026

20170823_๑๗๐๙๐๑_0004

2

20170823_๑๗๐๙๐๑_0004

 

ออกแบบ Packaging

ข้าวออร์แกนิค “โตโยต้า”

เพื่อมอบเป็นของขวัญแทน

คำขอบคุณ ออกแบบโดยใช้ภาพจริงของท้องทุ่งนา รวงข้าวและเมล็ดข้าว

ซึ่งนอกจากจะสื่อถึงความเป็นธรรมชาติแล้ว สีเขียวยังคงหมายถึงการเจริญเติบโต

ที่มีนัยยะแอบแฝงถึงการเดินทางของโตโยต้าที่ได้อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางตลอดระยะเวลา 54 ปีที่ผ่านมา