ผลิตกล่องเครื่องสำอางค์แบบไหนจึงจะน่าสนใจ

2.คีย์ รับผลิตก อางค์ ล่องเครื่องสำ

โรงงานรับผลิตกล่องเครื่องสำอางในทุกวันนี้สามารถหาได้ไม่ยาก เนื่องจากความต้องการกล่องสำหรับบรรจุสินค้ามีมากขึ้นเพราะคนเริ่มหันมาทำธุรกิจส่วนตัวและสร้างแบรนด์สินค้าของตนเองมากขึ้น ดังนั้น จึงมีโรงงานหลายแห่งหันมาให้บริการรับออกแบบและรับผลิตกล่องเครื่องสำอางค์แก่เจ้าของธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์เครื่องสำอางค์ของตนเอง

การออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์เพื่อนำเสนอลูกค้านั้นตั้งอยู่บนแนวคิดที่ว่า ต้องสร้างความสนใจและสร้างความจดจำให้แก่ผู้บริโภคให้มากที่สุด เพราะลูกค้าส่วนใหญ่ใช้เวลาเพียงไม่นานในการมองผลิตภัณฑ์ชิ้นหนึ่งที่ตั้งอยู่ตรงหน้าและอ่านฉลากที่อยู่บนตัวกล่องผลิตภัณฑ์ไม่เกินเจ็ดตัวอักษรเท่านั้น ดังนั้นต่อให้เจ้าของแบรนด์บรรยายสรรพคุณของสินค้าได้ดีมากขนาดไหน แต่หากไม่สามารถดึงความสนใจตามสัญชาตญาณของลูกค้าที่จะมองเห็นสีและรูปร่างของกล่องผลิตภัณฑ์รวมไปถึงตำแหน่งของสินค้าที่วางอยู่บนชั้นวางที่ลูกค้าคุ้นเคยได้ก่อน คำบรรยายสรรพคุณสินค้าเหล่านั้นก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้น โรงงานรับผลิตกล่องเครื่องสำอางค์ที่เข้าใจถึงธรรมชาติของลูกค้าเช่นนี้จึงต้องมีแนวทางออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกค้าตามธรรมชาติมากที่สุด

ปฏิกิริยาตอบสนองตามสัญชาตญาณเป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ เพื่อที่จะได้นำมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ซึ่งหากเจ้าของสินค้าต้องการสร้างความสำเร็จให้กับผลิตภัณฑ์จึงต้องเลือกโรงงานรับผลิตกล่องเครื่องสำอางที่มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้า ที่ต้องยึดแนวทางการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมดังต่อไปนี้

  1. ออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น เจ้าของผลิตภัณฑ์ต้องการกล่องแพคเกจที่ทำหน้าที่ในการดึงดูดความสนใจของลูกค้าให้หันมามองสินค้าที่อยู่บนชั้นวาง ดังนั้นจึงต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมากกว่าคนอื่น โลโก้ของสินค้าต้องมีขนาดใหญ่และอยู่ในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนโดยไม่ต้องพยายาม
  2. มีความเรียบง่าย การออกแบบกล่องแพคเกจที่ดีไม่จำเป็นต้องใส่รายละเอียดต่างๆลงไปจนรกรุงรัง เพียงแค่เน้นจุดเด่นที่สำคัญที่สุดไม่กี่อย่าง  โรงงานรับผลิตกล่องเครื่องสำอางค์จึงต้องมีการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม เรียบง่าย ให้ความรู้สึกที่เป็นมิตรแก่ลูกค้า ซึ่งมีการวิจัยมาแล้วว่ากล่องแพคเกจที่ออกแบบมาในรูปลักษณ์ที่เรียบง่าย สะอาดตา จะช่วยเพิ่มยอดขายได้มากถึง 40 % เมื่อเทียบกับกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างยุ่งเหยิงและพยายามใส่จุดเด่นต่างๆเข้ามาในการออกแบบจนปนกันยุ่งไปหมด
  3. ผ่านการทดสอบ  five-year-old test ซึ่งการทดลองนี้เป็นวิธีการที่ใช้ในต่างประเทศโดยจะให้เด็กห้าขวบเดินเข้าร้านค้าพร้อมกับบอกถึงสินค้าที่เด็กจะต้องหยิบออกมา โดยเด็กมักจะเลือกหยิบสินค้าที่มีกล่องบรรจุภัณฑ์และมีโลโก้ที่โดดเด่นติดมือมาเป็นอย่างแรก ซึ่งหากกล่องบรรจุภัณฑ์ของคุณมีคุณสมบัติเช่นนี้ก็ถือว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จสูง
  4. สร้างอารมณ์ร่วมให้กับลูกค้าที่พบเห็นสินค้าของคุณ ลูกค้าส่วนใหญ่จะให้ความสนใจกับสินค้าที่ทำให้พวกเขารู้สึกบางอย่าง เช่น สวย น่าสนใจ น่าประทับใจ ซึ่งจะทำให้สินค้าชิ้นนั้นมีโอกาสขายได้มากขึ้น

มองหาโรงงานรับผลิตกล่องเครื่องสำอางค์ที่สามารถออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นเพื่อสร้างโอกาสในความสำเร็จให้มากขึ้น

Total Page Visits: 2160 - Today Page Visits: 1