วันแรงงาน ความเป็นมาและความสำคัญ

วันแรงงาน

สังคมของเรามีหลากหลายอาชีพ และหลายอาชีพทำให้เรามีชีวิตที่สะดวกสบายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระดับเล็กไปจนถึงระดับตำแหน่งใหญ่โต ต่างก็มีคุณประโยชน์กับประเทศด้วยกันทั้งสิ้น เพราะทุกคนต่างก็เป็นผู้ใช้แรงงานที่ช่วยกันสร้างทั้งรายได้และความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศไทย ดังนั้นจึงเกิดเป็นวันแรงงานแห่งชาติที่จะระลึกถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงาน เหล่าผู้คนทรงคุณค่าที่ช่วยกันผลักดันประเทศและส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจไทยเดินหน้าไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังเป็นวันหยุดที่จะทำให้บรรดาแรงงานได้หยุดพักหรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการ แต่ไม่ใช่แค่ประเทศไทยเท่านั้นที่มีวันนี้เพราะหลากหลายประเทศทั่วโลกก็มีด้วยเช่นกัน

วันแรงงานแห่งชาติไม่ได้เป็นวันสำคัญของไทยเพียงประเทศเดียว เพราะอีกหลายประเทศทั่วโลกต่างก็เห็นความสำคัญของวันแรงงานด้วยเช่นกัน จุดเริ่มต้นของวันนี้จึงมาจากประเทศฝั่งยุโรป ในอดีตใช้ชื่อว่าวัน May Day ที่มาจากประเพณีหนึ่งของประเทศอังกฤษ เป็นพิธีบวงสรวงเทพเจ้าเพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรออกดอกออกผลอย่างไม่มีอุปสรรคใดๆ และทำให้การใช้ชีวิตของผู้คนในท้องที่มีความสุข หลังจากเสร็จพิธีแล้วจะมีการเฉลิมฉลอง ดื่มกินและเต้นรำกันอย่างสนุกสนาน แล้วสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน

ในยุคกลางวันนี้ได้กลายเป็นวันหยุดประจำปีเพื่อให้แรงงานทุกคนได้มีวันพักผ่อนหลังจากต้องเหนื่อยหนักมาตลอดทั้งปี จนกระทั่งในปี 2433 แรงงานจากหลากหลายประเทศทั่วโลกได้มีการเรียกร้องให้วัน May Day คือวันแรงงานที่กลายมาเป็นวันที่ 1 พฤษภาคมให้เหมือนกันทั่วโลก และเสริมให้มีกิจกรรมที่สนุกสนานเข้าไปเพื่อให้เหล่าแรงงานได้พักผ่อนหย่อนใจ พาลูกหลานออกไปเที่ยว แต่ถ้าใครต้องการพักก็สามารถหยุดอยู่บ้านได้อย่างสบายใจ โดยไม่มีการเรียกตัวด่วนจากเจ้านายแต่อย่างใด หลังจากที่ได้ทำการตกลงและประกาศให้วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงานสากลเหมือนกันทุกประเทศแล้ว ก็มีการสืบทอดวันสำคัญนี้ต่อมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ทำให้แรงงานทั้งไทยและต่างชาติได้มีวันหยุดพักผ่อนเพิ่มขึ้นมาอีก 1 วัน และสามารถที่ออกมาทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานและการร้องเรียนต่างๆ ได้ตามที่ต้องการอีกด้วย

สำหรับประเทศไทยเริ่มมีวันแรงงานแห่งชาติอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2499 ด้วยความตระหนักว่าแรงงานไทยเริ่มมีจำนวนมากขึ้นและมีปัญหาในเรื่องการทำงานที่ค่อนข้างซับซ้อน ภาครัฐจึงต้องการให้มีวันแรงงานแห่งชาติขึ้นมาเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องและทำให้คนที่ทำงานได้พักผ่อน พร้อมเสริมนิทรรศกาลให้ความรู้ด้านอาชีพ, ความปลอดภัยในการทำงาน และกฎหมายต่างๆ ที่ลูกจ้างควรรู้ ตลอดไปจนถึงอนุญาตให้มีการจัดเลี้ยงฉลองได้แต่ให้เป็นไปตามสมควรและไม่รบกวนผู้อื่นมากจนเกินไป

Total Page Visits: 1735 - Today Page Visits: 1