รูปภาพลิขสิทธ์คืออะไร สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่

Untitled 25 รูปภาพลิขสิทธ์คืออะไร สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่

รูปภาพลิขสิทธ์คืออะไร สามารถนำมาใช้ได้หรือไม่เนื่องด้วยพ.ร.บ คอมพิวเตอร์ว่าด้วยการนำข้อมูลไปเผยแพร่ ได้มีการปรับปรุงออกมาอย่างจริงจังมากขึ้น ทำให้การนำภาพของบุคคลอื่นจะต้องมีการได้รับอนุญาตเสียก่อน  หากนำไปเผยแพร่โดยไม่บอกกล่าวก็จะถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และเจ้าของภาพหรือเจ้าของผลงาน สามารถฟ้องร้องดำเนินคดีตามกฎหมายได้และนี่จึงเป็นที่มาของการเป็นเจ้าของข้อมูลหรือเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นเอง

เราสามารถนำรูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้ได้หรือไม่ หากต้องการนำไปใช้ต้องทำอย่างไร

ในกรณีที่เรานำรูปภาพมีลิขสิทธิ์ไปใช้  จะต้องมีการใส่ข้อมูลหรือเครดิตรูปภาพภาพ หรือเจ้าของภาพ รวมไปถึงการวางลิ้งค์ของภาพที่มา เพื่อให้ทราบที่มาของเจ้าของภาพอย่างแท้จริง  สำหรับเหตุที่ต้องมี พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ขึ้นมา ก็เนื่องมาจากมีการนำข้อมูลไปใช้งานที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเจ้าของ  หรือนำไปหารายได้จากรูปโดยที่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่แท้จริงของรูปภาพลิขสิทธิ์นั้น และก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย  เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้น  จึงได้มีการร่างกฎหมายเกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ขึ้นมานั่นเอง

 

อย่างไรก็ตามก่อนที่จะนำภาพหรือข้อมูล  รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์  ไปเผยแพร่ไม่ว่าจะเป็นเชิงพาณิชย์หรือความบันเทิง  จะต้องมีการขออนุญาติเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนนำไปใช้ทุกครั้ง  หากไม่ทราบแน่ชัดว่าต้นสังกัด  หรือเจ้าของรูปภาพเหล่านั้นเป็นของใครก็จะต้องมีการให้เครดิตใต้ภาพเพื่อระบุแหล่งที่มา  และลิ้งเพื่อไปยังแหล่งข้อมูลนั้นๆ  แต่ถ้าหากคุณมีการละเมิดลิขสิทธิ์ นำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตหรืออ้างอิงแหล่งที่มา หรือให้เครดิตไว้ใต้ภาพ หรือในเนื้อหา  หากเจ้าของข้อมูลหรือผู้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์มาเจออาจถูกฟ้องร้อง หรือ ดำเนินคดีความ

 

ประโยชน์ของกฎหมายของลิขสิทธิ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์

 

  • คือการจัดระเบียบการใช้ข้อมูล รูปภาพลิขสิทธิ์ และข้อมูลอื่นๆที่สำคัญ ทำให้เกิดการนำไปใช้ข้อมูลอย่างถูกต้อง
  • ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายของข้อมูล ทั้งที่เป็นความลับและข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้

ก่อนที่เราจะนำข้อมูลหรือ รูปภาพมีลิขสิทธิ์ ไปเผยแพร่ยังสื่อมัลติมีเดียต่างๆ จะต้องมีการพินิจพิจารณาให้ดี หากเป็นไปได้ เพื่อความสบายใจ และป้องกันปัยหาที่จะสามารถเกิดขึ้นได้ เราสามารถใช้รูปจากสื่อที่ให้บริการรูปฟรี , ถ่ายเอง, หรือซื้อรูปจากแหล่งซื้อขาย ภาพถ่ายเป็นต้น  หรือในทางกลับกัน หากมีคนอื่นนำข้อมูลหรือ รูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ของเราไปเผยแพร่อันก่อให้เกิดความเสียหาย เราก็สามารถดำเนินคดีต่อผู้ที่นำข้อมูลเราไปใช้ในทางที่ผิดๆ ได้เช่นกัน

แต่เนื่องด้วยข้อมูลหรือรูปภาพมีลิขสิทธิ์ในปัจจุบันมีมากมายมหาศาล คงไม่มีใครสามารถตรวจสอบการนำไปใช้งานได้อย่างทั่วถึง หากมีการนำไปเผยแพร่ตามสื่อต่างๆไว้แล้ว อาจจะต้องมีการระบุข้อกำหนดอธิบายให้ทราบถึงขั้นตอนการนำข้อมูลไปใช้งานที่ถูกต้อง หรือใช้เทคนิคการตั้งค่าบนหน้าสื่ออย่าง เว็บไซต์ ตั้งค่าป้องกันการนำข้อมูลไปใช้งานเช่น ตั้งคำสั่งให้ป้องกันการคัดลอกเนื้อหหาหรือรูปภาพจากเว็บไซต์ของท่าน

 

ในทางกลับกัน หากมีผู้นำข้อมูลเราไปเผยแพร่ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลเชิงตัวอักษร รูปภาพ ในทางสร้างสรรค์ ก็เป็นการโปรโมทให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีได้ เพราะฉะนั้นการมีกฎหมายลิขสิทธิ์ทางคอมพิวเตอร์ขึ้นมา จึงมีทั้งผลดีและผลเสีย เปรียบเสมือนดาบสองคม ที่ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานว่าจะนำไปใช้ในด้านใด เพื่อให้เกิดผลและประโยชน์แก่ทุกฝ่ายมากที่สุด ไม่ควรสร้างความเดือดร้อนหรือความเสียหายแก่ผู้อื่น หรือควรแจ้งก่อนนำข้อมูลนำไปใช้งาน เราควรป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดขึ้นมาเพราะกรณีการฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์มีให้เห็นกันบ่อยครั้งดังนั้นหากมีความต้องการที่จะนำรูปภาพที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้เพื่อการใด ๆ  ไม่ว่าะเป็นการเผยแพร่บทความหรือการนำไปประกอบสื่อโฆษณาเชิงพาณิชย์ควรมีการแนบเครดิตทุกครั้งเพื่อป้องกันการฟ้องร้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์ อันจะเกิดขึ้นได้

Total Page Visits: 3817 - Today Page Visits: 3