ผลงานเว็บjagota

jagota

 

WEB DESIGN & PROGRAMMING 

‘JAGOTA.COM’

เป็นเว็บไซต์ขายอาหารส่ง และวัตถุดิบต่างๆ ออกแบบโดยใช้ภาพจริง
ในการดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย การเลือกรูปภาพอาหารที่ดูน่ารับประทาน พร้อมกับการ
จัดวางบนหน้าเว็บไซต์ได้อย่างลงตัว ชวนทำให้เว็บไซต์ดูมีความทันสมัย อีกทั้งการ
เลือกใช้ตัวอักษรที่ช่วยให้เว็บไซต์ดูดีมีระดับ ขณะที่มีฟังก์ชั่นในการใช้งานง่าย