054

posh-6

 PACKAGING 'GLUTA POSH' ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

posh-1

56thcafe_0000_POSH 29_12_13_16912 copy

POSH 29_12_13_16988

POSHp

posh-2

posh-3

posh-5

พอช

POSH 29_12_13_16953 copy

posh-4

POSH 29_12_13_16971 copy

POSH 29_12_13_16966 copy

banner-02

banner-03

banner-04

banner5

banner-01

banner7

S__6922377

S__6922378

S__6922379

 PACKAGING

‘GLUTA POSH’

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

ความสดใส เปล่งประกายของผิวพรรณ ที่ต้องมาควบคู่กับความปลอดภัย

การเลือกโทนสีฟ้า ขาว จึงตอบสนองต่อความต้องการนี้ให้กับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารกลูต้า ‘POSH’

บวกกับการใช้ภาพประกอบโครงสร้างทางเคมีช่วยเน้นย้ำความน่าเชื่อถือ

ในส่วนของบรรจุภัณฑ์ถูกออกแบบกล่องสไลด์เปิดปิด

ทั้งยังแยกสัดส่วนยาที่ควรกินต่อครั้งเพื่ออำนวยความสะดวกต่อ การใช้งานด้วย