แบบที่ 1

ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว ความเรียบหรู ที่สื่อถึงตัวผลิตภัณ์ได้เป็นนอย่างดี มีทั้งกลิ่นไอความเป็นไทย

และความเป็นสากลเคล้ากันไป ทำให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น

 


 

 


แบบที่ 2

ผลิตภัณฑ์น้ำมันมะพร้าว ความเป็นธรรมชาติและความเรียบหรูถูกผสมผสนานเข้าด้วยกัน

ทำให้เกิดความสวยงามที่ลงตัว ซึ่งสื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

จึงทำให้ผลิตภัณฑ์มีความทันสมัยและดูมีความสากลมากขึ้น

(ความแตกต่างอยู่ที่ขนาดบรรจุภัณฑ์)

 


 

ใส่ความเห็น