Packaging ข้าวสุชาดา

14.สุชาดา

 

ออกแบบ Packaging

ข้าวสุชาดา

ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เพื่อการเกษตรและการพัฒนาชุมชน

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ และยังใช้วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติจากฝีมือผู้คนในชุมชน

ออกแบบโดยใช้พื้นฐานของธรรมชาติที่มีอยู่ใกล้ตัว นำมาออกแบบเพื่อให้สื่อถึงผลิตภัณฑ์ได้ดีที่สุด

ให้อารมณ์ความรู้สึกแบบวิถีชาวบ้าน และออกแบบให้ดูเป็นมิตรกับสุขภาพและส่งแวดล้อม

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.