5 ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ ”ร่วมน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดไม่ได้

วันพ่อ

5 ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ ”ร่วมน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

5 ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ ”ร่วมน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ แม้เสด็จสู่สวรรคาลัย แต่พระองค์ยังคงสถิตย์ในดวงใจไทยนิรันดร์ ในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม คนไทยทุกคนร่วมน้อมรำลึกถึงถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพ่อหลวงและต่างพากันคิดถึงเมื่อได้มองเห็นภาพความทรงจำต่างๆผ่านรูปภาพที่มีในทุกบ้าน ยิ่งก่อให้เกิดความซาบซึ้งตราตรึงในหัวใจคนไทยทุกคนอย่างที่สุด

 

5 ธันวาคม “วันพ่อแห่งชาติ ”ร่วมน้องรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้

 

5 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันที่คนไทยทุกคนมีความสุขที่สุด เพราะเป็น “วันพ่อแห่งชาติ” สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวันชาติ-วันพ่อแห่งชาติ แม้วันนี้องค์มหาราชภูมิพลจะไม่ได้สถิตย์อยู่เป็นแผ่นดินเป็นมิ่งขวัญของคนไทยอีกต่อไปแล้ว  แต่พระมหากรุณาธิคุณตลอดช่วงพระชนมายุที่เสด็จขึ้นครองราชย์เป็นเวลา 70 พรรษา 4 เดือน 4 วัน ที่ได้ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ไว้อย่างมากมายนับไม่ถ้วนเรียกได้ว่ายิ่งใหญ่มหาศาลหาที่สุดมิได้ ยังอยู่ในหัวใจของคนไทยไปตลอดกาล

ซึ่งในปีนี้ได้มีการจัดกิจกรรม พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน ณ พระลานพระราชวังดุสิต เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 5 ธันวาคม 2560และตั้งแต่เวลา 20.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนกลางแปลงพระราชทาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยเคยจัดแสดงมาแล้วที่นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในชุด “มหาธรรมิกราชา” จัดการแสดงโดยกรมศิลปากร นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถชมนิทรรศการ “เศรษฐกิจพอเพียงนำทางชีวิต ตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา ต่อยอด” และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

 

ประวัติการก่อเกิด “วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม”

วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคม    ผู้อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่ม หลักการและเหตุผลที่มีการจัดตั้งวันพ่อ เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาทสำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูนและตอบ แทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่องให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น ‘วันพ่อแห่งชาติ’ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยอย่างนานัปการ อีกทั้งยังทรงเป็นพระราชบิดาของพระราชโอรสและ พระราชธิดาที่ทรงรักใคร่ห่วงใย ตั้งแต่พระเยาว์จนถึงปัจจุบัน และพระเจ้าหลานเธอทุก ๆ พระองค์ต่างซาบซึ้ง ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น ‘พ่อ’ ตัวอย่างของปวงชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระ เมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่เปรียบมิได้

 

ดอกไม้ประจำวันพ่อแห่งชาติ   

ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เป็นดอกไม้สัญลักษณ์ประจำวันพ่อแห่งชาติ “พุทธรักษา” ซึ่งหมายถึง พระพุทธเจ้าทรงปกป้องคุ้มครอง ให้มีแต่ความสงบสุขร่มเย็น ซึ่งมีเรียกกันมากว่า 200 ปี และสีเหลืองอันเป็นสีประจำวัน พระราชสมภพขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ของปวงชนชาวไทย การมอบดอกพุทธรักษาให้กับพ่อ จึงเสมือนกับการบอกถึง ความรักและเคารพบูชาพ่อ ผู้สร้างความสงบสุขร่มเย็นให้แก่ครอบครัว  คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นพุทธรักษาไว้ประจำบ้านจะช่วยปกป้องคุ้มครอง ไม่ให้มีเหตุร้ายหรืออันตรายเกิดแก่บ้านและผู้อาศัย

 

 

 

 

Total Page Visits: 57 - Today Page Visits: 0