ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คืองานศิลปะ อีกหนึ่งแขนง

18 1 ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คืองานศิลปะ อีกหนึ่งแขนง

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คืองานศิลปะ อีกหนึ่งแขนง

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คืองานศิลปะ อีกหนึ่งแขนง เราได้รู้ถึงงานศิลปะแต่ละชนิดกันบ้างแล้ว รวมไปถึงงานอื่นๆที่มีความสำคัญและถือว่าเป็นรื่องที่ทุกคนจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ซึ่งงานแต่ละงานไม่ว่าจะเป็น งานนาฏกรรม งานวรรณกรรม งานเผยแพร่เสียงและภาพ ล้วนเป็นงานที่มีเจ้าของ เป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ไม่ใช่ว่าใครก็จะสามารถนำมาเผยแพร่ได้ง่ายๆ เพราะถ้าหากคุณทำโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วจะถือว่าเป็นการละเมิอลิขสิทธิ์ของคนอื่น และมีบทลงโทษทางกฏหมาย ซึ่งมีให้เห็นเป็นตัวอย่างกันมากมายตามสื่อทางทีวี ที่มีการทำโทษผู้ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคนอื่นๆ

ซึ่งนอกจากงานต่างๆที่ได้กล่าวมานั้น ยังมีงานอีกมากมายที่ถือว่าเป็นงานที่จะต้องมีการควบคุมดูแลในการเผยแพร่

 

นอกจากนี้ยังมีงานแผนกวรรณคดี อื่นอีกมากมายที่ยังไม่ได้กล่าวถึง รวมไปถึงงานวิทยาศาสตร์ หรืองานศิลปะอืนๆที่ถือว่าเป็นงานที่มีลิขสิทธิ์ โดยห้ามนำมาลอกเลียนแบบหรือเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ โดยจะมีเพียงผู้เดียวที่จะกรำทำการต่างๆเกี่ยวกับงานชนิดต่างๆได้ เพราะงานทุกงานได้ใช้ความคิด และสร้างสรรคผลงานออกมาเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ รับทราบได้เห็นภาพเหมือนๆกัน แต่ก่อนที่จะออกมาให้ท่านได้รับชมกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย

 

สำหรับกฏหมายลิขสิทธิ์นั้น มีการให้ความคุ้มครองแก่ผลงานที่ถูกสร้างสรรค์ออกมาเพื่อเผยแพร่ทั้งหมด 9 ประเภทด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น งานวรรณกรรม งานนาฏกรรม งานศิลปกรรม งานดนตรีกรรม งานสิ่งบันทึกเสียง งานโสตทัศนวัสดุ งานภาพยนตร์ งานเผยแพร่เสียงและภาพ รวมไปถึงงานอื่นๆที่สร้างสรรผลงานออกมาด้วยตัวเอง โดยใช้เวลาในการสร้างสรรค์ผลงานนาน เพื่อให้ผลงานนั้นออกมาสู่สายตาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะนอกจากงานต่างๆที่กล่าวมานี้ งานที่เป็นผลงานที่ถูกสร้างสรรค์เกี่ยวกับวรรณคดีต่างๆ เกี่ยวกับงานวิทยาศาสตร์ หรืองานศิลปะโดยทั่วไป ก็ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ เช่นกัน

ซึ่งห้ามลอกเลียนแบบ หรือนำไปปรับปรุงตกแต่งจากเดิม เพื่อให้มีความคล้ายคลึง เป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง สำหรับงานศิลปะที่ถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์อีกหนึ่งชนิด ได้แก่ งานศิลปะทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นงานจิตรกรรม ที่มีผลงานที่เป็รศิลปะด้านการวาด เพื่อให้เกิดความสวยงาน ทั้งลายเส้น การลงสี ลวดลายต่างๆ ที่เป็นจินตนาการของผู้เขียน ซึ่งงานจิตรกรรมนั้นก็จะแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด ได้แก่ การวาดเส้น การระบายสี ที่ถูกสร้างสรรค์ผลงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีศิลปะในการวาด ไม่ว่าจะเป็น ภาพคน ภาพทิวทัศน์ นอกจาอนี้ก็จะมีงานวรรณกรรม งานประติมากรรมอื่นๆอีกมากมายที่ถือว่าเป็นงานลิขสิทธิ์ รวมไปถึงการพิมพ์ภาพต่างๆ

จากที่กล่าวมา จะเห็นได้ว่า งานทุกงานที่ผ่านกระบวนการทางความคิด และถูกสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลงานของเจ้าของเพียงผู้เดียวนั้น ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์ ที่คนอื่นไม่สามารถนำออกมาเผยแพร่ไม่ว่าจะในรูปแบบใดก็ตาม เพราะถ้าหากฝ่าฝืนก็ถือว่าเป็นการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาคนอื่น เป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำอย่างยิ่ง

 

 

 

#ออกแบบบรรจุภัณฑ์ คืองานศิลปะ

Total Page Visits: 1610 - Today Page Visits: 1