018

set1

S__9084948

 

ออกแบบ Tag

จ้าวมะพร้าว

แบรนด์สินค้าน้ำมันมะพร้าวส่งออก

โดยมีโจทย์หลักคือ สุขภาพดี ดูธรรมชาติและเรียบง่าย

แนวคิดในการออกแบบ Tag ให้สอดคล้องกับ บรรจุภัณฑ์

ซึ่งใช้แนวคิดของความสวยงามแบบธรรมชาติ ไม่ปรุงแต่ง

ใช้ความเรียบง่ายเป็นหลักของการออกแบบเป็นหลัก เพื่อเรียกความสนใจกับทางการตลาด

 

 

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.