041

ออกแบบกล่อง ข้าวรัชมงคล

BASMATI RICE PACKAGE DESIGN

ออกแบบกล่อง ข้าวรัชมงคล

2016-11-29_00002

ออกแบบกล่อง ข้าวรัชมงคล

2016-11-29_00011

ออกแบบกล่อง ข้าวรัชมงคล

2016-11-30_00005

ออกแบบกล่อง ข้าวรัชมงคล

2016-11-30_00003

ออกแบบกล่อง ข้าวรัชมงคล

2016-11-30_00004

ออกแบบกล่อง ข้าวรัชมงคล

2016-11-30_00006

ออกแบบกล่อง ข้าวรัชมงคล

2016-11-30_00007

ออกแบบกล่อง ข้าวรัชมงคล

2016-11-30_00008

ออกแบบกล่อง ข้าวรัชมงคล

2016-11-30_00009

ออกแบบกล่อง ข้าวรัชมงคล

2016-11-30_00010

ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวรัชมงคล

เราเน้นดีไซน์การออกแบบที่เรียบง่ายให้เห็นถึงวิถีแห่งความพอเพียง เลือกโทนสีที่อบอุ่นเป็นธรรมชาติให้สัมผัสได้ถึงกลิ่นไอของรวงข้าวสีทองที่ออกเต็มท้องทุ่งนา ตัวแพคเกจิ้งออกแบบให้มีความแข็งแรงพอที่บรรจุข้าวสารไว้ด้านใน ด้านหลังมีเรื่องราวความเป็นมาของข้าวรัชมงคลว่ามีความเป็นมาอย่างไร เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับรู้ถึงพระมาหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงเช่วยเหลือชาวนาด้วยการก่อตั้ง โรงสีข้าวรัชมงคล ให้เป็นโรงสีข้าวตามแบบโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิตรลดา ภายใต้แบรนด์ “ข้าวสุข” ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของความสุขของประชาชนที่ได้ดำเนินรอยตามพระราชดำริในเรื่องความพอเพียง ผู้ให้เต็มไปด้วยความสุข ย่อมส่งผลให้ผู้รับมีความสุข และส่งต่อความสุขนั้นให้กับสังคมด้วยเช่นเดียวกัน

แพคเกจจิ้งที่ทันสมัยช่วยเพิ่มมูลค่าให้ “ข้าวสุข” มีความเป็นสากลมากขึ้น ไม่เพียงแต่ใช้หุงหา รับประทานในชีวิตประจำวันเท่านั้น “ข้าวสุข” ยังสามารถใช้เป็นของขวัญของฝากให้ผู้รับมีความสุขได้อีกด้วย