เคล็ดลับการอ่านงบ การเงิน ในรายงานประจำปี แบบง่ายๆ

เคล็ดลับการอ่านงบ การเงิน ในรายงานประจำปี แบบง่ายๆ

เคล็ดลับการอ่านงบ การเงิน ในรายงานประจำปี แบบง่ายๆ  รายงานประจำปีเป็นสิ่งที่นักลงทุน และผู้ถือหุ้น จะต้องศึกษางบการเงิน เพื่อให้ทราบถึงสภาพคล่องทางการของบริษัทที่เราสนใจ หรือบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่นั้นจะมีอนาคตทางการเงินอย่างไร กิจการมั่นคงหรือไม่ ซึ่งในการอ่านงบการเงิน ในรายงานประจำปีนี้ อาจจะเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยาก โดยเฉพาะกับนักลงทุน หรือผู้ถือหุ้นมือใหม่ ที่ยังอ่อนประสบการณ์ ซึ่งเป็นผลทำให้เราเสียเปรียบคู่แข่ง และหลงไปตามกระแสของตลาดหุ้นได้ค่ะ วันนี้เรามีวิธีการอ่านงบการเงิน ในรายงานประจำปี แบบง่ายๆ มาฝากให้ได้ลองนำไปศึกษากันดูนะคะ เผื่อจะเป็นแนวทาง ให้ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ได้ประเมินศักยภาพและมูลค่าของกิจการที่ตนเองสนใจ ก่อนการตัดสินใจลงทุนต่อไปค่ะ

 

การศึกษาข้อมูล งบทางการเงินจากหนังสือรายงานประจำปี ของบริษัทที่จดทะเบียนนั้น จะแสดงถึงข้อมูลสำคัญอื่นๆ นอกเหนือจากข้อมูลทางการเงิน ให้เราได้ทราบด้วยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นภาพรวมของบริษัท สภาพเศรษฐกิจ แผนงาน นโยบาย ประวัติผู้บริหาร ประวัติผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กราฟทางการเงิน ราคาหุ้น และแสดงถึงกิจกรรมทางสังคมของบริษัทนั้นๆ ในแต่ละรอบปีบัญชีอีกด้วยค่ะ ซึ่งการอ่านงบการเงิน จากรายงานประจำปี จะทำให้เรา มีความเข้าใจในโครงสร้างทางการเงิน ของบริษัทที่เราศึกษาได้เป็นอย่างดี ว่าบริษัททำธุรกิจได้ผลเป็นอย่างไร มีกำไรหรือขาดทุน แล้วแนวโน้มปีหน้าจะทำอะไรบ้าง โดยวิธีการอ่านงบการเงิน ในรายงานประจำปี แบบง่ายๆ มีดังนี้ค่ะ

 

อ่านรายงานผู้สอบบัญชี เป็นส่วนสำคัญในรายงานประจำปี ที่เราจะต้องอ่านงบทางการเงิน โดยการอ่านรายงานผู้สอบบัญชี  ว่าผู้สอบบัญชีนั้น ได้แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของกิจการนั้น ไว้อย่างไรบ้าง และต้องดูด้วยว่า ในรายงานผู้สอบบัญชีนี้ มีข้อความ รับรองว่าถูกต้อง แสดงกำกับไว้ด้วยหรือไม่ เพราะหากในรายงานผู้สอบบัญชีนี้ แสดงข้อความว่า ไม่ให้ความเห็น ก็แสดงได้ว่า บริษัทนี้มีการดำเนินกิจการ ที่ไม่น่าเชื่อถือ เพราะขาดหลักฐาน ที่มาแสดงให้ผู้สอบบัญชี ไม่สามารถจะลงชื่อรับรองความถูกต้อง ได้นั่นเอง

 

หมายเหตุประกอบงบการเงิน เป็นอีกส่วนที่สำคัญที่นักลงทุนจะต้องอ่านค่ะ เพราะมันจะแสดงถึงข้อมูล หรือเป็นจุดสังเกตที่ผู้สอบบัญชี ต้องการที่จะชี้แจงให้ผู้อ่านได้รับรู้นั่นเองค่ะ ซึ่งเราจะต้องวิเคราะห์ว่าหมายเหตุที่ผู้สอบบัญชีได้แสดงความคิดเห็นนี้ หากเราอ่านรู้สึกว่าไม่สอดคล้อง หรือมีอะไรขัดๆกันอยู่ก็ต้องระวังให้มากในการลงทุนกับบริษัทนี้นะคะ

 

ความน่าเชื่อถือของบริษัทผู้สอบบัญชี เพราะผู้สอบบัญชี จะต้องมาจากบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ จึงจะทำให้เราสามารถอ่านงบการเงิน และตัดสินในการลงทุนได้โดยไม่เกิดความผิดพลาด เพราะหากบริษัทขาดความน่าเชื่อถือ ก็จะทำให้ขาดความโปร่งใสในงบทางการเงิน ของรายงานประจำปีทั้งหมดเลยล่ะค่ะ

จะเห็นได้ว่าการอ่านงบการเงิน ในรายงานประจำปีนั้น ไม่เพียงแต่ จะวิเคราะห์งบการเงินของกิจการ หรือบริษัทที่เราสนใจจะลงทุน ว่ามีกำไร หรือขาดทุนเท่าไร เท่านั้น แต่เราจะต้องศึกษาด้วยค่ะว่า นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์แต่ละแห่งนั้น มีการแสดงความคิดเห็นอย่างไร และมีความน่าเชื่อถือหรือไม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจลงทุน ที่จะช่วยลดความเสี่ยงได้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะ

 

 

 

Total Page Visits: 40 - Today Page Visits: 0