มาสคอต ตัวช่วยในการสร้างธุรกิจให้น่าจดจำ

มาสคอต ตัวช่วยในการสร้างธุรกิจให้น่าจดจำ

มาสคอตตัวช่วยในการ สร้างธุรกิจให้น่าจดจำ

มาสคอตตัวช่วยในการ สร้างธุรกิจให้น่าจดจำ ในยุคสมัยที่มีการแข่งขันทางธุรกิจสูง ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ ขนาดกลาง หรือกลุ่ม Start up ก็ตาม  ล้วนต้องการเป็นจุดสนใจของสาธารณชน จึงมีการวิเคราะห์การตลาด และลงทุนทำประชาสัมพันธ์ซึ่งใช้งบประมาณที่ค่อนข้างสูง  ทั้งในสื่อออนไลน์ต่างๆ และสื่อสิ่งพิมพ์ แต่ในบางครั้งการประชาสัมพันธ์อาจจะเรียกความน่าสนใจได้ แต่สำหรับการสร้างความน่าจดจำ อาจจะค่อนข้างยาก เนื่องจากเราต้องสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและอาจจะต้องมีตัวช่วยในการตอกย้ำภาพลักษณ์ในธุรกิจของเรา และด้วยเหตุนี้บางธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องคิดออกแบบ มาสคอต” Mascot ขึ้นมาช่วยสร้างความน่าจดจำให้กับธุรกิจ ซึ่งโดยปกติแล้วเรามักจะพบเจอมาสคอตได้บ่อยตามงานกีฬาระดับโลก แต่ในปัจจุบันมาสคอตได้เข้ามามีบทบาทในเชิงธุรกิจเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

 

มาสคอต หรือ แมสคอต คือ ตุ๊กตาสัญลักษณ์ หรือ การ์ตูนสัญลักษณ์ ที่มีความน่ารัก สดใส มักออกแบบมาให้เป็นคนหรือสัตว์ เพื่อสร้างความจดจำที่ง่ายขึ้นและใกล้ตัวที่สุด ซึ่งความน่ารักของมาสคอต ไม่ใช่จะดึงดูดความน่าสนใจเฉพาะจากเด็ก หรือวัยรุ่นเท่านั้น แต่ยังสามารถดึงดุดได้ทุกเพศทุกวัย แม้ในวัยชราก็ตาม เพราะเช่นนี้มาสคอต จึงถูกนำมาใช้เพื่อนำเสนอหรือเป็นตัวแทนของธุรกิจสู่สาธารณชน

การออกแบบมาสคอต ควรมีจุดเด่นที่เป็นสัญลักษณ์ จดจำได้ง่าย ไม่ควรมีรายละเอียดที่มากเกินไป  เหตุผลที่มาสคอตมีบทบาทในการเป็นส่วนหนึ่งของงานประชาสัมพันธ์ คือ สามารถนำมาสคอตมาใช้ออกแบบเป็นโลโก้ประจำองค์กรได้ และ มาสคอตสามารถเพิ่มภาพลักษณ์ที่ดูเป็นกันเอง ดูอบอุ่น ลดระยะห่างในทางธรุกิจลงไปอย่างมาก

 

มาสคอตตัวช่วยในการ สร้างธุรกิจให้น่าจดจำ
Cr.Macdonald

Cr.mascotthai.com

มาสคอตแต่ละตัวย่อมมีการออกแบบมาเพื่อให้สื่อถึงธุรกิจนั้นๆ ไม่ในด้านในก็ด้านนึง แต่ยังต้องคงความน่ารักเอาไว้ ซึ่งความน่ารักนี้เองคือจุดขายที่สำคัญของมาสคอตที่ทำให้กลุ่มสาธารณชนจดจำธุรกิจนั้นๆได้ดี และนอกจาก  มาสคอตจะมีหน้าที่เป็นสัญลักษณ์ดึงดูดความสนใจและสร้างความจดจำแล้ว มาสคอตยังสามารถพัฒนาให้เป็นสินค้าประจำองค์กรได้อีกด้วย ไม่ว่าจะนำมาทำเป็นสินค้าสมนาคุณสำหรับแจกเป็นที่ระลึกให้แก่ลูกค้าแล้ว ยังเป็นสินค้าเพื่อการซื้อขายได้เช่นกัน ซึ่งหากมาสคอตของเราสร้างความดึงดูดต่อสาธารณชนได้มากเท่าไหร่ เราก็สามารถสร้างสินค้า พร้อมสร้างชื่อเสียง และรักษาความน่าจดจำให้กับองค์กรต่อได้เรื่อยๆอีกด้วย

 

Total Page Visits: 535 - Today Page Visits: 0