งโรงสีข้าวตามแบบอย่างโรงสีจิตรลดา

และทางบริษัท กราฟฟิก บุพเฟ่ต์ ได้รับเกียรติอันสูงสูดในการถวายงานให้กับโครงการตามพระราชดำริของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกัน นั่นคือ ทางบริษัทของเราได้ร่วมออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ใส่ข้าวรัชมงคล  ซึ่งให้ชื่อในการออกแบบครั้งนี้ว่าว่า “ข้าวสุข” โดยแนวคิดในการออกแบบคือการพัฒนารูปลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้มีความสวยงาม ซึ่งรูปแบบต้องมีความน่าสนใจ ยึดถือแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและปณิธานของพระองค์ที่อยากให้ราษฎรของท่านมี”ความสุข” มาเป็นแกนหลักในการออกแบบครั้งนี้ โดยทางบริษัทเราได้ใส่ใจรายละเอียดในการออกแบบเป็นอย่างมากเพื่อให้ผลงานออกมาเป็นที่น่าพอใจที่สุด และเพื่อเป็นการถวายงานที่เหมาะสมต่อพระราชปณิธานของพระองค์

slide6 1 ข้าวรัชมงคล ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

20170823 ๑๗๐๙๐๑ 0015 1 1 ข้าวรัชมงคล ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 

ตราบตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้ โรงสีข้าวรัชมงคล ของพระองค์ทรงมีประโยชน์อย่างสูงสุดแก่เกษตรกรชาวไทย ก่อเกิดเป็นศูนย์นาสาธิตรัชมงคลแหล่งเรียนรู้สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นต้นแบบในการปรับปรุงกระบวนการปลูกข้าวอย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งหวังให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ให้กับชาวนาไทยทั่วประเทศ 

62298 1473912681 3 th ข้าวรัชมงคล ตามรอยพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 

ดั่งพระราชดำรัสของพระองที่ว่า……..

ข้าวที่โรงสีนี้ เป็นข้าวที่ไปซื้อจากเกษตรกรโดยตรง โดยให้ราคาที่เหมาะสม เกษตรกรก็มีความสุข เพราะขายข้าวในราคาที่เหมาะสม   และผู้บริโภคก็ซื้อได้ในราคาที่ถูก เพราะว่าไม่ต้องมีการขนส่งมากเกินไป ไม่ต้องมีคนกลางมากเกินไป ตกลงทั้งผู้ผลิต ทั้งผู้บริโภค ก็มีความสุข

 

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

Total Page Visits: 2781 - Today Page Visits: 1