multyshopping-mockup

multyshopping-mockup

multyshoppingrespponsive

multyshopping2

multyshopping

multyshopping

ผลงานออกแบบเว็บ Multyshopping

webmultyshopping

multyshopping-mockup

multyshopping-mockup

จากผลงานการออกแบบเว็บไซต์เครื่องสำอาง multyshopping ซึ่งเป็นเว็บไซต์ขายเครื่องสำอาง ปัจจุบันธุรกิจเครื่องสำอางค์ จำเป็นต้องมีเว็บไซต์ของตัวเอง เพราะเว็บไซต์เป็นสิ่งที่สำคัญในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลความเคลื่อนไหวต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าทั่วไปได้รับรู้ รับทราบ ข่าวประชาสัมพันธ์ โปรโมชั่นพิเศษ ในแต่ละช่วงเวลา อีกทั้งยังมีส่วนช่วยในการเพิ่มยอดขายให้กับธุรกิจได้อีกด้วย

การออกแบบเว็บไซต์เครื่องสำอางควรออกแบบให้ดึงดูดความสนใจลูกค้า เว็บไซต์ก็จะประสบความสำเร็จได้ในที่สุดค่ะ จากเว็บไซต์ multyshopping ใช้ธีมสร้างเว็บในโทนสีชมพูหวาน เพื่อสร้างความน่าสนใจ การเลือกสีสันให้สอดคล้องกับธุรกิจจะช่วยสร้างความรู้สึก แสดงถึงวัยของลูกค้าที่เป็นเด็กสาว ที่มีความโรแมนติก อ่อนหวาน อีกทั้งยังบ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของสินค้าและการบริการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำให้ ลูกค้า ทุกท่านพึงพอใจ เว็บไซต์ multyshopping มี Lay Out เรียบง่ายแต่มีสไตล์ อ่านข้อมูลเข้าใจชัดเจน เป็นมิตรต่อผู้เข้าชม มองแล้วสบายตาและไม่อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาจน เหมือนหน้ากระดาษเรียงความ มีภาพสวยๆ มีสินค้าโชว์ แค่นี้ก็เป็นเวทมนต์ที่จะกระตุ้นให้คนอยากซื้อของได้ดีเลยล่ะคะ

การใช้งานเว็บไซต์ธุรกิจเครื่องสำอางค์ ทำให้ได้ประโยชน์ของเว็บไซต์ที่มีต่อธุรกิจ คือ
1.เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้ทัดเทียมกับหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่าจะมีขนาดใหญ่เพียงใด
2.ลดต้นทุนการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดั้งเดิม เช่น หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, วิทยุ, โทรทัศน์ ที่มักมีค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ที่สูงมาก
3.เว็บไซต์เปรียบเสมือนเจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่สามารถแนะนำข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน โดยไม่มีการลาหยุดใดๆ ทั้งสิ้น
4.ช่วยคุณตอบคำถามและให้คำแนะนำแก่ประชาชนได้โดยที่คุณไม่ต้องรับโทรศัพท์
5.อำนวยความสะดวกให้กับคนที่จะมาติดต่อคุณด้วยข้อมูลของหน่วยงาน แผนที่เดินทาง และ กิจกรรม- ผลงานที่ผ่านมาของหน่วยงาน
6.สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้หน่วยงาน ดูทันสมัย และน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
7.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ไปได้ทุกที่ทั่วโลก
8.ช่วยลดต้นทุนด้านเวลา ในทุกขั้นตอนของกระบวนการต่างๆ เช่น กิจกรรม การให้บริการ และลดค่าใช้จ่ายในด้านสถานที่ รวมถึงการติดต่อสื่อสารระหว่างประชาชน-หน่วยงาน
9.ประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ และลดค่าใช้จ่ายในการจัดส่งให้ผู้สนใจทางไปรษณีย์อีกด้วย