018

set1

S__9084948

 

ออกแบบ Tag

จ้าวมะพร้าว

แบรนด์สินค้าน้ำมันมะพร้าวส่งออก

โดยมีโจทย์หลักคือ สุขภาพดี ดูธรรมชาติและเรียบง่าย

แนวคิดในการออกแบบ Tag ให้สอดคล้องกับ บรรจุภัณฑ์

ซึ่งใช้แนวคิดของความสวยงามแบบธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง

ใช้ความเรียบง่ายเป็นหลักของการออกแบบเป็นหลัก เพื่อเรียกความสนใจกับทางการตลาด

 

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment