034

จากผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ SHC Medic Kit ชุดยาสามัญประจำบ้าน เป็นบรรจุภัณฑ์ในสไตล์น่ารัก หวานๆ ด้วยสีพาสเทล และตัวการ์ตูนทำให้รู้สึก ดูสบายตา เพื่อให้ตัวบรรจุภัณฑ์ดูมีความเป็นมิตรและไม่น่ากลัวสำหรับเด็กๆนั่นเองคะ เรียกว่าให้ความรู้สึกหวานโรแมนติกเป็นอย่างมากเลยทีเดียว ซึ่งบรรจุภัณฑ์ในการเก็บรักษายานั้น จะแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ

 

บรรจุภัณฑ์ปฐมภูมิ หรือ Primary package or immediate container หมายถึง บรรจุภัณฑ์หรือภาชนะบรรจุที่มียาอยู่ภายในโดยตรงตลอดเวลา ดังนั้นภาชนะหรือบรรจุภัณฑ์ยาจึงมีผลอย่างมากต่อคุณภาพและความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยาที่บรรจุอยู่ภายในซึ่งบรรจุผลิตภัณฑ์ ประเภทนี้ประกอบด้วย

  • ภาชนะบรรจุ (Container) สำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ไว้ภายใน
  • ฝา หรือจุกปิด (Closure) สำหรับปิดผนึกภาชนะบรรจุ

 

บรรจุภัณฑ์ทุติยภูมิ (Secondary package) หมายถึง ส่วนประกอบของการบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้สัมผัสโดยตรงกับผลิตภัณฑ์ยา เช่น หีบ (Box) กล่อง (Carton or Outer) บลิสเตอร์แพ็คสำหรับแคปซูลยา

 

บรรจุภัณฑ์ยาที่ดีได้มาตรฐาน ควรรักษาคุณภาพของยาไว้ได้อย่างดีที่สุด มีความสะอาด ความปลอดภัย และความคงตัวของผลิตภัณฑ์ยาที่บรรจุจนกว่าจะมีการใช้จนหมดหรือหมดอายุไป สมารถป้องกันผลิตภัณฑ์ที่บรรจุอยู่ภายในได้ จากสิ่งแวดล้อมต่างๆ เช่น ความร้อน แสง แก๊ส ความชื้นและเชื้อจุลินทรีย์ ที่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางเคมีและทางกายภาพของตัวยาซึ่งเป็นสาเหตุให้คุณภาพของเภสัชภัณฑ์เสื่อมลง และยังต้องสามารถป้องกันการสูญเสียน้ำหรือสารที่ระเหยได้จากผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังต้องสามารถป้องกันการสั่นสะเทือน การถูกแรงอัด การตกกระแทก การถูกเจาะ การเสียดสีในระหว่างการขนส่งและเก็บรักษาได้เป็นอย่างดี