bab-banner-02

bab-banner-01-2

bab-banner-03-1

bab-banner-03-2

bab-banner-06

bab-banner-07

 

การออกแบบ Banner ads

‘BOOK AND BOX’

เป็นดีไซน์ที่เน้นภาพจริงใช้โทนสีที่สดใส ใช้ภาพจริง

จัดวางภาพสินค้าและตัวอักษรอย่างเป็นระเบียบ ดูง่าย