มกราคมวันพุธ1 มกราคมวันขึ้นปีใหม่
วันพฤหัสบดี2 มกราคมวันขึ้นปีใหม่
กุมภาพันธ์วันเสาร์8 กุมภาพันธ์วันมาฆบูชา
พฤษภาคมวันศุกร์1 พฤษภาคมวันแรงงานแห่งชาติ
วันพุธ6 พฤษภาคมวันวิสาขบูชา
มิถุนายนวันพุธ3 มิถุนายนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กรกฎาคมวันจันทร์6 กรกฎาคมวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม 2563)
วันอังคาร28 กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
สิงหาคมวันพุธ12 สิงหาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
ตุลาคมวันศุกร์23 ตุลาคมวันปิยมหาราช
ธันวาคมวันเสาร์5 ธันวาคมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
วันพุธ30 ธันวาคมวันสิ้นปี
วันพฤหัสบดี31 ธันวาคมวันสิ้นปี