ออกแบบ Packaging ‘PHO VAN’

a30f6929628139.55fbdbc87ee25

1 – WHITE BOX

 

ออกแบบ Packaging

‘PHO VAN’ บรรจุภัณฑ์แหนมเนือง

ใช้กราฟฟิกในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ ให้ดูนาสนใจ

และมีการจัดวางที่สวยงาม แต่ดูสะอาดตา