All posts tagged: Bounce Rate

Bounce Rate สถิติชี้วัดคุณภาพ และปัญหาของเว็บไซต์แต่ละประเภท

Bounce Rate สถิติชี้วัดคุณภาพ และปัญหาของเว็บไซต์แต่ละประเภท

Bounce Rate สถิติชี้วัดคุณภาพ และปัญหาของเว็บไซต์แต่ละประเภท  สำหรับคนที่ใช้ตัวเก็บสถิติอย่าง Google Analytics น่าจะคุ้นเคยกับเจ้า Bounce Rate กันเป็นอย่างดีนะคะ เพราะมันจะอยู่ที่รายงานสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ซึ่งเป็นตัวแปรหลักอย่างหนึ่งที่สำคัญของการวัดความนิยมของเว็บไซต์ว่าเว็บเรามีคนพอใจมากแค่ไหน ซึ่งค่า Bounce Rate นี้ยังใช้บ่งบอกถึงปัญหาต่างๆ ภายในเว็บไซต์แต่ละประเภทอีกด้วยค่ะ

Read more