ออกแบบโปสเตอร์โปรโมชั่น แบบที่ 1

โปสเตอร์กาแฟ

โปสเตอร์โปรโมชั่น56thcafe

โปสเตอร์โปรโมชั่นร้านกาแฟ

โปสเตอร์โปรโมชั่นร้านกาแฟ56thcafe

ออกแบบแบนเนอร์ 10 ชิ้น
สิ่งที่คุณจะได้รับ
– แบนเนอร์ 10 ชิ้น
ค่าบริการ
ราคา 6,500.-
*หมายเหตุ: ราคาค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม(vat) 7%*
เงื่อนไขการให้บริการ
– หลังจากมัดจำ(60%) ก่อนเริ่มงานและชำระที่เหลือก่อนส่งมอบงาน
– แก้ไขได้ไม่จำกัด จนกว่าจะถูกใจ
วิธีการชำระค่าบริการ
สำหรับลูกค้าที่ต้องการ VAT สามารถโนเงินเข้าบัญชี
เลขที่บัญชี 006 8 37551 7 ธนาคารกสิกรไทย
ชื่อบัญชี บริษัท กราฟฟิก บุฟเฟ่ต์ จำกัด
สำหรับลูกค้าที่ไม่ต้องการ Vat สามารถโอนเงินเข้าบัญชีนี้
0247075609 ธนาคารกรุงเทพ
9816664712 ธนาคารกรุงไทย
7732044420 ธนาคารกสิกร
4060348125 ธนาคารไทยพานิช
4671564497 ธนาคารกรุงศรี
2142159389 ธนาคารทหารไทย
ชื่อบัญชี พรรษากาล ธุระมนวงศ์ บัญชีออมทรัพย์

ผลงานการออกแบบโปสเตอร์โปรโมชั่นประจำเดือน 56th ที่ทาง graphicbuffet ออกแบบให้ผู้พบเห็นสามารถเข้าถึงง่าย เข้าใจได้โดยไม่ต้องอ่านรายละเอียด ในตัวโปสเตอร์จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนบนเป็นการบอกช่วงเวลาของโปรโมชั่นด้วยฟอนด์ที่เฟรนลี่ ส่วนกลางเป็นรูปถ่ายสินค้าที่รวมรายการ แต่มีการเพิ่มความน่ารักเล็กๆด้วยเส้นและตัวหนังสือที่บอกถึงชื่อเมนูโดยมีการจัดเรียงให้โค้งไปตามลักษณะของสินค้านั้นๆเพื่อเพิ่มความกลมกลืน ส่วนท้ายของโปสเตอร์เป็นการบอกเงื่อนไขของโปรโมชั่น รวมถึงมีชื่อร้าน และQR Code ไว้ให้ลูกค้าได้สแกนเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าอีกด้วย