025

รัชมงคลslide6

รัชมงคลslide5

1.RGB_color.0000

20170823_๑๗๐๙๐๑_0012

 

ออกแบบ Packaging

“ข้าวสุข”

‘ข้าวสุข’ ที่โตโยต้าต้องการยกระดับชาวนาไทย

Packaging จึงนำเอาลายเส้นเล่าเรื่องราววิถีชีวิตที่เรียบง่าย

เพื่อให้เข้ากับแนวคิด ก้าวตามพ่อ ‘พอเพียง’ และใช้ภาพจริงของรวงข้าวสีทอง

ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งทำให้งานออกมาดูอบอุ่น และสวยงาม