0009

 

ออกแบบ Packaging

‘BANG TA BOON BAY’ ขนมหม้อแกง

การออกแบบที่ออกมาจะเน้นใหด้ มู ี

ความวินเทจ และมีเสน่ห์น่ารักๆของความเป็นไทย แต่ยังทันสมัยไปพร้อมกัน

จึงทำให้บรรจุภัณฑ์ออกมามีความน่าสนใจ น่าซื้อ น่าสะสมอีกด้วย

 

ใส่ความเห็น

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment