027

 

ออกแบบ Packaging

“Sa-Tob” ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ‘SATOB’ คือ Mascot ที่สร้างความน่ารัก น่าเอ็นดู

ให้กับผลิตภัณฑ์อยู่ในตัว Packaging จึงนำโทนสีน้ำเงินสร้างความน่าเชื่อถือ

ให้กับผลิตภัณฑ์แถมยังดูคลาสสิคไปในตัว