All posts tagged: Brand Awareness ฟีเจอร์ใหม่ของเฟสบุ๊ค

Brand Awareness Optimization ฟีเจอร์ที่น่าสนใจบน Facebook

Untitled 5 Brand Awareness Optimization ฟีเจอร์ที่น่าสนใจบน Facebook

Brand Awareness Optimization ฟีเจอร์ที่น่าสนใจบน Facebook ก่อนที่ลูกค้าจะตัดสินใจจ่ายเงินเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการ เราเคยสงสัยกันหรือไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกระบวนการคิดของลูกค้าบ้าง ในยุคปัจจุบัน ที่ธุรกิจมีการแข่งขันที่สูง เพื่อที่จะแย่งลูกค้ากัน ด้วยวิธีต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการออก Promotion กระหน่ำเพื่อสร้างยอดขายตอบสนองกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

Read more