Packaging

‘BANG TA BOON BAY’ 

ครัวบางตะบูน

อักษรตัว b ถูกหยิบยกให้เป็นจุดดึงดูดสายตา

ด้วยเพราะต้องการนำเสนอชื่อร้านอาหาร ‘BANG TA BOON BAY’

ซึ่งตั้งอยู่บน Bay หรือชายหาด ประกอบ กับการใช้ลายเส้นขีดเขียนภาพอาหารทะเล

เพื่อย้ำชัด ร่วมถึงการใช้สีแต่เพียงน้อยที่ดูสบายตาสร้างความน่าสนใจด้วยการปรับสีให้มี

ความอ่อนเข้ม จึงทำให้งานออกมาดูเรียบง่าย แต่มีสไตล์เป็นของตัวเอง