พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ-ของในหลวงรัชกาลที่-๙

พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม เรียกได้ว่าเป็นวันสำคัญของประชาชนชาวไทยทุกคนอันเนื่องมาจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ท่านทรงครองราชย์และทรงงานอย่างหนักเพื่อดูแลพสกนิกรชาวไทยมาตลอดระยะเวลากว่า 7 ทศวรรษ นอกจากนี้ท่านยังเต็มไปด้วยความปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆ มากมาย อันเป็นแรงบันดาลใจและแบบอย่างที่ดีในการเรียนรู้ให้แก่ชาวไทยทุกคน

 

พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

1. พระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี

พระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีของในหลวงรัชกาลที่  9 เป็นที่ประจักษ์และเลื่องลือไปทั่วโลก ท่านทรงเริ่มเรียนดนตรีตั้งแต่ทรงพระเยาว์และทรงเครื่องดนตรีได้เชี่ยวชาญหลากหลายประเภท เช่น กีตาร์ แซกโซโฟน คลาริเน็ต เปียโน และทรัมเป็ต อีกทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงด้วยพระองค์เองได้หลายเพลงและทรงสนับสนุนการศึกษาเรื่องดนตรีไทยเพื่ออนุรักษ์ให้อยู่คู่กับประเทศสืบต่อไป

 

พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

2. พระอัจฉริยภาพทางด้านถ่ายภาพ

พระองค์ท่านทรงโปรดการถ่ายภาพเป็นอย่างมาก ท่านสามารถคำนวณการวัดแสงของภาพถ่ายในสมัยที่ยังไม่เครื่องวัดแสงในตัวด้วยพระองค์เองได้อย่างแม่นยำ ท่านทรงเชี่ยวชาญในด้านการอัดขยายภาพถ่ายสีและภาพขาวดำ รวมถึงการล้างฟิล์ม ทรงประดิษฐ์แผ่นกรองแสง อีกทั้งยังทรงถ่ายภาพด้วยพระองค์เองอยู่เสมอทั้งภาพบุคคลใกล้ชิดและเมื่อเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎร

 

พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

3. พระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬา

พระองค์ทรงโปรดการเล่นกีฬาเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็น ฮอกกี้น้ำแข็ง การยิงปืน ว่ายน้ำ สกีหิมะ สกีน้ำ แบดมินตัน และเรือกรรเชียง ทรงศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียดเกี่ยวกับกีฬาแต่ละชนิดและทรงฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะกีฬาเรือใบ ทรงเคยชนะเลิศการแข่งขันเรือใบ ในกีฬาแหลมทองครั้งที่ 4 อีกด้วย

พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

4. พระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะ

พระองค์ท่านทรงปรีชาสามารถในด้านของการงานจิตรกรรมเป็นอย่างมาก ท่านได้ทรงศึกษาขั้นตอนในการเขียนภาพ การผสมสี การใช้สี และเทคนิคต่างๆ อย่างละเอียดทั้ง ภาพเสมือนจริง ภาพแบบนามธรรม และ คตินิยมแบบลัทธิเอ็กซ์และทรงงานวาดภาพอยู่เสมอเมื่อทรงว่างจากพระราชภารกิจ

 

พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

5. พระอัจฉริยภาพทางด้านภาษาและวรรณกรรม

ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระปรีชาสามารถในด้านภาษาเป็นอย่างมาก ทรงสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาเยอรมันและภาษาฝรั่งเศสได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังทรงสนพระราชหฤทัยในการใช้ภาษาและภาษาสันสกฤตอย่างละเอียด พระองค์ทรงพระราชนิพนธ์หนังสือไว้หลายเรื่อง

 

พระอัจฉริยภาพด้านต่างๆ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

6. พระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตรและชลประทาน

พระองค์ท่านทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาเรื่องการกั้นน้ำและสร้างเขื่อนตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ทรงมีพระราชดำริมากมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาป่าไม้ แหล่งน้ำและดิน รวมถึงพระราชทานพระราชดำริอันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพของพระองค์อย่างทฤษฎีใหม่แนวทางเกษตรที่ยั่งยืนรวมถึง แนวทางการดำรงชีวิตที่มั่นคงและพึ่งพาตัวเองได้อย่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้มีการนำไปประยุกต์ใช้ในหลากหลายประเทศและสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

 

นี่เป็นแค่เพียงพระอัจฉริยภาพบางส่วนของพระองค์ท่านเท่านั้น เพราะในตลอดระยะเวลากว่า 70 ปีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงครองราชย์ ประเทศไทยได้มีการพัฒนาในด้านต่างๆ มากมายที่ถึงแม้ว่าระยะเวลาผ่านไปนานแค่ไหน พสกนิกรยังคงรำลึกถึง  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร อยู่เสมอ

Total Page Visits: 52 - Today Page Visits: 0