All posts tagged: art work

วิธีการเตรียม artwork สำหรับงาน Design อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีการเตรียม artwork สำหรับงาน Design อย่างมีประสิทธิภาพ หลายๆ คนอาจจะเคยมีปัญหา เวลาส่งงานให้ทางร้านพิมพ์เอกสารกันนะคะว่า งานพิมพ์ออกมาไม่ตรงตามที่เราได้ออกแบบไว้ เราจึงควรทำความเข้าใจและตรวจสอบ Artwork ก่อนจะส่งร้านพิมพ์ให้ดี เพราะอาจเกิดปัญหาได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจและตรวจสอบก่อนส่งร้านพิมพ์ค่ะ

วิธีการเตรียม artwork สำหรับ Web Design  อย่างมีประสิทธิภาพ หลายๆ คนอาจจะเคยมีปัญหา เวลาส่งงานให้ทางร้านพิมพ์เอกสารกันนะคะว่า งานพิมพ์ออกมาไม่ตรงตามที่เราได้ออกแบบไว้  เราจึงควรทำความเข้าใจและตรวจสอบ  Artwork ก่อนจะส่งร้านพิมพ์ให้ดี  เพราะอาจเกิดปัญหาได้  ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราควรทำความเข้าใจและตรวจสอบก่อนส่งร้านพิมพ์ค่ะ

Read more