รับจดเครื่องหมายการค้า สร้างแบรนด์ให้โดดเด่นและแตกต่าง

รับจดเครื่องหมายการค้า สร้างแบรนด์ให้โดดเด่นและแตกต่าง

รับจดเครื่องหมายการค้า สร้างแบรนด์ให้โดดเด่นและแตกต่าง  สิทธิบัตรเป็นทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีส่วนช่วยในการดำรงชีวิตของมนุษย์ ให้มีความสะดวกสบายและมีความปลอดภัยมากขึ้น ช่วยให้คุณได้รับความคุ้มครองสิทธิสำหรับการสร้างสรรค์ การประดิษฐ์คิดค้น การออกแบบ การแสดงออกทางความคิด ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือเครื่องใช้ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยเฉพาะในการทำธุรกิจออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นชื่อยี่ห้อ , ตราสินค้า ,ลิขสิทธิ์แบรนด์ และเครื่องหมายการค้า ซึ่งก็คือชื่อที่เจ้าของแบรนด์ใช้ในการโปรโมทและโฆษณาเกี่ยวกับธุรกิจและสินค้าของตนเป็นสิ่งที่ลูกค้าใช้เรียก และใช้ในการแนะนำสินค้าหรือบริการของแบรนด์เราให้ผู้อื่นได้ทราบและ รับรู้ว่าแบรนด์เราแตกต่างจากแบรนด์อื่นอย่างไร  ดังนั้การจดเครื่องหมายการค้าจึงเป็น่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์ให้โดเด่นและน่าจดจำค่ะ เมื่อเรามีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วสิ่งหนึ่งที่จะได้รับตามมาคือความภูมิใจ และแรงบัลดาลใจที่จะผลักดันให้เราสร้างแบรนด์ของตัวเองให้สำเร็จและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เรียกได้ว่าดีต่อใจและดีต่อธุรกิจของเราเลยล่ะค่ะ

 

จดเครื่องหมายการค้า

 

สิทธิบัตร (patent) คือหนังสือสำคัญที่รัฐออกให้เพื่อคุ้มครองการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่มีลักษณะตามที่กำหนดในกฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบว่าด้วยสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 เป็นทรัพย์สินทางปัญญาประเภทหนึ่ง ที่เกี่ยวกับการประดิษฐ์คิดค้นหรือการออกแบบ เพื่อให้ได้สิ่งของ,เครื่องใช้หรือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน TGC International Company Limited  เป็นบริษัทที่เชี่ยวชาญในการรับจดเครื่องหมายการค้าทั้งในไทยและต่างประเทศ วางกลยุทธ์ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อให้แบรนด์ของท่านได้รับการคุ้มครองอย่างถูกต้องสามารถพาธุรกิจของท่านไปสู่ระดับสากลอย่างมั่นคงและยืนหยัดอยู่บนความถูกต้องอย่างแข็งแกร่ง สามารถสร้างมูลค่าในตัวสินค้าได้ ทำให้ลูกค้าแยกความแตกต่างระหว่างสินค้าของท่านกับสินค้าของคู่แข่งได้ ทำให้สินค้าประเภทอื่นภายใต้เครื่องหมายการค้านี้จำหน่ายได้ง่ายขึ้น ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า และตัวเครื่องหมายการค้าก็ยังเป็นทรัพย์สินในธุรกิจของเราที่มีมูลค่ามหาศาลอีกด้วยค่ะ

 

เครื่องหมายการค้า ( Trade Mark ) คือเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ เพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เครื่องหมายการค้า เปรียบเสมือนเครื่องมือทางการตลาด ที่หากลูกค้าประทับใจแล้วล่ะก็ ก็จะจดจำแบรนด์ของเราไว้ เพื่อเลือกสินค้าตามต้องการต่อไป ซึ่งเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการจดทะเบียนแล้วเจ้าของเครื่องหมายการค้าก็จะมีสิทธิที่จะดำเนินการขอจดทะเบียน  แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการทางทะเบียน หรือขอจดทะเบียนโอนสิทธิในเครื่องหมายการค้า การต่ออายุทะเบียนเครื่องหมายการค้าและ ขอจดทะเบียนสัญญาอนุญาตให้บุคคลอื่นใช้เครื่องหมายการค้านั้นได้ ซึ่งจะได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมาย   เพื่อป้องกันผู้อื่นลอกเลียนแบบ หรือทำซ้ำ  ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายทางธุรกิจได้ ดังนั้นกันไว้ดีกว่านะคะ จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาในภายหลัง

ตัวอย่างเช่นหลายกรณีที่เราอาจจะเคยเห็นการลอกเลียนแบบสินค้า และไม่สามารถฟ้องร้องอะไรได้ เพราะไม่มีสิทธิบัตรหรือ การจดเครื่องหมายทะเบียนการค้าเพื่อครุ้มครองตามกฎหมาย จึงเป็นการดีหากมีการจดทะเบียนไว้เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณเอง

 

การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้นเป็นการป้องกันไม่ให้ผู้อื่นมาละเมิดเครื่องหมายการค้าของเจ้าของแบรนด์ ตลอดจนเป็นการป้องกันตนเองไม่ให้ไปละเมิดผู้อื่นอีกด้วยค่ะ TGC International Company Limited  จะช่วยให้ธุรกิจของเจ้าของเครื่องหมายการค้า ดำเนินไปอย่างราบรื่นและก้าวสู่ความสำเร็จอย่างมั่นคง เราหวังและเชื่อว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณได้ให้โอกาสเราในการจดทะเบียนจัดตั้งหรือ การบังคับใช้สิทธิในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ   เราจะให้บริการและทำให้คุณได้รับความพึงพอใจสูงสุดด้วยประสบการณ์งานด้าน ทรัพย์สินทางปัญญามามากกว่า 10 ปี ที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงซึ่งตรงกับความต้องการคุณ และ ให้คำปรึกษาเป็นผู้ช่วยเพื่อนำธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จและนำไปสู่ ความเข้าใจและความต้องการของคุณอย่างทันท่วงที

 

ดังนั้นเครื่องหมายการค้า จึงเป็นสิ่งที่มีความหมายหรือเชื่อมโยงกับธุรกิจของเราได้อย่างดียิ่งเพราะจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าที่มีต่อแบรนด์ของเรานั่นเองคะ’ เพราะเครื่องหมายการค้าที่ดีจะทำให้เรามีพลังในการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีๆ ให้แก่ลูกค้า ทำให้เรามีกำลังใจและศรัทธา ที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมุ่งมั่น เพื่อสร้างแบรนด์ให้อยู่ในใจของลูกค้าตลอดไป

 

 

 

 

Total Page Visits: 156 - Today Page Visits: 0