047

ออกแบบ Packaging

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ‘BRUMA’

‘BRUMA’ เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้หญิง Packaging

จึงใช้กราฟฟิกเป็นรูปชุดชั้นใน เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายใน

และการเลือกสีแดงที่ช่วยดึงดูดสายตา เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ใส่ความเห็น